ThaiArcheep.com

นกกระทาเงินแสน

                นกกระทาเงินแสน ไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงเลยเพราะคำนี้ออกมาจากปากเกษตรกรผู้เลี้ยงจริง ๆ โดยรายได้ในการเลี้ยงนกกระทาแต่ละครั้งหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆแล้วจะเหลือประมาณ 20,000 ถึงหลักแสนเลยทีเดียว ซึ่งจำนวนกำไรนั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนการเลี้ยงเป็นหลัก โดยเกษตรกรซึ่งเป็นผู้เลี้ยงนกกระทาได้ให้ข้อคิดในการทำการเลี้ยงนกกระทาไว้ว่า”การทำการเกษตรนั้นต้องเอาตลาดนำเกษตรเพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมาขายได้ในตลาดและไม่ขาดทุน”

1นกกระทาถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

นกกระทาถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตกร

การเลี้ยงนกกระทา

ซึ่งการเลี้ยง นกกระทา นั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบด้วยกันคือเลี้ยงแบบขยายพันธ์และเลี้ยงนกไข่ การเลี้ยงนกกระทาแบบขยายพันธ์นั้นจะเป็นการขายเพื่อเอาเนื้อของนกกระทาและขยายพันธุ์เพื่อส่งจำหน่ายลูกนกกระทาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงอีกทีหนึ่งหรือจะนำไข่นกกระทามาขายก็ได้เช่นกันโดยมีขั้นตอนในการเลี้ยงดังนี้

2นกกระทาเลี้ยงไม่ยากเพียงแต่

นกกระทาเลี้ยงไม่ยากเพียงแต่ต้องมีการจัดการที่ดี

  1. ต้องทำการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ โดยจะต้องเป็นพ่อแม่พันธ์ที่มีความแข็งแรงและมีความต้านทานโรคโดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกที่เป็นศัครูตัวฉกาจของนกกระทา โดยนำมาเลี้ยงรวมกันในกรงที่มีความกว้าง 40 คูณ 40 เซนติเมตร ซึ่งหนึ่งกรงเราจะมีสัดส่วนในการใส่พ่อพันธุ์ 2 ตัว ต่อแม่พันธุ์ 5 ตัว โดยที่แม่พันธ์จะให้ไข่ทุกวัน
  2. นำไข่ที่เก็บมาได้นำมาฝักในตู้ฝักที่มีอุณหภูมิประมาณ 36 ถึง 37 องศาเซลเซียส ซึ่งระยะเวลาในการฝักไข่จะอยู่ประมาณ 14 ถึง 17 วันโดยประมาณ ลูกนกกระทาที่ออกมาจากไข่จะมีขนาดตัวที่เล็กมาเราจะต้องนำมาไปเลี้ยงอนุบาลอีกทีหนึ่ง
  3. ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนในการอนุบาลลูก นกกระทา ที่เพิ่งฝักโดยระหว่างที่อยู่ในกรงอนุบาลที่มีความกว้างประมาณ 20 ถึง 20 เซนติเมตรนั้นเราจะต้องให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งความร้อนนั้นจะได้มาจากหลอดไฟสีส้มที่มีขนาด 1000 W โดยหนึ่งกรงจะสามารถใส่ลูกนกกระทาได้ประมาณ 300 ถึง 400 ตัว เราจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงอยู่ในกรงอนุบาลประมาณ 15 ถึง 20 วันระหว่างที่อยู่ในกรงอนุบาลนั้นเราควรให้อาหารและน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
  4. หลังจากแยกออกมาจากกรงอนุบาลแล้วจะเลี้ยงต่อไปอีกประมาณ 20 วัน เพื่อให้นกกระทามีความแข็งแรงพร้อมกันนั้นก็จะทำการแยกเพศของนกกระทา ถ้าเป็นตัวผู้จะทำเป็นนกกระทาเนื้อเลี้ยงขุนเพื่อขายเนื้อ ส่วนตัวเมียจะนำไปเลี้ยงเพื่อเอาไข่ไว้จำหน่ายอีกทีหนึ่ง

3นกกระทาสามารถเลี้ยงได้ 2

นกกระทาสามารถเลี้ยงได้ 2 แบบคือนกกระทาเนื้อและนกกระทาไข่

ส่วนการเลี้ยงแบบนกไข่ หรือการเลี้ยงเอาไข่ นกกระทา ซึ่งการเลี้ยงแบบนี้เกษตรกรจะทำการเพาะนกกระทาเองหรือรับจากฟาร์มที่มีการเพาะก็ได้ โดยการเลี้ยงนกไข่นั้นเราจะคัดแต่ตัวเมียที่มีความแข็งแรงและให้ลูกดกมาเลี้ยงในกรงที่มีไว้สำหรับการเก็บไข่โดยเฉพาะซึ่งมีขั้นตอนการเลี้ยงดังนี้

4นกกระทาเนื้อหรือนก

นกกระทาเนื้อหรือนกกระทาขุนจะเป็นตัวผู้

  1. ในช่วงแรกเราควรให้อาหารวันลั 2 ครั้งโดยอาหารที่นำมาเลี้ยงนั้นควรเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงหรือจะนำอาหารสำเร็จรูปสำหรับนกกระทามาเลี้ยงเลยก็ได้
  2. ทำความสะอาดกรงเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอซึ่งความสะอาดในสถานที่เลี้ยงนั้นจะเป็นสิ่งที่การันตีถึงความแข็งแรงของนกกระทาได้เป็นอย่างดีเพราะถ้ากรงเลี้ยงมีความสกปรกจะทำให้เกิดเชื้อโรคต่าง ๆได้ง่ายซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับนกกระทาที่เลี้ยง
  3. การเก็บไข่นกกระทาจะเก็บช่วงเย็นตั้งแต่เวลาประมาณ 6 โมง ถึง 1 ทุ่ม โดยไข่นกกระทา 1 ผองสามารถเก็บสดได้ประมาณ 10 วัน โดยนกกระทา 7 ตัวจะให้ไข่ประมาณ 4 ถึง 5 ฟองถ้ามีปริมาณที่ไข่น้อยกว่านี้เราควรสำรวจหาความผิดปกติในสถานที่เลี้ยง สิ่งสำคัญในการเลี้ยงนกกระทานั้นก็คือเรื่องของอากาศที่ต้องมีการถ่ายเทได้สะดวกพร้อมกันนั้นอุณหภูมิต้องไม่ร้อนจนเกินไป ในช่วงกลางวันควรมีการกั้นแดดให้กับนกกระทาด้วย

5นกกระทาไข่จะ

นกกระทาไข่จะเป็นตัวเมีย

6การเลี้ยงนกกระทาสามารถ

การเลี้ยงนกกระทาสามารถทำให้เกษตรกรจับเงินล้านได้อย่างแน่นอน

The YouTube ID of cv-OL3VXXjY [/youtbue]

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

https://www.youtube.com/watch?v=MgfbhyYXbUQ is invalid.