ThaiArcheep.com

งานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครในขณะนี้ กว่า 800 อัตรา

งานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครในขณะนี้ กว่า 800 อัตรา

นายเอเอาข่าวสารดีๆมาฝาก กับการเปิดรับสมัครเข้ารับราชการ ของเดือน กันยายน แอดมินจะทะยอยเอามาลงให้ครบนะครับ สำหรับหรับใครที่อยากให้แอดมินเอามาลงให้ครบก็เม้นบอกไว้นะเดี๋ยวแอดจะหามาให้ ใครสนใจแอดใส่ลิ้งเว็ปสมัครงานไว้แล้วนะ

1.สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 14 กันยายน 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน ตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 13 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
15000 – 16500 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 14 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://online.tks.co.th/coj/

2.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กันยายน 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาการแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

3.สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nso.thaijobjob.com/

4.กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 กันยายน 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร และทางพาณิชยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ไม่ต่ำกว่านี้ ที่เรียนบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์

4. ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

5. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

6. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ พณิชยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ไม่ต่ำกว่านี้ ที่เรียนบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

7. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือ 3 ปี ปวส. สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เลขานุการ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือ 3 ปี ปวส. ทุกสาขา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://dep.thaijobjob.com

5.เปิดสอบตำรวจ  ประจำปี 2560 แล้ว!!! รับสมัครจากบุคคลภายนอก ชาย/หญิง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กันยายน 2560

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

มีตำแหน่งไหนที่สนใจกันรึเปล่าเอ่ย ใครที่อยากทำงานราชการก็ติดตามแอดมินไว้นะ เเล้วแอดจะหาข่าวสารดีๆแบบนี้มาให้อีก แล้วก็อย่าด่าแอดเยอะ555 สำนึกผิดไม่ทัน