ThaiArcheep.com

บัวหลวงสร้างรายได้ทุกวันและเก็บเกี่ยวได้นาน

พืชเศรษฐกิจที่จะขอนำมากล่าวถึงในวันนี้เป็นไม้ดอกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากมันเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ดังนั้นชาวพุทธจึงนิยมนำมาใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ดังนั้นในประเทศไทยจึงมีความต้องการดอกบัวอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งในวันสำคัญทางศาสนาด้วยแล้วดอกบัวจะยิ่งขายดีเพราะมีความต้องการในการใช้งานเป็นอย่างมากนั่นเอง 

ดอกบัวหลวงมีความสวยงาม

บัวหลวงเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและปัจจุบันในต่างประเทศก็มีความนิยมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

                ลักษณะที่น่าสนใจของการปลูก บัวหลวง นั่นก็คือมันสามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย อีกทั้งมันยังเป็นพืชที่ปลูกง่าย ดูแลง่าย ไม่ยุ่งยาก ทั้งยังสามารถสร้างรายได้เป็นรายวัน และสามารถเก็บเกี่ยวได้นาน ที่สำคัญความต้องการของตลาดไม่เคยลดลงเลย ยิ่งในปัจจุบันในตลาดต่างประเทศก็หันมาให้ความสนใจและมีความนิยมบัวกันมากขึ้นด้วย จึงทำให้ตลาดบัวมีความหอมหวนและน่าลงทุนเป็นอย่างมาก บัวหลวงเป็นดอกไม้ที่มี

ดอกบัวหลวงมีความสวยงามเฉพาะตัวอันเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยดึงดูดให้มีผู้สนใจมันมากยิ่งขึ้น

วิธีการปลูกบัวหลวง
พื้นที่ปลูก บัวหลวง ควรเป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความสูงต่ำสม่ำเสมอ และใกล้แหล่งน้ำ ลักษณะของดินควรเป็นดินร่วนหรือดินเหนียว หน้าดินเป็นโคลนตมไม่หนามาก สำหรับดินร่วนปนทรายจะให้ผลผลิตของดอกน้อย ใบจะมากกว่า ทางด้านการเตรียมแปลงจะมีลักษณะคล้ายกับการทำนา แต่จะขุดแปลงลึกกว่า ประมาณ 1-1.5 เมตร เพื่อให้กักเก็บน้ำสูง 0.5-1 เมตร หากเป็นแปลงเก่าหรือบ่อเก่าให้สูบน้ำออกให้หมด พร้อมไถ และปรับพื้นที่ให้เรียบ และกำจัดวัชพืช หว่านปูนขาว เพื่อฆ่าเชื้อ และปรับสภาพดิน พร้อมตากแดดบ่อประมาณ 1-2 อาทิตย์ ทำการหว่านปุ๋ยสูตร 12-12-24 อัตรา 30 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 200 กก./ไร่ พร้อมทำการไถ และปรับหน้าดินอีกครั้ง ขั้นตอนการปลูกจะใช้วิธีการแยกเหง้าบัวหรือรากบัวออกปลูก โดยเหง้าที่ใช้จะยาวประมาณ 2-3 ข้อ และมีตาเหง้า 2-3 ตา ซึ่งหลังปลูกต้นบัวใหม่จะงอกขึ้นตามตาบริเวณข้อบัว โดยการปลูกแบ่งเป็น 2 วิธี คือ การปลูกในแปลงดินแห้งซึ่งมักใช้สำหรับแปลงใหม่หรือต้องการปลูกในลักษณะของดินแห้งหลังจากการเตรียมบ่อ การปลูกในแปลงลักษณะนี้จะใช้วิธีการขุดหลุมด้วยเสียมหรือจอบลึกประมาณ 15-20 ซม. พร้อมฝังเหง้าบัว โดยให้เหลือส่วนที่เป็นตาบัวเหนือผิวดินประมาณ 1-2 ข้อ หลังจากนั้นจึงทำการปล่อยน้ำเข้าแปลง อีกวิธีหนึ่งคือการปลูกในแปลงดินโคลนซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมปลูกเนื่องจากง่าย และสะดวกกว่าวิธีแรก ด้วยการปล่อยน้ำเข้าแปลงเพียงเล็กน้อยหรือสูงกว่าผิวดิน 3-5 ซม. เพื่อให้ดินเป็นโคลนตม หลังจากนั้นจะให้เหง้าบัวเสียมลงแปลง โดยให้เหลือส่วนเหนือผิวดินประมาณ 1-2 ข้อ เมื่อปลูกเสร็จจึงทำการปล่อยน้ำให้ท่วมแปลง การปลูกบัวหลวงควรปลูก

