ThaiArcheep.com

น้อยหน่าเพชรปากช่อง ผลใหญ่ เนื้อมาก เมล็ดน้อย ถูกใจผู้บริโภค

คราวนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของ น้อยหน่า ผลไม้ที่แต่ก่อนมักจะเป็นผลไม้อันดับท้ายๆ ที่จะเลือกกิน เนื่องจากมันมีเมล็ดมาก เนื้อก็น้อย ทำให้ลำบากในการกินยิ่งนัก แต่เดี๋ยวนี้ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้น้อยหน่ากลับมาได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น โดยน้อยหน่าที่ว่านี้คือ น้อยหน่าสายพันธุ์เพชรปากช่อง เพราะน้อยหน่าพันธุ์นี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่การมีผลที่มีขนาดใหญ่ มีเนื้อมาก เมล็ดน้อย อีกทั้งยังให้ผลผลิตเร็ว และติดผลดกกระจายทั่วต้นอีกด้วย 

น้อยหน่าเพชรปากช่อง

น้อยหน่าเพชรปากช่องเป็นลูกผสมระหว่างลูกผสมของเชริมัวย่ากับน้อยหน่าหนังครั่ง

                แต่ก็ใช่ว่า น้อยหน่า เพชรปากช่องจะไม่มีข้อด้อยเพราะข้อด้อยของมันก็คือเนื่องจากมันเป็นน้อยหน่าที่มีเมล็ดน้อยดังนั้นมันจึงมักมีผลบิดเบี้ยว แต่ข้อด้อยข้อนี้แก้ไขได้เพราะน้อยหน่าเพชรปากช่องติดผลดกจึงสามารถเลือกไว้ผลที่สมบูรณ์ได้อย่างเพียงพอ ข้อด้อยเรื่องนี้จึงตกเป็นเรื่องรองๆ ลงไป โดยปัจจุบันการตลาดของน้อยหน่าเพชรปากช่องก็ใช่ว่าจะอยู่แค่ในประเทศเท่านั้น เพราะน้อยหน่าชนิดนี้ได้มีการส่งออกไปยังหลายๆ ประเทศ เช่น จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และฮ่องกง อีกด้วย น้อยหน่าเพชรปากช่องเป็นน้อยหน่า

น้อยหน่าเพชรปากช่องเป็นน้อยหน่าที่มีราคาดีอีกทั้งยังมีผลใหญ่จึงมีน้ำหนักมาก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมีรายได้จำนวนมากนั่นเอง

วิธีการปลูกน้อยหน่าเพชรปากช่อง
น้อยหน่าเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนแห้งไม่หนาวจัด และต้องการแสงแดดส่องทั่วถึง ชอบดินร่วนทราย  หรือดินร่วนเหนียว มีการระบายน้ำดีไม่มีน้ำท่วมขัง  และต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับใช้ตลอดฤดูกาลหรือในช่วงฝนทิ้งช่วง โดยก่อนการปลูกควรปรับสภาพดิน แล้วไถตากทิ้งไว้ 7 วัน แล้วนำต้นกล้ามาปลูก โดยใช้ระยะปลูก 4 x 4  เมตร จะได้จำนวน 100  ต้น/ไร่ โดยในการปลูกต้องตัดยอดออกเล็กน้อยเพื่อเร่งให้แตกพุ่มใหม่และลดการคายน้ำ จากนั้นตั้งต้นให้ตรงใช้ไม้ค้ำยัน กลบดินให้แน่น แล้วจึงนำฟาง แกลบ หรือเศษหญ้าแห้งคลุมหน้าดิน หลังจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม น้อยหน่าเพชรปากช่องดำเนินการปรับปรุง

น้อยหน่าเพชรปากช่องดำเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยสถานีวิจัยปากช่อง สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             การดูแลรักษา น้อยหน่าเพชรปากช่อง นั้นควรใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์และปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกัน ส่วนการให้น้ำควรรักษาความชื้นในสวนให้อยู่ระหว่าง 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ และต้องมีการปลิดผลอ่อนให้เหลือผลที่สมบูรณ์  อีกทั้งยังต้องมีการห่อผลเพื่อเป็นการป้องกันแมลงวันทอง นอกจากนี้ยังต้องมีการกำจัดวัชพืชอยู่เสมอเพื่อป้องกันการสะสมของโรคและแมลง ส่วนโรคที่สำคัญมีหลายโรค คือ โรคกิ่งแห้ง  โรคมัมมี่  โรครากเน่า โรคผลเน่าดำ และโรคแอนแทรคโนส โดยหากพบการระบาดให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดรา ร่วมกับการตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ในเรื่องการเก็บเกี่ยวต้องเก็บโดยการคัดขนาดและคุณภาพตามที่ตลาดต้องการและต้องบรรจุผลด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และควรขนส่งให้ถึงมือผู้บริโภคโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ การปลูกน้อยหน่าเพชร

การปลูกน้อยหน่าเพชรปากช่องเพื่อขายต้นพันธุ์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทำรายได้ให้กับเกษตรกร

และเนื่องจากในปัจจุบันน้อยหน่าเพชรปากช่องเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในตลาด ดังนั้นเกษตรกรจึงมีการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองโดยการขายกิ่งพันธุ์ ร่วมด้วยกับการขายผล ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางในการทำเงินให้กับเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง น้อยหน่ามีประโยชน์ใน

น้อยหน่ามีประโยชน์ในเรื่องการช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีการจัด

ที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีการจัดงานเทศกาลน้อยหน่าเพชรปากช่องเพื่อเป็นการประชาสัมพันธุ์ของดีของจังหวัดอีกด้วย