ThaiArcheep.com

ญี่ปุ่นวัยทำงานขาดแคลน รัฐเปิดทาง “แรงงานต่างชาติ”

ประเทศที่ได้ชื่อว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2557 อย่าง “ญี่ปุ่น” ด้วยตัวเลขประชากรที่อายุ 65 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนมากกว่า 25% ของประชากร สวนทางกับอัตราการเกิดและจำนวนประชากรวัยแรงงานที่ลดลงเรื่อย ๆ

ขณะที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น “ชินโซ อาเบะ”เคยให้คำสัญญาว่าจะหยุดการลดจำนวนลงของประชากร โดยไม่ให้ลงไปแตะ 100 ล้านคน จากปัจจุบันที่มีจำนวน ประชากร 127 ล้านคน

14744422971474442359l


การเพิ่มอัตราการเกิดของประชากร เป็นหนึ่งในเป้าหมายของรัฐบาลของนายอาเบะ โดยประกาศว่าจะเพิ่มอัตราการเกิดจาก 1.4% เป็น 1.8% ให้ได้ภายในปี 2025 ด้วยมาตรการกระตุ้นต่าง ๆ รวมถึงการช่วยเหลือให้การเลี้ยงดูบุตรง่ายขึ้น เช่น การเพิ่มจำนวนเนิร์สเซอรี่ เป็นต้น

แต่ดูเหมือนว่าปัจจัยต่าง ๆ จะไม่เอื้อ โดยสถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติของญี่ปุ่น ได้เปิดเผยข้อมูลวิจัยล่าสุดพบว่า ผู้ชายอายุระหว่าง 18-34 ปี เกือบ 70% ยังครองตัวเป็นโสด เช่นเดียวกับผู้หญิงช่วงอายุเดียวกัน 60% ที่ยังโสดและไม่คิดจะมีครอบครัวและความสัมพันธ์ในเร็ว ๆ นี้

งานวิจัยยังระบุว่า กลุ่มคนวัยยี่สิบตอนปลาย ซึ่งเป็นอายุที่เหมาะสมและพร้อมกับการมีบุตรมากที่สุดของผู้หญิง กลับเป็นกลุ่มคนที่ผลสำรวจพบว่ามีตัวเลขครองตัวเป็น “โสด” เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ

อัตราการเกิดและจำนวนประชากรวัยแรงงานที่ลดลง จึงยิ่งซ้ำเติมปัญหาภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองของญี่ปุ่นมากขึ้น

ทำให้ญี่ปุ่นต้องดำเนินนโยบายเปิดรับ “แรงงานต่างชาติ” มากขึ้น เพื่อรองรับกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันที่มีแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นราว 910,000 คน

ล่าสุด นายมาซาฮิโกะ ชิบายามะ ที่ปรึกษาพิเศษของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น “ชินโซ อาเบะ” เปิดเผยว่า ร่างกฎหมายใหม่เกี่ยวกับแรงงานต่างชาติเตรียมจะผ่านสภาในฤดูใบไม้ผลินี้ ซึ่งจะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่น

“แม้ว่าแนวทางการเพิ่มแรงงานต่างชาติอาจไม่ใช่หนทางการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของประเทศ แต่การเพิ่มจำนวนแรงงานต่างชาตินั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในสถานการณ์ตลาดโลกขณะนี้ และญี่ปุ่นเองก็จำเป็นต้องสร้างระบบที่จะรองรับแรงงานต่างชาติได้มากขึ้น”

นายยาสุโทชิ นิชิมุระ ที่ปรึกษาอีกคนของนายอาเบะ และอดีตรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมระบุว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวจะ เพิ่มรายชื่ออาชีพที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำงานได้มากขึ้นแบบจำกัดเวลา โดยจะมีการพิจารณาเพิ่มประเภทวีซ่าใหม่เพื่อลดการขาดแคลนแรงงานในบางภาคธุรกิจ

นอกจากนี้ จะมีการขยายเวลาให้วีซ่าทำงานจาก 3 ปี เป็น 5 ปี พร้อมกันนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้หารือเกี่ยวกับแผนการเปิดรับแรงงานด้านเทคโนโลยีจากประเทศอินเดียและเวียดนามด้วย

ที่มา:prachachat