ThaiArcheep.com

ดอกหน้าวัวความมีเสน่ห์ที่น่าจับตามอง

ในคราวนี้เป็นเรื่องราวของไม้ดอกไม้ประดับที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งแต่ก่อนผู้คนมักจะมองว่าดอกไม้ประเภทนี้เป็นดอกไม้อัปมงคลเพราะมักจะนิยมนำไปประดับตกแต่งในงานศพกันซะเป็นส่วนมาก แต่ในปัจจุบันดอกไม้ประเภทนี้กลับถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะใช้ในการประดับตกแต่งบ้าน อาคารสถานที่ ประดับสวน หรือแม้แต่นำมาจัดซุ้มประดับตามงานพิธีต่างๆ จัดแจกัน หรือกระทั่งจัดดอกไม้ตามร้านดอกไม้ต่างๆ นั่นเอง   

1ดอกหน้าวัวมีสีสันสดใส

 

ดอกหน้าวัวมีสีสันสดใสและมีความสวยงามในแบบฉบับของตัวเองจึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก

                ดอกหน้าวัว ถ้าเปรียบกับความรักก็จะหมายถึงความรักที่มั่นคงและอดทน ดังนั้นจึงนิยมนำดอกหน้าวัวไปประดับตกแต่งในงานมงคลสมรสกันมาก และด้วยความที่มันใช้ได้กับทุกๆ งาน จึงทำให้ดอกหน้าวัวมีตลาดที่กว้างมากจนมันมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ที่สำคัญมันเป็นพืชที่ค่อนข้างต้องได้รับการดูแลรักษามากและใกล้ชิดจึงมีผู้ปลูกมันไม่มากเท่าไหร่นั่นเอง

2ดอกหน้าวัวสามารถนำไป

 

ดอกหน้าวัวสามารถนำไปจัดแจกัน ใช้จัดประดับประดาตามงานพิธีต่างๆ หรือแม้กระทั่งนำไปจัดช่อดอกไม้ ใช้ตกแต่งอาคารสถานที่ จัดสวน ฯลฯ

วิธีการปลูกต้นดอกหน้าวัว

             การปลูกต้น ดอกหน้าวัว เพื่อการค้าหากเป็นการปลูกเพื่อตัดดอกขายมักนิยมปลูกในแปลงปลูก แต่ถ้าปลูกเพื่อขายเป็นไม้ประดับมักจะปลูกในกระถางเพื่อจำหน่ายไปพร้อมกับกระถางเลย โดยในเรื่องของการเตรียมดินถ้าเป็นการปลูกในแปลงซึ่งอยู่ในโรงเรือนให้ยกร่องสูง 20-30 ซม. หรือจะกั้นแปลงด้วยอิฐมอญ 2 ก้อนก็ได้ สำหรับดินปลูกให้ใช้ดินร่วนผสมปุ๋ยคอก และเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ขุยมะพร้าว แกลบ ในอัตรา 2:1 แต่ถ้าเป็นการปลูกในกระถางให้เตรียมดินโดยใช้วัสดุปลูกเช่นเดียวกับการปลูกลงแปลง แต่ให้ใช้อัตรา 1:1 โดยวิธีการปลูกถ้าปลูกลงแปลงให้ปลูกในระยะ 30×30 ซม. แต่ถ้าปลูกในกระถาง กระถางควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20-30 ซม. เพื่อให้มีขนาดใหญ่มากเพียงพอสำหรับการปลูกต้นไม้ชนิดนี้

3ดอกหน้าวัวมีหลาย

ดอกหน้าวัวมีหลายสายพันธุ์และมีหลายสี

              การดูแลรักษาต้น ดอกหน้าวัว ทางด้านการให้น้ำควรให้มันมีความชื้นตลอดเวลา ดังนั้นจะต้องรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ และควรเป็นน้ำสะอาด ส่วนการใส่ปุ๋ยการให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำจะให้ผลดีที่สุดสำหรับการปลูกต้นไม้ชนิดนี้ โดยให้ละลายปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่ ซึ่งควรให้ทุก 3 เดือน แต่ถ้าเป็นช่วงออกดอกหรือให้ผลผลิตควรให้สูตร 12-12-24 ในอัตราเดียวกัน 

4ถ้าเปรียบดอกหน้าวัว

 

ถ้าเปรียบดอกหน้าวัวกับความรักจะเปรียบได้กับความรักที่มั่นคงและอดทน

เรียกได้ว่าถึงแม้การปลูกดอกหน้าวัวจะมีความเสี่ยง และต้องดูแลมากกว่าพืชอีกหลายๆ ชนิด แต่การปลูกพืชชนิดนี้ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการหาตลาด เพราะไม่ว่าจะปลูกออกมาจำนวนมากเพียงใดก็ไม่เคยเพียงพอต่ความต้องการของผู้บริโภคเสียที แถมพืชชนิดนี้ก็ขายได้ราคาดีและราคาไม่ตกอีกด้วยนั่นเอง

5แต่ก่อนมักเชื่อกันว่าดอก

 

แต่ก่อนมักเชื่อกันว่าดอกหน้าวัวเป็นดอกไม้อัปมงคลเพราะนิยมนำไปจัดดอกไม้งานศพและทำพวงหรีด แต่ปัจจุบันมันสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆ งานไม่ใช่แค่เพียงงานศพเท่านั้น

6ดอกหน้าวัวเป็นดอกไม้ที่ขาย

 

ดอกหน้าวัวเป็นดอกไม้ที่ขายได้ราคาดีแถมยังมีความต้องการของคลาดที่สูงอีกด้วย