ThaiArcheep.com

ดาวเรือง สร้างชีวิต

                อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่คนไทยรู้จักกันดีซึ่งคนที่ทำอาชีพนี้ต้องมีความมุ่งมั่นในแนวทางของตัวเองอย่างมากสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังใฝ่หาหาชีวิตที่ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร เป็นนายตัวเอง และมีอิสระในการใช้ชีวิต อาชีพเกษตกรก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยากแนะนำแต่การจะเป็นเกษตรกรได้นั้นไม่ใช่งานง่ายต้องทำงานหนักกว่าเป็นลูกจ้างอย่างมากก่อนที่คิดจะมาทำอาชีพเกษตรกรเราควรคิดให้ดีก่อนเพราะการทำเกษตรกรนั้นต้องมีความมุ่งมั่นและความมั่นใจในเส้นทางที่เราเดิมเสมอ เพราะเส้นชัยไม่ได้มาจากความโชคดีแต่อยู่ที่เราลงมือทำเท่านั้น

1ดาวเรืองเป็นดอกไม้มีที่มีความ

ดาวเรืองเป็นดอกไม้มีที่มีความต้องการของตลาดสูงมาก

                อาชีพเกษตรกรรมวันนี้อยากจะแนะนำการปลูก ดาวเรือง สาเหตุที่อยากแนะนำอาชีพนี้เพราะว่าดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่มีความต้องการซื้อมาที่สุดในบรรดาดอกไม้ทั้งหมด และมีความต้องการสูง ระยะเวลาการปลูกไม่นานราคาของดาวเรืองไม่ตกต่ำเหมือนกับดอกไม้ชนิดอื่น ๆ ซึ่งราคาของดาวเรืองนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของดอกดาวเรือง แต่การปลูกดาวเรืองนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้และศึกษาวิธีการปลูกและโรคที่จะมาเล่นงานดาวเรืองด้วย

2การปลูกดาวเรืองนั้น

การปลูกดาวเรืองนั้นไม่ยากเพียงแต่ต้องมีความใส่ใจให้มาก

การปลูกดาวเรือง

การปลูก ดาวเรือง นั้นเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าดาเรืองชอบดินอย่างไรดินที่ดาเวรืองชอบมากที่สุดก็คือดินที่สามารถระบายน้ำได้ดีดินที่ระบายอากาศได้ดี ซึ่งดินที่มีคุณสมบัติเหล่านี้คืดินร่วนปนทรายดินประเภทนี้เป็นดินที่เกมาะสำหรับการปลูกดาวเรือง ไม่ใช่ว่าดินประเภทอื่นจะปลูกดาวเรืองไม่ได้ดินประเภทอื่นก็สามารถปลูกดาวเรืองได้เช่นกันแต่ต้องมีการเสริมธาตุอาหารและเสริมช่องอากาศภายในดินด้วยการใส่วัสดุธรรมชาติอย่างปุ๋ยชีวภาพหรือแกลบเป็นต้น

3ดินที่ทำการเพาะดาวเรืองจำ

ดินที่ทำการเพาะดาวเรืองจำเป็นต้องมีการอบดินหรือนึ่งดินก่อน

                ระหว่างการเตรียมดินเราควรทำการเพาะดาวเรืองไว้รอเลยด้วยการทำวัสดุเพาะซึ่งการทำวัสดุเพาะนั้นเราจะใช้วัตถุดิบดังนี้คือ

  1. ดินร่วน
  2. ขี้วัว
  3. แกลบ
  4. ขุยมะพร้าว

นำวัสดุทั้งหมดมาร่อนเพื่อเอาเศษวัสดุที่ไม่ต้องการออกเสียก่อนหลังจากนั้นก็นำวัสดุทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน หลังจากนำวัดสุดทั้งหมดมาคลุกเคล้าเข้ากันแล้วก็นำวัดสุเพาะมาทำการนึ่งดินหรืออบดินก็ได้ โดยการนำกะละมังขนาดใหญ่พอสมควรมาใส่น้ำลงไปในกะละมังประมาณ 1 ส่วนหลังจากนั้นก็เทวัสดุเพาะลงไป ตั้งไฟไว้จนมีควันออกมาจากวัสดุเพาะเป็นอันใช้ได้

4การอบดินหรือนึ่งดินเพื่อกำจัด

การอบดินหรือนึ่งดินเพื่อกำจัดเชื้อราที่เป็นศัตรูตัวร้ายของดาวเรืองพร้อมกับเมล็ดหญ้าด้วย

                การอบดินหรือนึ่งดินนั้นเพื่อกำจัดเชื้อราที่อยู่ในดินซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของ ดาวเรือง ออกไปพร้อมกับกำจัดเมล็ดวัชพืชต่าง ๆไปในตัวด้วย การทำวิธีนี้จะทำให้ต้นกล้าดาวเรืองมีความแข็งแรงและไม่เป็นโรค เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วหลังจากเพาะต้นดาวเรืองประมาณ 20 ถึง 30 วันก็นำลงแปลงปลูก

5ตลาดใหญ่ของดาวเรือง

ตลาดใหญ่ของดาวเรืองของที่ปากคลองตลาดเราควรหาตลาดก่อนที่จะปลูกสินค้าเกษตรเสมอ

                ดาวเรืองเป็นพืชที่ต้องการแดดจัดแต่ก็ขาดน้ำไม่ได้เราควรรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำอยู่เสมอเพราะถ้าดาวเรืองขาดน้ำจะทำให้ดาวเรืองออกดอกน้อยและดอกมีขนาดเล็ก ถ้าเราให้น้ำได้เต็มที่ดาวเรืองจะออกดอกเต็มที่และดอกจะมีขนาดใหญ่แน่นอนว่าเคล็ดลับในการทำให้ดาวเรืองออกดอกเยอะก็คือการเด็ดยอดดาวเรืองเมื่อลงแปลงไปได้ประมาณ 15 ถึง 20 วันเพื่อให้ดาวเรืองแตกกิ่งก้านสาขาให้มากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ดาวเรืองออกดอกเยอะขึ้นนั้นเอง

ตลาดดาวเรือง

หลังจากปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวจะอยู่ประมาณ 55 ถึง 65 วัน โดยตลาดของดาวเรืองตลาดใหญ่ที่สุดจะอยู่ที่ ปากคลองตลาดในกรุงเทพซึ่งความต้องการดาวเรืองนั้นมีอยู่มากทำให้ดาวเรืองมีช่องทาทงการตลาดที่สดใส แต่เกษตรกรที่คิดจะปลูกดาวเรืองควรที่จะติดต่อร้านค้าที่จะรับดาวเรืองก่อนเพื่อตรวจสอบปริมาณในการผลิตส่งร้านค้าส่งดาวเรือง ที่สำคัญกว่านั้นก็คือดาวเรืองต้องมีคุณภาพเพราะดาวเรืองยิ่งมีคุณภาพราคาก็จะสูงขึ้นตามเช่นกัน

6ดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่เหมาะ

ดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่อยากจะทำอาชีพเกษตรกร