ThaiArcheep.com

ปลากดคัง ตัดทุกข้อจำกัดทางการตลาด

                ปัจจุบันนี้สัตว์น้ำหลายชนิดมีราคาขึ้นลงไม่แน่นอน ซึ่งทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเหล่านั้นเกิดปัญหาค่าใช้จ่ายและรายรับที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีสัตว์น้ำอยู่ประเภทหนึ่งที่ไม่อยู่ในวังวนของกระแสราคาที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ สัตว์น้ำชนิดนี้คือ “ปลากดคัง “ ปลากดคังเป็นปลาที่มีราคาขึ้นอยู่กับขนาด ยิ่งปลามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากเท่าไรราคาของปลากกดคังตัวนั้นก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยราคาต่อกิโลกรัมที่ต่ำที่สุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 200 บาท ซึ่งส่วนมากแล้วจะขายน้ำหนักซะมากกว่าปลากดคังเป็นปลา

ปลากดคังเป็นปลาแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่

                ปลากดคัง เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ และเป็นปลาแม่น้ำที่ผู้บริโภคนิยมรับประทาน ในปัจจุบันปลากดคังในธรรมชาตินั้นเหลือน้อยมากและสุ่มเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ ทำให้ปลากดคังเป็นปลาที่มีมูลค่าทางการตลาดที่สูง โดยมีผู้เลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลากดคังยังไม่มาก ทำให้ราคาปลากดคังยังสูงอยู่

วิธีเลี้ยงปลากดคัง

การเลี้ยง ปลากดคัง นั้นเราจะแบ่งเป็น 3 ระยะด้วยกันคือ

  1. ระยะอนุบาล ซึ่งเป็นระยะของการเลี้ยงลูกปลาที่มีขนาดเล็กที่มีอายุได้ประมาณ 7 วัน โดยขนาดบ่อ 1 ไร่ โดยก่อนการเลี้ยงเราควรนำปลูกขาวมาโปรยให้ทั่วบ่อเพื่อเป็นการปรับค่า PH ของดิน หลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำเข้าบ่อให้มีความลึกประมาณ 1 เมตร หลังจากนั้นก็ทำน้ำเขียวให้เกิดไรแดง ก่อนจะปล่อยลูกปลาลงไปในบ่อ ซึ่งในช่วงนี้เราจะให้อาหาร 3 มื้อ คือ เช้า กลางวัน เย็น โดยนำหัวปลามาบดและผสมกับอาหารกุ้งการเลี้ยงปลากดคังจะต้อง

การเลี้ยงปลากดคังจะต้องมีการดูแลเอาใจใส่ในการเลี้ยง

2.ระยะประถม ปลากดคังที่อยู่ในบ่อนี้จะมีอายุประมาณ 2 เดือน ซึ่งขนาดปลากดที่นำมาเลี้ยงในบ่อนี้จะอยู่ที่ 3 ถึง 4 นิ้ว เรื่องของขนาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าปลากดคังเป็นปลากินเนื้อ ถ้ามีปลากที่ขนาดเล็กกว่าก็จะกิน ทำให้อัตราการรอดของปลากดคังในบ่อน้อยลง บ่อที่จะนำมาเลี้ยงเราควรมีการปรับค่า PH ของดินเหมือนกับบ่ออนุบาลซึ่งวิธีทำก็ทำเหมือนกับบ่ออนุบาล โดยปล่อยน้ำให้มีระดับความลึกที่ 1 เมตรและจะเพิ่มระดับน้ำทุก ๆ2 เดือนโดยเริ่มจาก 1.5 เมตร จนถึง 2.5 เมตรตามลำดับ โดยให้อาหารวันละ 2 เวลาคือเช้าและเย็น ซึ่งระยะเวลาในการเลี้ยงของบ่อประถมนี้จะใช้เวลาประมาณ 7 เดือน

3.ระยะบ่อเลี้ยง ซึ่งเป็นบ่อสุดท้ายในการเลี้ยง อัตราการเลี้ยงปลากดคังจะมีอัตราที่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวเพราะถ้าเราใส่ปลาเยอะเกินไป น้ำจะเกิดการเน่าเสียเนื่องจากอากาศในน้ำมีน้อยปลากดคังที่ปล่อยไปจะมีอัตราการตายที่สูง ซึ่งอัตราการเลี้ยงปลากดคังต่อไร่อยู่ที่ 500 ตัวต่อไร่ ในขนาดปกติแต่ถ้าทีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติก็ต้องลดจำนวนปลาลงเช่นกัน โดยการให้อาหารสำหรับปลากดคังที่โตแล้วจะให้อาหารเวลาเดียวคือช่วงเย็น เพราะปลาจะกินอาหารในช่วงเย็นถึงค่ำExif_JPEG_PICTURE

ปลากดคังน้ำหนักประมาณ 3 ถึง 5 กิโลกรัมก็สามารถจับขายได้

หลังจากเลี้ยงปลากดคังมาได้ 1 ปี ก็จะทำการจับปลากดคังที่มีขนาดตัวที่เล็กออกมาก่อนรอบหนึ่งซึ่งน้ำหนักปลากดคังที่จับในรอบแรกนี้จะอยู่ที่ 1 ถึง 1.5 กิโลกรัม หลังจากนั้นห่างออกไปอีก 2 ปี จะจับปลาทั้งหมดในบ่อ น้ำหนักเฉลี่ยของปลากดคังที่จับในชุดหลังจะตกอยู่ที่ 3 ถึง 5 กิโลกรัมเลยทีเดียวอาหารที่นำปลากดคังมา

อาหารที่นำปลากดคังมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร

ถึงแม้ว่าปลากดคังจะเป็นปลาที่ต้องมีการดูแลเอาใจใส่อย่างมากในช่วงการเลี้ยงแต่ผลตอบแทนสำหรับการเลี้ยงก็คุ้มค่ากับการลงทุนเช่นกัน สำหรับมือใหม่ควรเริ่มเลี้ยงจากปลากดที่มีขนาด 1 โลเสียก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้นิสัยของปลาให้ดีเสียก่อนโดยการเลี้ยงปลากดที่โตแล้วจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงตั้งแต่เลี้ยงจนจับได้เพียง 1 ปีครึ่งเท่านั้นเอง