ThaiArcheep.com

น้ำเต้าพืชที่มีประโยชน์มากแต่กลับเหมือนถูกลืม

เรื่องของพืชที่ดูเหมือนจะถูกลืมทั้งๆ ที่มันมีประโยชน์มากมาย อีกทั้งมันยังเป็นพืชที่เก่าแก่เพราะมีการค้นพบเศษเปลือกของมันอยู่กับหลุมศพของมนุษย์โบราณ ซึ่งเมื่อนำมาตรวจสอบก็ได้พบว่าเศษของพืชชิ้นนั้นมีอายุถึง 12,000 ปี เลยทีเดียว และพืชที่เรากำลังกล่าวถึงก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนนอกไปซะจาก น้ำเต้า นั่นเอง   

น้ำเต้าเป็นพืชที่มีประโยชน์

น้ำเต้าเป็นพืชที่มีประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะนำมาบริโภค นำมาเป็นภาชนะใส่น้ำ ใส่เหล้า ทำเครื่องดนตรี ฯลฯ

                ถ้าจะพูดกันถึงเรื่องของประโยชน์ของมันแล้วถือว่ามันเป็นพืชที่มีประโยชน์หลากหลาย อย่างเช่น ยอดและผลสามารถนำมาทำอาหารได้ ผลแก่สามารถนำมาทำสิ่งประดิษฐ์ ของฝาก เพื่อขายได้ ผลของพันธุ์ยาวสามารถนำมาทำเครื่องดนตรีอย่างขลุ่ยได้ นอกจากนี้มันยังสามารถนำมาทำภาชนะใส่น้ำ ใส่เหล้าได้ ฯลฯ แต่ไม่รู้ทำไมในประเทศไทยจึงไม่นิยมน้ำเต้าเท่าที่ควร

น้ำเต้าเป็นพืชที่มีหลายสายพันธุ์น้ำเต้าเป็นพืชที่มีหลายสายพันธุ์มาก และมีการปลูกกันทั่วโลก อีกทั้งยังมีสมาคมน้ำเต้าโลกด้วย

วิธีการปลูกน้ำเต้า
             ก่อนการปลูก น้ำเต้า ต้องทำการเตรียมดินโดยการไถพรวนเสียก่อน หลังจากนั้นยกร่องให้กว้างประมาณ 4 เมตร ส่วนหลุมปลูกให้มีขนาดกว้าง 15-20 ซม. ลึก 2-3 ซม. แต่ละหลุมให้ห่างกัน 2 เมตร ต่อด้วยการนำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกมาวางก้นหลุม แล้วนำเมล็ดมาหยอดลงหลุม หลุมละ 2-3 เมล็ด กลบด้วยดินหนาประมาณ 1-2 ซม. และต้องนำฟางหรือหญ้าแห้งมาคลุมด้วยเพื่อเป็นการรักษาความชื้น รดน้ำไปเรื่อยๆ ประมาณ 7-10 วัน น้ำเต้าจะงอก และต้องถอนต้นน้ำเต้าออกให้เหลือ 2 ต้น/หลุม เท่านั้น เพื่อให้ต้นน้ำเต้าเจริญเติบโตได้เต็มที่   

น้ำเต้าแต่ละพันธุ์น้ำเต้าแต่ละพันธุ์จะมีรูปทรงที่แตกต่างกันไป

              น้ำเต้ามีระบบรากตื้นต้องการความชื้นปานกลาง ดังนั้นหลังจากการปลูกให้รดน้ำ 3-5 วัน/ครั้ง แต่ก็ต้องดูสภาพดินด้วยว่ามีความแห้งแล้งเพียงใด เพราะถ้าแห้งแล้งมากก็ต้องรดน้ำให้บ่อยขึ้น แต่อย่าให้แฉะมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้รากเน่า และหลังปลูกประมาณ 25-30 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ในอัตรา 20 กก./ไร่ โดยให้ใส่ในบริเวณโคนต้น ทางด้านการกำจัดวัชพืชควรกำจัดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในช่วงที่น้ำเต้ายังเล็ก เมื่อน้ำเต้าโตเต็มที่การดูแลเรื่องวัชพืชเริ่มน้อยลงได้เพราะน้ำเต้าจะขึ้นปกคลุมวัชพืชเอง ส่วนเรื่องแมลงรบกวนแทบไม่มีให้เห็น

น้ำเต้านอกจากนำมาน้ำเต้านอกจากนำมาบริโภคแล้วยังมีการนำมาใช้ทำเป็นเครื่องราง สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย

นอกจากประโยชน์ต่างๆ ที่เราได้กล่าวไปแล้ว น้ำเต้า ยังมีสรรพคุณดีๆ อย่างเช่น ใช้ควบคุมเบาหวาน และโรคความดันโลหิต ช่วยให้เจริญอาหาร ป้องกันการเกิดมะเร็ง ลดระดับน้ำตาลในเลือด แก้อาการทางประสาทบางชนิด แก้ไข้ตัวร้อน แก้ไอ แก้กระหายน้ำ ใช้รักษาโรคทางลำคอ ฯลฯ ซึ่งที่กล่าวมายังเป็นสรรพคุณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะอันที่จริงมันยังมีสรรพคุณดีๆ อีกมาก  ดังนั้นเมื่อทุกท่านได้ทราบข้อดีของน้ำเต้ากันแล้วก็จงอย่าหลงลืมมันไปอีกเลยเพื่อสุขภาพดีๆ ของตัวท่านเอง หรือไม่ก็นำมันมาใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นที่นอกเหนือจากการบริโภคเพราะมันสามารถนำไปทำอะไรได้หลายอย่างตามที่เราได้กล่าวไปแล้วนั่นเอง

น้ำเต้าสามารถนำมาน้ำเต้าสามารถนำมาทำของแต่งบ้านได้

น้ำเต้าสามารถนำมาแกะสลักน้ำเต้าสามารถนำมาแกะสลักเป็นผอบเพื่อใส่อาหารอย่างน้ำพริก หรือใส่อาหารอย่างอื่นก็ได้