ThaiArcheep.com

ดูแลง่ายสไตล์พริกหยวกช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

พืชผักที่เราจะกล่าวถึงในครั้งนี้เป็นพริกที่มีความเผ็ดค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากซึ่งไม่เหมือนกับพริกโดยทั่วๆ ไป ที่บางคนกินเข้าไปทีถึงกับร้องจ๊าก โดยพริกที่ว่านั้นนั่นก็คือ พริกหยวก พริกสีเขียวอ่อนปนเหลืองที่ช่วยสร้างรสชาติดีๆ ให้กับอาหาร และยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้มากมายหลายอย่างอีกด้วยพริกหยวกเป็นพริกที่มีความ

พริกหยวกเป็นพริกที่มีความเผ็ดน้อยถึงจะเม็ดใหญ่ก็ตาม

                พริกหยวก เป็นพืชที่เหมาะสำหรับการใช้เป็นพืชหมุนเวียนหรือใช้เพราะปลูกเมื่อหมดฤดูการทำนาข้าว เพราะพริกหยวกเป็นพืชอายุสั้น ปลูกเพียงไม่นานก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ อีกทั้งมันยังเป็นพืชหน้าแล้ง เพราะมันไม่ได้ต้องการน้ำมากมาย ขอเพียงให้เพียงพอต่อความต้องการก็เพียงพอสำหรับการปลูกพริกหยวกแล้ว  ด้วยเหตุนี้พริกหยวกจึงเป็นพืชที่ดูแลง่าย ที่สำคัญมันยังขายได้ราคาดีอีกด้วย พริกหยวกเป็นพืชที่จะให้ผลผลิต

พริกหยวกเป็นพืชที่จะให้ผลผลิตน้อยในช่วงฤดูฝนแต่ปลูกได้ดีในช่วงหน้าแล้ง

วิธีการปลูกพริกหยวก
             การเตรียมแปลงปลูก พริกหยวก ให้ยกร่องสูงประมาณ 20 ซม. กว้าง 1 เมตร ความยาวตามต้องการ โดยก่อนจะย้ายต้นกล้ามาปลูกประมาณ 7 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ยหมัก 1-2 ตัน/ไร่ แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำพลาสติกใสมาคลุมแปลงปลูกเพื่อช่วยป้องกันวัชพืชและกันความชื้นระเหย ต่อจากนั้นก่อนปลูก 1 วันให้เจาะรูพลาสติกและขุดหลุมปลูกโดยให้มีระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถวอยู่ที่ 50 ซม. แล้วนำต้นกล้าพริกหยวกมาลงปลูกได้เลย โดยในการเพาะต้นกล้านั้นให้หาซื้อเมล็ดพันธุ์พริกหยวกมาเพาะลงกระบะที่มีดินร่วนผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเมื่อโรยเมล็ดพันธุ์ไปแล้วให้เอาฟางมาคลุม แล้วรดน้ำเช้า-เย็น พอมีใบงอกออกมาจากต้นกล้า 1-2 ใบ ให้เอาฟางออก และเมื่อต้นพริกหยวกโตประมาณ 15-20 ซม. หรือมีอายุ 30 วันก็ให้ย้ายลงแปลงปลูกได้ หลังจากหน้านา พริกหยวก

หลังจากหน้านา พริกหยวกเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับเกษตรกรที่จะใช้ในการหารายได้เสริมให้กับครัวเรือน

              ในการดูแลพริกหยวกให้รดน้ำเช้า-บ่าย โดยให้ชุ่มเพียงพอ แต่อย่าให้ท่วมขัง เนื่องจากหากรดน้ำมากไปจะเกิดปัญหารากเน่า และต้นพริกจะเหี่ยวได้ แต่ในช่วงเก็บเกี่ยวสามารถรดน้ำได้บ้างเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน ส่วนการใส่ปุ๋ยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือหลังจากย้ายลงแปลงปลูกได้ 15 วัน ซึ่งถือเป็นช่วงเร่งการเจริญเติบโต ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ปริมาณ 60-100 กก./ไร่ และเมื่ออายุประมาณ 30-45 วัน ให้ใส่ปุ๋ยเร่งดอกเร่งตา โดยใช้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 จำนวน 30 กก./ไร่ หลังจากนั้นเมื่อพรวกหยวกให้ผลผลิตได้ให้ใส่ปุ๋ยให้กับมันบ้าง นอกจากนี้ในการปลูกพริกหยวกควรทำค้างเพื่อช่วยพยุงต้นพริกหยวก และต้องมีการตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคสะสม โดยเมื่อพริกหยวกอายุ 2 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หมูผัดพริกหยวกเป็นอาหาร

หมูผัดพริกหยวกเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

เกษตรกรหลายคนหันมาปลูกพริกหยวกเพื่อหารายได้เสริมกันมากขึ้น เพราะพริกหยวกเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องและขายได้ราคาดีกว่าพืชหมุนเวียนหลายๆ ชนิด อีกทั้งยังมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่ซึ่งเป็นการทุ่นค่าใช้จ่ายของเกษตรกรผู้ปลูกไปได้มาก ดังนั้นหากคิดจะปลูกพริกหยวกเพื่อเพิ่มรายได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจมิใช่น้อยพริกหยวกช่วยลดระดับ

พริกหยวกช่วยลดระดับคลอเรสเตอรอลได้ น้ำพริกหนุ่มก็ใช้พริกหยวก

น้ำพริกหนุ่มก็ใช้พริกหยวกเป็นส่วนประกอบเช่นกัน