ThaiArcheep.com

คิดต่าง บัวกระถางเงินล้าน

                การทำเกาตรนั้นถ้าทำเกษตรแบบตามกันก็จะพบกับปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำเนื่องจากเวลาและระยเวลาในการปลูกจะเป็นช่วงเดียวกัน เมื่อผลผลิตพร้อมเก็บเกี่ยวก็จะเก็บเกี่ยวพร้อมกันทำให้สินค้าทางการเกษตรมีล้นตลาด ล้นความต้องการ เป้นสาเหตุให้ราคาของพืชผลทางการเกษตรในช่วงฤดูนั้นตกต่ำลง แต่ถ้าปลูกนอกฤดูก็จะใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการปลูกพืชในฤดู ก็เหมือนกับการทำไม้ดอกไม้ประดับขาย คนส่วนใหญ่เมื่อเห็นไม้ดอกไม้ประดับต้นหนึ่งมีราคาสูงก็พยายามทำต้นไม้ดอกไม้ประดับชนิดนั้นขายซึ่งราคาต่อต้นที่สูง แต่ในทางกลับกันถ้าเราขายไม้ดอกไม้ประดับที่มีราคาต่ำและขายได้บ่อยกว่าจะดีกว่าหรือเปล่า

1การทำเกษตรนั้นควรมีแนวทาง

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/159992

การทำเกษตรนั้นควรมีแนวทางและความคิดเป็นของเราเอง

                ซึ่งความคิดนี้เกษตรกรที่ปลูก บัวกระถาง สวยงามขายในจังหวัดปทุมธานีท่านหนึ่งก็คิดเหมือนกันและได้ทำ บัวกระถาง ราคาถูกขายในราคาประมาณ 50 บาท ถึง 100 บาท แน่นอนว่าราคาอาจจะไม่สูงเท่ากับบัวกระถางที่มีหลายพันธุ์มีราคาหลักพันหลักหมื่น แต่ปีหนึ่งจะขายได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่ถ้าเป็น บัวกระถาง ระดับล่างแล้วจะสามารถขายได้ทุกวันและทำเม็ดเงินได้สูงถึงปีละหลายล้านบาทเลยทีเดียว2บัวกระถาง เป็นอาชีพเกษตรกรรม

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/159992

บัวกระถาง เป็นอาชีพเกษตรกรรมที่น่าสนใจ

                โดยตลาด บัวกระถาง ที่มีราคาไม่สูงอยู่ในราคาหลัก 50 บาท ถึง 100 บาท นั้นจะมีกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และความต้องการบัวกระถางก็มีมากมายจนผลิตไม่ทันกันเลยทีเดียว หนึ่งในประเทศที่นิยมนำเข้าบัวจากเกษตรกรท่านนี้ก็คือ มาเลยเซียที่มีการสั่งบัวกระถางเป็นประจำ โดยทางมาเลเซียจะนำบัวกระถางที่ซื้อไปนำไปเลี้ยงต่อเพื่อตัดใบ และตัดดอกบูชาพระ และประเทศลาวก็มีการสั่งซื้อบัวกระถางเพื่อไปประดับและบูชาพระเช่นกัน โดยส่วนมากแล้วประเทศลาวจะสั่ง บัวฉัตร บัวหลากสี บัวฝรั่ง นอกจากประเทศในแถบอาเซียนแล้วยังมีประเทศเกาหลีใต้ ที่นิยมสั่งบัวหลากสีไปเลี้ยงต่อด้วย3บัวกระถางที่มีคุณภาพมี

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/159992

บัวกระถางที่มีคุณภาพมีความต้องการทั้งในและต่างประเทศ

                บัวกระถาง ที่ทางเกษตรกรท่านนี้ปลูกอยู่ก็มี บัวฉัตร บัวหลวง บัวผัน บัวเผื่อน และบัวฝรั่ง ซึ่งการขยายพันธุ์จะใช้การขยายพันธ์ทางใบและทางไหลบัว โดยระหว่างการปลูกจะใส่ปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะที่เกษตรกรท่านนี้ผสมขึ้นมาใส่เดือนละ 3 ครั้ง ซึ่งผลที่ได้จะทำหบัว มีดอกดก ใบแน่น อัตราการสูญเสียน้อย และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยหลังจากปลูกจะใช้เวลาประมาณ 45 วันก็สามารถเก็บขายได้แล้ว แน่นอนว่าต้นทุนในการปลูก บัวกระถาง ก็ไม่ได้มากตกอยู่ที่ 20 บาทต่อบัวกระถางหนึ่งกระถาง โดยกลุ่มลูกค้าจะเข้ามาหาซื้อที่สวนบัวโดยไม่ต้องไปหาลูกค้า4ราคาต่อหน่วยอาจจะไม่เยอะ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/159992

ราคาต่อหน่วยอาจจะไม่เยอะแต่ขายได้ตลอดทั้งปี

                อนาคตของ บัวกระถาง ถือว่าสดใสเพราะในตอนนี้ความต้องการในประเทศมีมากขึ้นทำให้เกษตรกรท่านนี้มีความคิดที่จะเพิ่มพื้นที่ในการปลูก บัวกระถาง ให้มากขึ้นอีกซึ่งดูจากความต้องการในตลาดแล้ว อาชีพปลูกบัวกระถางขายนั้นก็น่าสนใจอย่างมาก ต้นทุนในการดูแลก็ไม่มาก กำไรต่อหน่วยแม้จะไม่เยอะเหมือนกับบัวสวยงามที่ขายในหลักพัน หลักหมื่น แต่ปริมาณในการขายต่อวันมีมากกว่าและได้เงินอย่างต่อเนื่องด้วย5บัวกระถางที่นิยมกันมาก

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/159992

บัวกระถางที่นิยมกันมากจะมีบัวฉัตร บัวผัน บัวหลวง บัวเผื่อน และบัวฝรั่ง6แต่ในต่างประเทศจะนิยมบัว

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/159992

แต่ในต่างประเทศจะนิยมบัวหลากสี บัวฉัตร และบัวฝรั่ง