การปลูกบัวหลวงควรปลูกในพื้นที่ราบลุ่มและมีความสูงต่ำสม่ำเสมอกัน

              การดูแล บัวหลวง นั้นต้องทำการปล่อยน้ำหลังปลูกเสร็จให้ท่วมแปลงในระดับสูงกว่าปลายเหง้าบัวเพียงเล็กน้อย เมื่อต้นอ่อนบัวเริมงอก และตั้งตัวได้แล้วจึงทำการปล่อยน้ำเข้าแปลงอีกครั้ง ส่วนการใส่ปุ๋ย จะทำการใส่ปุ๋ยครั้งแรกเมื่อเห็นต้นอ่อนของบัวงอกแล้วประมาณ 1-2 อาทิตย์ โดยใช้สูตร 16-16-8 และอีกครั้งในระยะก่อนบัวออกดอกในสูตร 12-12-24 ทั้งสองครั้งใส่ประมาณ 30 กก./ไร่ นอกจากนี้ในระยะแรกอาจใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ร่วมด้วยในอัตรา 100 กก./ไร่ ไม่ควรใส่ปุ๋ยชนิดนี้มากเพราะอาจทำให้น้ำเน่าเสียได้ และทางด้านการเก็บผลผลิตที่ได้จากการปลูกบัวหลวงแบ่งได้เป็นหลายส่วน คือ ดอก ถือเป็นผลผลิตหลักของการปลูกบัวหลวง เนื่องจากมีความต้องการทางตลาดมากที่สุด การเก็บดอกสามารถเก็บได้ตลอดอายุของบัว ด้วยการตัดก้านดอกยาว 30-40 ซม. และใบก็เป็นผลพลอยได้จากการปลูกบัว ซึ่งนิยมตัดใบอ่อนนำมาใช้ในการห่อข้าวของ หรือใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานบวช นอกจากนี้ยังมีฝักบัว ที่ถือเป็นผลผลิตที่มีการจำหน่ายในท้องตลาดชนิดหนึ่งที่นิยมกันมาก เนื่องจากสามารถรับประทานสดได้ หรือนำมาทำของหวานในรูปของเมล็ดบัวเชื่อม การเก็บฝักบัวจะเก็บในระยะฝักแก่ ส่วนเหง้าบัวหรือรากบัว นิยมนำมาทำรากบัวเชื่อมหรือนำมาปรุงเป็นอาหาร การเก็บรากบัวจะเก็บเมื่อต้นบัวมีปริมาณถี่มากเกินไป บัวหลวงสามารถนำมาใช้งาน

บัวหลวงสามารถนำมาใช้งานได้แทบทุกส่วนมันจึงสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

          นับว่าบัวหลวงเป็นพืชที่มีประโยชน์ไปแทบทุกส่วน ดังนั้นมันจึงสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งในตลาดต่างประเทศในเวลานี้ก็ให้ความนิยมชมชอบดอกไม้อย่างบัวกันมากจนมันสามารถกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลได้อีกชนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นการลงทุนเลี้ยงบัวหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมาๆ เลยทีเดียว ใบบัว ดอกบัว ฝักบัว

ใบบัว ดอกบัว ฝักบัว เหง้าบัว สามารถนำมาขายได้ทั้งสิ้น ดอกบัวเป็นที่ต้องการของ

ดอกบัวเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสม่ำเสมอยิ่งในช่วงวันสำคัญทางศาสนาด้วยแล้วยิ่งมีความต้องการมากขึ้น