ThaiArcheep.com

ตะลิงปลิง สมุนไพรรสเปรี้ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชน

                อย่างที่ผู้เขียนได้ย้ำไปเสมอเกือบทุกบทความที่เกี่ยวกับการทำเกษตรก็คือ การรวมตัวกันในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรหลายจังหวัด หลายอำเภอ หลายตำบล หลายหมู่บ้าน ได้รวมตัวกันกลายเป็นกลุ่มเกษตรกรที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกที่เข้ารวมกลุ่มได้ เหมือนกับกลุ่มเกษตรกรคลองสี่ ปทุมธานี ที่สามารถแปรรูปสมุนไพรรสเปรี้ยวอย่าง ตะลิงปลิง ให้กลายมาเป็นสินค้าขึ้นชื่อของกลุ่มเกษตรกรได้ ด้วยการนำมาแปรรูปเป็นตะลิงปลิงแช่อิ่มที่สามารถรับประทานได้ทั้งปี โดยปี ๆหนึ่งสามารถสร้างรายได้ประมาณ 600,000 บาทเลยทีเดียว

1ตะลิงปลิงพืชสมุนไพรรสเปรี้ยว

ตะลิงปลิงพืชสมุนไพรรสเปรี้ยวได้กลายมาเป็นสินค้าสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/167437

ตะลิงปลิง เป็นพืชสมุนไพรที่เกษตรกรปลูกไว้ประจำบ้านสาเหตุที่มีการรวมกลุ่มกันนั้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเกษตรบริเวณใกล้เคียงที่มีต้นตะลิงปลิงอยู่ภายในเรือกสวนไร่นา เพราะส่วนมากแล้วเกษตรกรจะไม่ได้ปลูกในจำนวนเยอะ ๆแต่จะปลูกไว้เพียงบ้านละไม่กี่ต้น จากการรวมตัวกันนั้นทำให้สามารถรวบรวมตะลิงปลิงได้ถึงหลักพันต้นเลยทีเดียว2ตะลิงปลิง ตามหลักแล้วจะ

ตะลิงปลิง ตามหลักแล้วจะสามารถเก็บกินผลสดได้ปีละครั้งเท่านั้น

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/167437

โดยการปลูก ตะลิงปลิง นั้นไม่ยากเพราะเป็นพืชที่สามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติและไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมาก แต่สิ่งสำคัญในการรวมกลุ่มเพื่อผลิตตะลิงปลิงออกจำหน่ายนั้นก็ต้องดูเรื่องของคุณภาพผลผลิตด้วยเช่นกัน ซึ่งส่วนมากแล้วตะลิงปลิงจะออกผลผลิตในช่วงเดือน ธันวาคม จนถึง เมษายน โดยตะลิงปลิงจะให้มีรับประทานเพียงปีละครั้งเท่านั้น ซึ่งนี่เองเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กลุ่มเกษตรกรคลองสี่ได้ทำการแก้ไขให้ตะลิงปลิงสามารถมีรับประทานได้ตลอดทั้งปี3ตะลิงปลิงแช่อิ่มสามารถ

ตะลิงปลิงแช่อิ่มสามารถเก็บไว้จำหน่าและรับประทานได้ทั้งปี

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/167437

วิธีการที่จะทำให้ ตะลิงปลิง มีรับประทานและจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีนั้นก็คือการแปรรูปตะลิงปลิงแช่อิ่ม ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรจะคัดเลือกผลผลิตที่มีคุณภาพมาทำการแช่อิ่ม เพื่อเก็บรักษาผลตะลิงปลิงให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปี ในช่วงที่ผลผลิตออกก็จะมีการกั้นผลผลิตส่วนหนึ่งไว้ทำแช่อิ่ม อีกส่วนหนึ่งก็จะขายสดตามฤดูกาล  โดยทางกลุ่มได้ประกันราคาในการซื้อผลผลิตตะลิงปลิงจากสมาชิกไว้ที่ 10 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีที่เดียว แต่หลังจากการแปรรูปแล้วถ้ามีกำไรก็นำกำไรส่วนหนึ่งมาแบ่งให้กับสมาชิกอีกทีหนึ่งด้วย4ตะลิงปลิงเป็นพืชสมุนไพร

ตะลิงปลิงเป็นพืชสมุนไพรที่มีกันทุกบ้าน

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/167437

ข้อดีของการรวมกลุ่มในการทำเกษตรนั้นมีมากมาย เริ่มจากช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความรักความสามัคคี ในเมื่อการรวมกลุ่มกันจะมีแนวคิดใหม่ ๆเกิดขึ้นเสมอจากการได้พูดคุยพบปะกัน ประหยัดเรื่องแรงงานเพราะทุกคนจะช่วยกันแบบไม่หวังผลตอบแทน เพราะสุดท้ายถ้ากลุ่มมีผลกำไรก็จะมาแบ่งกันอยู่ดี สามารถหาตลาดสินค้าเกษตรนั้นๆได้ดีกว่าการปลูกเพียงรายได้ เนื่องจากการรวมกลุ่มสามารถรวบรวมผลผลิตได้จำนวนมาก เมื่อสินค้าที่มีคุณภาพมีจำนวนมากก็สามารถต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง หรือลูกค้าได้ ทำให้ราคาต่อหน่วยของสินค้าเกษตรนั้น ๆมีราคาที่ดีกว่าท้องตลาดทางกลุ่มจึงสามารถประกันราคาให้กับเกษตรกรในกลุ่มได้นั้นเอง  ประโยชน์ของการรวมกลุ่มกันเพื่อทำเกษตรนั้นนอกจากประโยชน์ที่ได้จากกลุ่มแล้ว หน่วยงานที่พร้อมจะช่วยเหลือจะเข้ามาช่วยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้งแข็งกันมากขึ้นด้วย5อำนาจการต่อรองราคา

อำนาจการต่อรองราคานั้นถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกรจะสามารถต่อรองราคาได้เพราะสามารถควบคุมคุณภาพได้รวมถึงมีปริมาณที่มากด้วย

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/1674376การรวมกลุ่มเพื่อทำการเกษตร

การรวมกลุ่มเพื่อทำการเกษตรมีแต่ข้อดี

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/167437