ThaiArcheep.com

ดอกไม้งามนาม พุทธรักษา มากคุณค่า น่าปลูก

ในวันนี้เรานำเอาดอกไม้งามที่ได้รับการกำหนดให้เป็นดอกไม้ประจำวันพ่อมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับทราบข้อมูลกัน และดอกไม้ชนิดนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกไปเสียจาก ดอกพุทธรักษา ดอกไม้ที่มีความสวยงามอีกทั้งยังมีชื่อที่เป็นมงคล เพราะชื่อของมันมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงปกป้องดูแลให้มีแต่ความสงบร่มเย็น นอกจากนี้ดอกของต้นพุทธรักษายังมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่ตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกด้วย    

1ดอกพุทธรักษา

                                             

อ้างอิง : https://sites.google.com/site/meenbaza/dxk-phuththraksa

ดอกพุทธรักษาถูกกำหนดให้เป็นดอกไม้ประจำวันพ่อ

                ต้นพุทธรักษา ถูกนำมาใช้เป็นไม้ประดับและได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน แต่มีช่วงหนึ่งความนิยมในการนำมาใช้ประดับสถานที่ต่างๆ ก็ลดน้อยถอยลง ซึ่งต่อมากลับมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นมาอีก ทั้งนี้ก็เพราะดอกพุทธรักษามีสีสันที่สดสวยแถมช่อดอกของมันก็มีความสวยงาม ที่สำคัญมันเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อะไรมากมายมันก็สามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนั่นเอง2ต้นพุทธรักษามีชื่อ

อ้างอิง: http://frynn.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/

ต้นพุทธรักษามีชื่อที่มีความหมายดีและเป็นมงคลมันจึงเป็นต้นไม้ที่คนไทยนิยมปลูกไว้ในบ้าน

วิธีการปลูกต้นพุทธรักษา

             การปลูก ต้นพุทธรักษา นั้นถ้าปลูกในแปลงควรใช้แปลงปลูกขนาด 2×10 เมตร โดยควรยกร่องเหมือนแปลงปลูกผัก ซึ่งทางด้านการเตรียมดินให้ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 10-20 กก./แปลง ส่วนหลุมปลูกให้มีขนาด 30x30x30 ซม. แต่ถ้าเป็นการปลูกตามแนวรั้วหรือปลูกเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็ให้ใช้หลุมปลูกขนาดเท่ากัน และให้ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกกับดินในอัตราส่วน 1:1  3เนื่องจากต้นพุทธรักษา

อ้างอิง: http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2011/08/J10959796/J10959796.html

เนื่องจากต้นพุทธรักษาไม่จำเป็นต้องดูแลรักษามากมันจึงเป็นต้นไม้ที่มักปลูกเอาไว้ปกปิดบริเวณพื้นที่รกร้างเพื่อสร้างความสวยงามเจริญหูเจริญตาให้กับบริเวณนั้นๆ

             สำหรับการดูแลรักษาต้นพุทธรักษานั้นในเรื่องของการให้น้ำควรให้แค่ประมาณปานกลาง ซึ่งก็คือ 3-5 วัน/ครั้ง ส่วนทางด้านแสงแดดจะเป็นแสงแดดแบบรำไรหรือจะปลูกไว้ในบริเวณที่มีแดดจัดก็ย่อมได้ โดยต้นพุทธรักษาจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย และทางด้านการให้ปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้ในอัตรา 0.5-1 กก./กอ โดยควรใส่ปีละ 4-6 ครั้ง แต่ทางด้านโรคไม่เป็นปัญหามากนักส่วนในเรื่องแมลงรบกวนก็มีบ้างนั่นก็คือ เพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งซึ่งก็กำจัดได้ด้วยการนำสารเคมีมาฉีดพ่น     4พุทธรักษามีสรรพคุณ

อ้างอิง: http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2011/08/J10959796/J10959796.html

พุทธรักษามีสรรพคุณทางยาอีกด้วยโดยหัวของมันนำมาต้มรับประทานเพื่อบำรุงปอดได้

ดอกไม้งามนามเพราะอย่างดอกพุทธรักษานั้นในบางครั้งเรามักจะพบเห็นปลูกไว้ในพื้นที่รกร้างทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างทัศนียภาพที่ดีให้กับบริเวณนั้นและเพื่อเป็นการปกปิดไม่ให้เห็นพื้นที่ที่ไม่น่าดูที่อยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้ต้นพุทธรักษายังเป็นต้นไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูกเอาไว้ในบริเวณบ้านเพราะมันมีชื่อที่มีความหมายมงคลและคนไทยเชื่อวันว่าถ้าปลูกเอาไว้มันจะช่วยปกป้องรักษาไม่ให้เกิดเหตุร้ายกับบ้านรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นๆ ได้ ด้วยเหตุนี้ต้นพุทธรักษาจึงยังเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง5ต้นพุทธรักษาจะปลูก

อ้างอิง: https://pixabay.com/en/floral-tube-canna-9344/

ต้นพุทธรักษาจะปลูกในที่ที่มีแดดรำไรหรือมีแดดจัดก็ได้เช่นกัน 6ต้นพุทธรักษาได้รับความ

อ้างอิง: http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sitcom&month=12-2011&date=15&group=35&gblog=190

ต้นพุทธรักษาได้รับความนิยมในการนำไปปลูกเป็นไม้ประดับอย่างต่อเนื่องมายาวนาน