ThaiArcheep.com

บัวสวยงาม ตลาดรองรับและมีความต้องการทั้งในและต่างประเทศ

                หลายคนกำลังสนใจหาอาชีพเกษตกรสักหนึ่งอาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริมและเป็นอาชีพหลักในการรายได้เลี้ยงครอบครัวซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ชอบจัดสวนและชอบต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจการปลูก บัวสวยงาม ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเพราะในประเทศไทยนั้นขึ้นชื่อเรื่องของบัวอยู่แล้วเพราะมีการเพาะพันธ์บัวพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทสและต่างประเทศอย่างแพร่หลาย พร้อมกันนั้นยังมีการพั๖นาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยแหล่งที่รวบรวมความรู้และสายพันธุ์บัวไว้มากที่หนึ่งของประเทศก็คือ พิพิธภัณฑ์บัว ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งที่แห่งนี้ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ของบัวมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อได้บัวสายพันธุ์ใหม่ ๆก็จะมีการแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ปลูกบัวนำไปเพาะเลี้ยงและจำหน่ายซึ่งราคาของบัวพันธุ์ใหม่ ๆจะสูงถึง หลักหมื่นบาทเลยทีเดียว

1บัวเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่

บัวเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับความนิยมมากในตลาด

ทำความรู้จักบัว

บัว นั้นเราจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ

1.ปทุมชาติ หรือบัวโลตัส ซึ่งบัวที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ บัวหลวง ซึ่งเป็นบัวก้านแข็ง บัวหลวงจะมีดอกอยู่ 3 สี คือขาว ชมพู และเหลือง ซึ่งบัวหลวงก็จะแบ่งออกเป็นอีก 2 ประเภทด้วยกันคือบัวที่อยู่ชอบอากาศร้อน โดยในบ้านเราจะสามารถปลูกบัวหลวงสีขาวและสีชมพูได้ซึ่ง 2 สีนี้จะชอบอากาศร้อน ส่วนสีเหลืองจะชอบอากาศเย็นและจะออกดอกเมื่ออากาศเย็น ทำให้เมื่อมาปลูกในบ้านเราจึงทำให้ไม่มีดอก

2. อุบลชาติ เป็นบัวก้านอ่อน บัวประจำจังหวัดอุบลราชธานี คือสายพันธุ์สีแดง สายพันธุ์กลางคืน คือกลุ่มบัวสาย บัวผัน บัวเผื่อน

หรือเราจะแยกบัวได้จากการบานของดอกบัวก็ได้โดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภทเช่นเดียวกันคือ บานเวลากลางคืนและบานเวลากลางวัน บัวจำพวกที่บานเวลากลางคืนนั้นจะเริ่มบานในเวลากลางคืนและไปหุบในเวลาเช้า ผิดกับบัวที่บนเวลากลางวันจะบานเมื่อมีแสงแดดในยามเช้ามากระทบและจะหุบเมื่อพระอาทิตย์คล้องตกลงไป

2ประเทศไทยเป็นประเทศ

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งของโลกที่สามารถปลูกบัวได้เกือบทุกชนิด

การปลูกบัวสวยงาม

การปลูก บัวสวยงาม นั้นเราควรเตรียมภาชนะที่กักเก็บน้ำได้ซึ่งส่วนมากแล้วจะนำอ่างมาเป็นภาชนะในการเลี้ยงบัวหลังจากได้ภาชนะแล้วก็จะนำดินมาใส่และใส่น้ำลงไป ซึ่งการเลี้ยงบัวนั้นไม่ยากเลยเพียงแต่นำไหลบัวที่มาปักลงในดินที่มีการเตรียมไว้ ดินที่ใช้ปลูกบัวนั้นควรมีการใส่ปุ๋ยลงไปด้วยเพื่อเป็นธาตุอาหารให้กับบัวเพื่อให้เจริญเติบโตได้ดี หลายคนคงสงสัยว่าการให้ปุ๋ยกับต้นบัวทำอย่างไรเมื่อบัวอยู่ในน้ำ ซึ่งวิธีใส่ปุ๋ยจะนำปุ๋ยมาห่อด้วยดินเหนียวและนำดินเหนียวที่ห่อปุ๋ยไว้ไปใส่ไว้บริเวณใต้ต้นบัว ปุ๋ยที่ใส่ไว้ในดินเหนียวจะค่อย ๆซึมออกมาเป็นธาตุอาหารให้กับบัวได้กิน ซึ่งหลังจากปลูกไปแล้วประมาณ 3 เดือนก็จะออกดอกให้ชื่นชมแล้ว

3บัวมีแยกประเภทตามลักษณะและ

บัวมีแยกประเภทตามลักษณะและแยกตามถิ่นที่อยู่อาศัย อาทิ อากาศร้อน อากาศเย็น

4ตลาดบัวสวยงามยัง

 

ตลาดบัวสวยงามยังมีเปิดกว้าง

ตลาดบัวสวยงาม

ตลาด บัวสวยงาม นั้นเปิดกว้างมากเพราะความต้องการสูงทั้งในและต่างประเทศ อาทิ บัวหลวงซึ่งเป็นบัวที่มีก้านแข็งจะมีการส่งไปยังประเทศบรูไน มาเลเซียส่วนบัวผัน จะทำการส่งไปยังแถวบทวีปยุโรปนอกจากต่างประเทศแล้วความต้องการในประเทศก็ยังสูงอยู่ด้วย อย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นแล้วว่าราคาของบัวสวยงามในประเทศไทยนั้นสูงมากตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสน ซึ่งบัวที่อยู่ในหลักแสนนั้นจะเป็นบัวที่มีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีความสามารถพิเศษคือ ดอกเปลี่ยนสีได้ เกสรเปลี่ยนสีได้ แถมมีกลิ่น การเลี้ยงบัวสวยงามนั้นนอกจากจะเป็นอาชีพเสริมแล้วยังสามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวได้เลยทีเดียว

5ราคาของบัวมีขึ้นและ

ราคาของบัวมีขึ้นและมีลงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์

6บัวสวยงามสายพันธ์ใหม่

 

บัวสวยงามสายพันธ์ใหม่จะเป็นบัวที่มีราคาสูงมาก