ThaiArcheep.com

ชันโรง แมลงตัวนิดราคาหลักพัน

                หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก ชันโรง เพราะว่าแมลงชนิดนี้เป็นแมลงที่ไม่ค่อยมีใครสนใจจนกระทั่งเริ่มมีการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับสวนผลไม้ ซึ่งชันโรงนั้นเป็นแมลงประจำถิ่นในประเทศไทยมีอยู่ 23 สายพันธุ์ด้วยกันโดยแต่ละพื้นที่จะเรียกแมลงชนิดนี้แตกต่างกันไป อาทิ ภาคกลางจะเรียกว่า ชันโรง ภาคตะวันออกจะเรียกว่า อีโลม ภาคเหนือเรียกว่า ขี้ตั๋งนีและขี้ย้า ภาคตะวันออกเรียกว่า ขี้สูด ภาคตะวันตกเรียกว่า ตุ้งติ้ง ส่วนภาคใต้จะเรียกว่า แมลงอุง

ชันโรง

หน้าตาของแมลงชันโรงซึ่งจะมีหน้าตาคล้ายกับผึ้งเพียงแต่ไม่มีเหล็กในเท่านั้น

                ชันโรง เป็นแมลงที่มีลักษณะเหมือนกับผึ้ง แต่แตกต่างกันที่ชันโรงไม่มีเหล้กใน ซึ่งเป็นแมลงที่ไม่มีอันตรายกับมนุษย์ ซึ่งการดำรงชีวิตของชันโรงจะคล้ายกับผึ้งเลย เพราะภายในรังจะมีการแบ่งระดับชนชั้นเหมือนกับผึ้งอาทิ วรรณะชันโรงนางพญา วรรณะชันโรงตัวผู้และวรรณะชันโรงงาน ส่วนการหาอาหารก็เป็นการหาน้ำหวานเหมือนกับผึ้ง สิ่งที่แตกต่างจากผึ้งก็คือ ชันโรงไม่ชอบอย่างถิ่นฐานเมื่อทำรังที่ไหนก็จะทำรังตลอดไป จนมีการรบกวนจะทำการย้ายรังใหม่

ชันโรงมีประโยชน์

ชันโรงมีประโยชน์ต่อระบบนิวเวศน์เป็นอย่างมาก

การเลี้ยงชันโรง

การเลี้ยง ชันโรง เริ่มมาจากเกษตรกรสวนผลไม้ในจันทบุรีชื่อว่า คุณบุญชู ดวงเดือน เกษตรกรชาว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้ก่อตั้งกลุ่มเลี้ยงชันโรงขึ้นมา เนื่องจากได้เห็นข้อดีของชันโรงที่สามารถทำงานได้เหมือนกับผึ้ง โดยสาเหตุที่ทำให้มีการสนับสนุนให้เลี้ยงชันโรงก็มาจากเมื่อก่อนเกษตรกรสวนผลไม้นิยมเลี้ยงผึ้งไว้ผสมเกสรให้กับผลไม้เพื่อให้ผลไม้ที่ปลูกไว้ติดผลมากยิ่งขึ้น ทำให้ผึ้งมีความต้องการที่สูงและไม่เพียงพ่อ ลุงบุญชูเลยคิดจะนำชันโรงมาเลี้ยงเพื่อทำหน้าที่แทนผึ้ง ซึ่งก็ได้ผลดีเท่าผึ้งแถมยังสามารถสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเหมือนกับผึ้งทุกประการรังไม้สี่เหลี่ยมที่

รังไม้สี่เหลี่ยมที่เป็นเป็นรังของชังโรง

                การเลี้ยงชันโรงไม่ใช้เรื่องยากเพียงแต่ต้องหาสถานที่ที่มีเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นอาหารของชันโรง โดยต้องมีให้ชันโรงทั้งปีเพื่อป้องกันไม่ให้ชันโรงย้ายรัง อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดตั้งแต่ 25×30 นิ้ว จนถึง 40 x 60 ซม.สูงราว 12 ซม. เจาะด้านหน้าเท่าหลอดกาแฟ ซึ่งจะทำมาจากวัสดุอะไรก็ได้แต่ที่นิยมใช้กันจะทำมาจากไม้ โดยนำกล่องไปวางไว้ในสวนผลไม้ และต้องเจาะรูปหน้าหาเท่าหลอดกาแฟเพื่อให้เป็นทางเข้าและออกสำหรับชันโรงภายในรังของ

ภายในรังของชันโรง

                เมื่อถึงเวลากลางคืนถึงนำแม่พันธ์พ่อพันธุ์ชันโรงและไข่แก่ซึ่งเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน มาวางไว้ในกล่องสี่เหลี่ยมที่เตรียมไว้สาเหตุที่ไม่วางตอนกลางวันก็เพราะถ้าชันโรงเจอแสงก็จะหนีออกจากรังที่เตรียมไว้ หลังจากนั้นชันโรงก็จะทำรัง ซึ่งสถานที่ที่เรานำชันโรงไปเลี้ยงควรเป็นสถานที่สงบไม่มีการรบกวนจากภายนอก ชันโรงจะไม่ย้ายรังเหมือนผึ้งชันโรงเลี้ยงง่าย

ชันโรงเลี้ยงง่ายแต่สถานที่ที่เลี้ยงต้องมีอาหารและความสงบ

                ชันโรงสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม รายได้ทางตรงก็มาจากการขายน้ำหวานและขายรังชันโรงที่มีราคาตกรังละ 600 ถึง 1200 บาท ส่วนรายได้ทางอ้อมก็คือ สามารถนำไปให้เกษตรกรสวนผลไม้รายอื่นเช่าไปวางในสวนผลไม้เพื่อให้ชันโรงผสมเกสรให้ โดยค่าเช่าก็ตกวันละ 30 บาทต่อวัน ซึ่งตอนนี้ชันโรงยังมีผู้เลี้ยงจำนวนน้อยแล้วความต้องการชันโรงก็ยังมีมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมอย่างยิ่ง