ThaiArcheep.com

ทำบัญชีบันทึกรายรับ – รายจ่าย วางแผนการเงินให้ถูกต้อง

วันนี้คุณทำบัญชีบันทึกรายรับ – รายจ่ายหรือยัง คุณรู้หรือไม่ว่า การที่คุณทำบัญชีรายรับรายจ่ายของแต่ละวัน เปรียบเสมือนเป็นการวางแผนการเงินใช้จ่ายให้ถูกวิธี และทำให้ตัวเราเองเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้น

พอพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลขบางท่านถึงกับส่ายหน้าหนี ถึงแม้การทำบันทึกรายรับ – รายจ่าย หลายๆ ท่านอาจมองว่าเป็นเรื่องที่อยู่ใกลตัว รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากมาย ทำงานมาทั้งวันแล้วยังต้องมานั้งจดนั้งเขียนอยู่อีกเหรอ

อันที่จริงการทำบันทึกรายรับรายจ่าย เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด และไม่มีความยุ่งยากอะไรเลยแม้แต่น้อย อยู่ที่เราเปิดใจเมื่อได้ลงมือจดบันทึกเป็นประจำแล้วจะพบว่า การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายสามารถทำได้ง่ายๆ แถมยังประโยชน์ต่อเรามากอีกด้วย

การทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย

การทำบัญชีบันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน ท่านสามารถแบ่งแยกเป็นตารางที่มีส่วนประกอบ ได้ดังนี้

รายรับ จดบันทึกรายการเป็นตัวเงิน ที่ได้รับเข้ามาทั้งหมด เช่น เงินที่ได้จากการขายสินค้า,เงินทีได้จากการทำงาน,เงินเดือน ฯลฯ

รายจ่าย จะบันทึกรายการเป็นตัวเงินที่ได้จ่าย เช่น ค่าอาหารการกิน,ค่าเดินทาง,ค่าที่พัก,ค่าน้ำ,ค่าไฟ ฯลฯ

ตัวอย่างการบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวัน [highlighter color=”green” ][/highlighter]

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ
14 /01/56 ยอดเงิน 2000 บาท 2000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท 1950 บาท
ค่าเดินทาง 50 บาท 1900 บาท
ดูหนัง 180 บาท 1720 บาท
รวม 2000 บาท 280 บาท 1720 บาท
15 /01/56 ยอดเงินยกมา 1720 บาท
1720 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท 1670 บาท
ค่าเดินทาง 50 บาท 1620 บาท
ซื้อหนังสืออ่าน 190 บาท 1430 บาท
รวม 1720 บาท 290 บาท 1430 บาท

โปรแกรมบันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่าย

ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณ ธนาคารกสิกรไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการเงินตลอดมา โดยเป็นผู้สนับสนุนให้ประชาชน บุคคลทั่วไป รู้จักเก็บออม และการจดบันทึกข้อมูลรายรับ – รายจ่าย

การทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย

โปรแกรมจดบันทึกการทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย

โดยเป็นผู้จัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่าย เพื่อทำการจดบันทึกข้อมููล ให้ประชาชน หรือบุคคลทั่วไป สามารถนำไปใช้งานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือค่าทำเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

เพิ่มความสะดวกสบายในการจดบันทึกข้อมูลมากขึ้น เพียงกรอกตัวเลขลงไปเท่านั้น นอกจากนี้แล้วคุณยังสามารถกำหนดเป้าหมาย วางแผนการเงินได้จากโปรแกรมนี้ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์มากจริงๆ

[box color=”white” icon=”user_green”]สิ่งที่จะได้รับจากโปรแกรมบันทึกเงินออม

  • สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ เพราะเราสามารถทราบถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  • จัดสรรเงินออมและลงทุน สามารถจัดสรรเงินออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น กองทุน ทอง เงินออม
  • รู้พฤติกรรมการใช้จ่ายรายเดือน แน้นอนหากเราเป็นคนที่มีระบบระเรียบจดบัญทึกการเงินของเรา ย่อมรู้อยู่แล้วว่าเราใช้จ่ายอย่างไรบ้าง[/box]

ท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินต่างๆ หรือเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมจดบันทึกนี้ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารโดยตรงที่ http://k-expert.askkbank.com

ประโยชน์ของการจดบันทึก

  • ช่วยบันทึกความทรงจำที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
  • เพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานะทางการเงินของกิจการ
  • ช่วยพัฒนานิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน
  • ช่วยพัฒนาให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น
  • ทำให้รู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จำเป็น
  • เพื่อกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน

เมื่อเรารู้ถึงประโยชน์ของการจนบันทึกประจำวันอย่างนี้แล้ว จะรอช้าอยู่ใยเพราะผลประโยช์ต่างๆ อยู่ที่ตัวของท่านเอง จงนำความรู้กลับมาใช้แล้วจะเกิดผลตามมา และต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ได้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามา ทางเว็บไซต์ “ไทยอาชีพ” ขอลากันเพียงเท่านี้สำหรับทบความบันทึกรายรับ – รายจ่าย