ThaiArcheep.com

จากขี้กลายเป็นทอง

                “รักกิน แต่เกลียดขี้” คำๆนี้เป็นคำที่ทุกคยได้อ่านแล้วต้องบอกว่าถูกต้อง เพราะทุกคนจะสรรหาแต่ของกินดี ๆทุกวัน และร่างกายก็จะทำการดูดสารอาหารในอาหารที่เรากินนั้นออกมาและเหลือกาก คนเราก็จะถ่ายออกมาเป็นขี้ ถ้ามองกลับกันแล้วขี้เหล่านี้ก็คืออาหารที่เรากินไปนั้นเอง ซึ่งเมื่อพูดถึงขี้นั้นต้องบอกเลยว่ามีประโยชน์มากมาย

1ขี้ สุดยอดของปุ๋ย

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/161845

ขี้ สุดยอดของปุ๋ยทุกชนิด

                หลายคนคงเคยได้ยินมาแล้วว่าการปลูกผักในสมัยก่อนคนจีนนิยมนำขี้มารดใส่ผัก ซึ่งขี้นั้นเป็นปุ๋ยที่หมักจากวิธีธรรมชาติเพราะก่อนที่คนเราจะถ่ายขี้ออกมานั้นก็จะทำการหมักด้วยจุลินทรีย์ภายในท้องอยู่แล้ว นอกจากนั้นขี้ยังสามารถไล่แมลงไม่ให้มารบกวนด้วย แต่เนื่องจากขี้บ้างส่วนอาจจะมีเชื้อโรคที่ติดมาจากมนุษย์ทำให้ไม่ค่อยนิยมใช้กันซักเท่าไร แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ขี้คือสุยอดปุ๋ย2คนกินแต่ของดี ๆสิ่งที่

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/161845

คนกินแต่ของดี ๆสิ่งที่ออกมาก็ต้องดีด้วย

                ในหลวงของเราท่านเคยมี โครงการตามแนวพระราชดำริในเรื่องของการกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร มาแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจและไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่ซักเท่าไร ซึ่งเจ้าของธุรกิจรับยกำจัดสิ่งปฏิกูลที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้น้อมนำพระราชดำรินี้มาปรับใช้ ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหาที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลจึงนำแนวคิดของพ่อหลวงไปใช้ไดผลดี สร้างรายได้นับแสน ๆบาทต่อเดือนและมีความต้องการของตลาดที่สูงด้วยเช่นกัน3ในหลวงของเราเคยได้มีโครงการ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/161845

ในหลวงของเราเคยได้มีโครงการตามแนวพระราชดำริในเรื่องของการกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร

                การทำ ขี้ให้กลายเป็นปุ๋ย นั้นไม่ยากเลยเพียงนำขี้ที่เก็บมาจากบ้านเรือนและตามสถานประกอบการต่าง ๆมาใส่ไว้ในบ่อปิดซึ่งจะเป็นการหมักไปในตัวโดยใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ 28 วัน แล้วทำไมต้องหมักก่อนหน้านี้ปัญหาในการใช้ขี้เป็นปุ๋ยก็คือเรื่องของเชื้อโรคที่ติดมากกับขี้ การหมักในระบบปิดนี้จะสามารถกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆลงได้และนอกจากนั้นจุลินทรีย์ต่าง ๆก็จะมีหน้าที่กำจัดกลิ่นไม่ให้เหม็นด้วย4ประเทศจีนต้องการปุ๋ยขี้

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/161845

ประเทศจีนต้องการปุ๋ยขี้คนอย่างมาก

                เมื่อครบ 28 วันแล้วก็นำขี้ที่หมักไว้ขึ้นมาเข้าเครื่องแยกกาก แยกน้ำออกจากกันเมื่อแยกกากออกมาแล้วก็นำกาก ที่ได้มาทำการตากแดดเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งในตอนนี้ขี้จะไม่เหม็นแล้วเพราะทำการแยกกาก แยกน้ำแล้ว อีกทั้งตอนหมักก็มีจุลินทรีย์ช่วยให้กลิ่นลดน้อยลงไป เมื่อตากได้ 3 วันก็นำกากที่ตากแล้วเข้าเครื่องบด และบรรจุใส่ถุงพร้อมจำหน่ายต่อไป นอกจากกากแล้ว น้ำที่แยกออกมายังสามารถนำไปหมักต่อเพื่อทำเป็นปุ๋ยน้ำได้อีกด้วย เรียกได้ว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่คนไม่ต้องการเป็นอย่างดี โดยราคาปุ๋ยขี้นั้นจะขายในราคา 15 บาท ต่อกิโลกรัม โดยประเทศจีนเป็นกลุ่มเป้าหมาที่ต้องการ ปุ๋ยขี้คน มากที่สุด5ราคาปุ๋ยขี้คน ตกอยู่ที่ 15 บาท

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/161845

ราคาปุ๋ยขี้คน ตกอยู่ที่ 15 บาทต่อกิโลกรัม

                เกษตรกรหลายท่านที่พอมีพื้นที่ก็สามารถนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับพื้นที่ปลูกของตัวเองได้เพียงแต่เราต้องทำพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนเฉพาะ โดยการทำ ขี้เป็นปุ๋ย นี้อาจจะดูลำบากในช่วงแรกเพราะขี้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ชอบแต่ต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่า ขี้ก็คือปุ๋ยชั้นยอด ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้และยังช่วยประหยัดค่าปุ๋ยและเพิ่มรายได้จากการขายปุ๋ยอีกทางหนึ่งด้วย6ปุ๋ยขี้คน เกษตรกรสามารถนำไป

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/161845

ปุ๋ยขี้คน เกษตรกรสามารถนำไปทำเองได้