ThaiArcheep.com

ทำปุ๋ยชีวภาพ ลดต้นทุน เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซค์ ไทยอาชีพ.คอม แหล่งรวมคำแนะนำเรื่องอาชีพและช่องทางทำเงินในรูปแบบต่างๆ

ทั้งเฟรนไชนส์ และ อาชีพอิสระ อาชีพเกษตรกรรม โดยที่สามารถนำไปต่อยอดไอเดียเพื่อสร้างรายได้เสริม

ได้หลากหลาย เรามีข้อมูลหลากหลายให้ได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง  ซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมานำเสนอ และ

แนะนำให้เป็นอีกทางเลือก และ วันนี้เราขอนำเสนอให้รู้จักกับ

วิธีทำปุ๋ยชีวภาพคุณภาพสูง

103

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูง
จากการนำเกษตรกรไปทัศนะศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริหนองใหญ่  ตำบลวังลึก อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  มีกิจกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจ  วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้ตามกระบวนการครบถ้วน  ตอนกลับอำเภอพระแสง  เกษตรกรที่นั่งในรถยนต์ได้นั่งพูดคุยถึงเรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูงกว่าน่าจะจะนำไปใช้ในส่วนของตัวเอง  เพราะดูต้นไม้ที่รอบบริเวณโรงปุ๋ยสมบูรณ์ดีใบเขียวเป็นมัน  และดินที่ใส่ปุ๋ยมักชีวภาพนี้ มีขี้เดือนดินเต็มไปหมด  แสดงว่ามีไส้เดือนและเชื้อจุลินทรีย์เกิดขึ้น  เหมาะกับดินที่เสื่อมสภาพ  ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน  ปรับปรุงดินให้ดีขึ้น
สรุปใจความ  วัสดุที่ใช้ทำปุ๋ยหมัก
–          ขี้ไก่  30  เปอร์เซ็นต์
–          รำละเอียด  25  เปอร์เซ็นต์
–          ปุ๋ยเคมีสูตร  0-3-0   25  เปอร์เซ็นต์
–          ปลาป่น  10  เปอร์เซ็นต์
–          ขุยมะพร้าว  10  เปอร์เซ็นต์
–          น้ำปลาหมัก  (อีเอ็ม) + กากน้ำตาล  อย่างละ  2  ฝาแกลลอน
วิธีทำ
–          นำวัสดุ  ขี้ไก่ + รำละเอียด+ขุยมะพร้าว+ปลาป่น+ปุ๋ยเคมี สูตร 0-3-0  มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
–          รดด้วยน้ำหมัก  (อีเอ็ม) ผสมกากน้ำตาล อย่างละ  2  ฝา  แกลลอน  เติมน้ำ  20  ลิตร  กวนให้เข้ากัน  นำไปคลุกเคล้ากันให้พอชื้น  คนให้ทั่วใช้วัสดุคลุมปิดทิ้งไว้  15  วัน  ให้หมันกลับกองปุ๋ยหมักทุก  3  วัน
เคล็ดลับ
–  เมื่อครบกำหนด  15  วันก่อนนำปุ๋ยไปใช้ให้วัดอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักโดยวิธีง่ายๆ  โดยใช้มือสอดเข้าไปในกองปุ๋ยหมัก  หากยังมีความร้อนอยู่  ก็ให้พยายามกลับกองสม่ำเสมอทุก 3 วัน  จนกว่าความร้อนในกองปุ๋ยไม่มี จึงจะนำออกไปใช้  หากดมดูปุ๋ยจะมีกลิ่นหอม

ขอบคุณคลิปจาก ปราชญ์แม่โจ้
หวังว่าข้อมูลที่เราได้นำเสนอในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย และ หวังว่าจะสามารถเป็นอีกไอเดีย หรือ อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยให้ทุกคนสร้างอาชีพ สร้างรายได้  และ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต