ThaiArcheep.com

จำปา ดอกไม้ทรงคุณค่ามาตั้งแต่สมัยโบราณ

เรื่องราวของพืชที่จะกล่าวถึงในวันนี้เป็นเรื่องของไม้ดอกที่มีความหอมและมีความงามไม่แพ้ใคร นอกจากนี้ในสมัยโบราณมันยังถูกยกย่องให้เป็นพระยาแห่งดอกไม้ ทั้งยังเป็นดอกไม้มงคลตามความเชื่อที่รับมาจากอินเดียอีกด้วย ซึ่งถ้ากล่าวมาซะขนาดนี้มันก็คงจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกไปเสียจาก จำปา นั่นเอง

ดอกจำปาจะใหญ่กว่า

 

ดอกจำปาจะใหญ่กว่าดอกจำปีและกลีบดอกจะมีสีเหลืองอมส้ม

                จำปา เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ซึ่งบางคนอาจจะยังสับสนกับต้นไม้ที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างต้นจำปี แต่จำปาจะมีดอกที่มีขนาดใหญ่กว่า แถมยังมีกลีบดอกยาว และกลีบจะเป็นสีเหลืองอมส้ม โดยมันจะมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกรวมกันประมาณ 12-15 กลีบ ปลายกลีบดอกจะมีความเรียวแหลม ส่วนการนำมาใช้ประโยชน์หลักๆ ก็คือการนำมาใช้ร้อยมาลัย และใช้ในงานพิธีต่างๆ นอกจากนี้ดอกจำปายังสามารถนำมาใช้ในการตกแต่งกลิ่นอาหาร และใช้ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ เพราะมันมีความสวยงาม มีความหอม อีกทั้งยังสามารถให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดี แต่ประโยชน์ของมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะน้ำมันจากดอกจำปาสามารถนำมาใช้แต่งกลิ่นเครื่องสำอางได้ อีกทั้งไม้จากต้นจำปายังนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ ทำเครื่องแกะสลัก ของเล่นเด็ก เครื่องกลึง เครื่องมือ หีบใส่ของต่างๆ ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม้จำปาสามารถเลื่อยไสตกแต่งได้ง่าย ทั้งยังมีความเหนียว ความมัน และยังทนปลวกได้ดีอีกด้วย

ในสมัยโบราณ

 

ในสมัยโบราณได้มีการยกย่องให้ดอกจำปาเป็นพระยาแห่งดอกไม้

วิธีการปลูกต้นจำปา

             โดยทั่วไปสำหรับการเตรียมดินจะทำการยกร่องแล้วปลูกไปบนร่องที่เตรียมไว้ แต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงไม่ต้องยกร่องก็ได้ หลังจากนั้นให้ไถพรวน ใส่ปูนขาว แล้วตากแดดทิ้งไว้ 7 วัน สำหรับการขุดหลุมปลูกให้ใช้ระยะปลูกที่ 4×6 เมตร ขนาดหลุมคือ 1x1x1 เมตร แล้วใช้ปุ๋ยคอก 1 บุ้งกี๋ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 1 ช้อนโต๊ะ ผสมคลุกเคล้ากับดินที่ขุดขึ้นมาแต่ละหลุม แล้วจึงใส่ลงในหลุมตามเดิม และสามารถนำกิ่งพันธุ์ลงปลูกได้เลย   

จำปีเป็นต้นไม้ที่ชอบ

จำปีเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำมาก แต่ไม่ควรให้น้ำขัง

              การดูแลรักษาต้น จำปา นั้นหลังปลูกควรรดน้ำทุกวันจนกว่ามันจะตั้งตัวได้ เพราะจำปาเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำมาก แต่อย่าให้น้ำขัง ดังนั้นจึงควรรดน้ำทุกวัน ยิ่งถ้าเป็นในช่วงหน้าแล้งควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เพราะถ้าน้ำไม่พอมันจะให้ดอกน้อย ส่วนการให้ปุ๋ยควรให้เมื่อต้นสามารถตั้งตัวได้ดี คือประมาณ 24 สัปดาห์ โดยควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 , 16-16-16 และ 20-15-15 จำนวน 2-3 ก.ก./ต้น/ปี   

การขยายพันธุ์จำปา

 

การขยายพันธุ์จำปานิยมใช้วิธีการตอนกิ่ง

ดอกจำปาเป็นดอกไม้ที่ทรงคุณค่ามาแต่โบราณเพราะได้มีการนำเอารูปลักษณ์ของดอกจำปามาสร้างเป็นที่แขวนประดับเพดานและมณฑปในพิธีราชาภิเษก อีกทั้งยังใช้แขวนประดับพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร นอกจากนี้มันยังเป็นไม้มงคลของไทยอีกชนิดหนึ่งอีกด้วย แล้วอย่างนี้เราๆ ท่านๆ จะมองข้ามความสำคัญของดอกจำปาไปได้อย่างไรจริงมั้ยทุกคน

ดอกจำปาจะมีความ

 

ดอกจำปาจะมีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเป็นอย่างมาก

จำปาสามารถนำมาใช้ประโยชน์

จำปาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอีกทั้งมันยังมีสรรพคุณดีๆ มากมายอีกด้วย