ThaiArcheep.com

ต้นเข็มปลูกง่าย ดูแลรักษาไม่ยาก

เรื่องราวของต้นเข็มนั้นเป็นอะไรที่อยู่คู่กับพวกเราชาวไทยมาช้านาน เพราะ ต้นเข็ม เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ถูกนำมาปลูกและขยายพันธุ์ในประเทศไทยมานานหลายสิบปีแล้ว ดังนั้นต้นเข็มจึงเป็นต้นไม้ที่มีบทบาทค่อนข้างมากในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการนำมาปลูกตกแต่งประดับประดาสถานที่ต่างๆ เพราะต้นเข็มสามารถตัดแต่งให้เป็นรูปทรงต่างๆ ได้ไม่ยาก ดังนั้นมันจึงถูกนำมาใช้ในการนี้ แต่ก็มีผู้คนส่วนหนึ่งได้มีการนำต้นเข็มมาปลูกเพื่อเป็นแนวรั้วหรือเป็นแนวกั้นพื้นที่ซึ่งก็เป็นที่นิยมกันมากอีกเช่นกัน 

ต้นเข็มเป็นไม้

 

ต้นเข็มเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามสดใส

                นอกจากนี้ ต้นเข็ม ยังเป็นต้นไม้มงคลของไทย เพราะคนไทยมีความเชื่อว่าถ้าบ้านใดก็ตามมีการปลูกต้นเข็มเอาไว้ในบ้านจะทำให้มีความฉลาดหลักแหลมเหมือนดอกเข็ม อีกทั้งเข็มก็คือสิ่งที่มีความแหลมคม เพราะฉะนั้นดอกเข็มจึงกลายมาเป็นดอกไม้ที่นำมาใช้ในการไหว้ครูเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของนักปราชญ์ที่มีสติปัญาเฉียบแหลม อีกทั้งมันยังมีสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจอีกหลายอย่างอีกด้วย

ต้นเข็มเป็นไม้พุ่มที่

 

ต้นเข็มเป็นไม้พุ่มที่สามารถนำมาตัดแต่งให้มีรูปทรงที่ต้องการได้

วิธีการปลูกต้นเข็ม

             ในการปลูก ต้นเข็ม นั้นจะนิยมปลูก 2 แบบ คือการปลูกในกระถาง และการปลูกลงดินเพื่อประดับสวนหรือปลูกตามแนวรั้ว โดยถ้าเป็นการปลูกในกระถางควรใช้กระถางทรงสูงขนาด 8-12 นิ้ว โดยใช้ดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และแกลบผุในอัตราส่วนที่เท่าๆ กัน แต่เมื่อต้นโตขึ้นควรเปลี่ยนกระถางและเปลี่ยนดินเพื่อให้มีความพอเหมาะพอดีกับต้นเข็มที่เจริญเติบโตขึ้น แต่ถ้าเป็นการปลูกลงดินควรขุดดินให้ลึกประมาณ 30x30x30 ซม. โดยใช้ดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 ส่วน ผสมกับดินปลูก แต่ถ้าจะปลูกเป็นแนวรั้วให้ปลูกต้นเข็มใหติดๆ กัน เพื่อให้มันจับกลุ่มกันนั่นเอง

ต้นเข็มนิยมนำมา

ต้นเข็มนิยมนำมาปลูกเป็นแถวเพื่อใช้เป็นแนวกั้นพื้นที่ต่างๆ

              ในการดูแลรักษาต้นเข็มนั้นมันต้องการน้ำแค่เพียงปานกลาง หรือให้รดน้ำสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งก็เพียงพอ แต่มันเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดจัดจึงควรปลูกไว้กลางแจ้ง เพราะถ้าปลูกไว้ในที่ร่มจะทำให้มันไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อย ส่วนการใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น โดยควรใส่ 5-6 ครั้ง/ปี

ต้นเข็มมีหลาย

 

ต้นเข็มมีหลายสายพันธุ์และมีหลายสีสัน

นอกจากประโยชน์ทางด้านต่างๆ ที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ต้นเข็มยังมีข้อดีในเรื่องของการปลูกและดูแลรักษาที่ง่ายเสียยิ่งกว่าง่าย ดังนั้นมันจึงเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับความนิยมจากผู้ปลูกเป็นอย่างมากที่สำคัญมันมีความสวยงาม และมีสีสันสดใส ทั้งยังมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกสรรดังนั้นเชื่อได้เลยว่าต้นเข็มจะยังคงเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับชาวไทยไปอีกนานเท่านาน

ในการไหว้ครูนิยม

 

ในการไหว้ครูนิยมใช้ดอกเข็มเพราะเป็นสัญลักษณ์แทนนักปราชญ์ที่มีความฉลาดหลักแหลมเหมือนเข็ม

นอกจากดอกเข็มจะ

 

นอกจากดอกเข็มจะสวยงามเหมาะเป็นไม้ประดับแล้วมันยังเป็นพืชที่ปลูกและดูแลได้ง่ายอีกด้วย