ThaiArcheep.com

ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ คู่ละเป็นแสน

                ในบรรดาสัตว์เลี้ยงที่มีราคาสูงต้องยกให้สัตว์เลี้ยงตระกูลสัตว์น้ำเลยทีเดียว เพราะสัตว์น้ำเป็นสัตว์ที่เลี้ยงยากและต้องมีการดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอนั้นเป็นสาเหตุเพียงบ้างอย่างที่ทำให้ราคาของสัตว์น้ำมีราคาที่สูง นอกจากสัตว์น้ำที่ร่างกายสมบูรณ์แล้ว สัตว์เลี้ยงที่พิการยังสามารถขายได้ราคาอีกด้วย ซึ่งในบทความนี้จะแนะนำการเลี้ยงกระเบนสายพันธุ์แบล็คไดมอนด์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงเพราะลวดลายของกระเบนพันธุ์นี้ไปตรงกับความเชื่อของชาวจีนซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในกลุ่มประเทศจีน ไตหวัน และญี่ปุ่นที่มีความเชื่อเรื่องของพลังงานจากธรรมชาตินั้นเอง

1ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์

ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์เป็นปลาที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ

                ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ เป็นปลากระเบนที่มาจากลุ่มแม่น้ำอเมซอนในประเทศบราซิล กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระเบนแบล็คไดมอนด์จำเป็นจะต้องสั่งพ่อแม่พันธ์มาจากประเทศบราซิลเพื่อป้องกันการกลายพันธ์ ซึ่งถ้าการผสมพันธุ์ไม่ใช่พ่อแม่พันธุ์ที่มีสายพันธุ์แท้แล้วละก็ลูกที่ออกมาจะกลายพันธุ์ในทันที ซึ่งเป็นการเสี่ยงมากในการทำธุรกิจเลี้ยงปลาสวยงาม จุดเด่นของปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ นั้นอยู่ตรงที่ลวดลายด้านบนนั้นเองซึ่งลวดลายของปลากระเบนประเภทนี้จะเป็นสีขาวดำ โดยพื้นหลังจะเป็นสีดำ มีจุดสีขาวหรือเหลืองน้ำตาลตัดอยู่เต็มไปหมด และบริเวณขอบๆจะมีลวดลายเหมือนกับเป็นการเรียงเพชรเป็นแนวรอบตัวนั้นก็คือสาเหตุที่มาของชื่อ ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์

2ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ถือ

ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ถือว่าเป็นปลาสวยงามประเภทหนึ่ง

                แต่ลวดลายที่นิยมมากที่สุดจะเป็นลวดลายที่มีจุดขาว ๆเล็ก กระจายอยู่เต็มทั้งตัว เหมือนกับเกาะเล็ก ๆจำนวนมากล้อมเกาะขนาดใหญ่อยู่ซึ่งทำให้มีราคาแพงกว่าลวดลายอย่างอื่น

การเลี้ยงปลากระเบนแบล็คไดมอนด์

ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ เลี้ยงไม่ยากการเลี้ยงเหมือนกับการเลี้ยงปลาสวยงามทั่วไปแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้จักนิสัยของปลากระเบนชนิดนี้ให้ดีเสียก่อน เริ่มจากอุณหภูมิของน้ำที่เลี้ยงจะต้องอยู่ประมาณ 28 องศาเซลเซียส และน้ำต้องมีความสะอาด น้ำที่เลี้ยงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้เลี้ยงจำเป็นต้องมีระบบกรองน้ำ เพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกที่สำคัญที่สุดปลากระเบนชนิดนี้เป็นปลาที่กินจุเราต้องเลี้ยงด้วยอาหารสดให้เต็มที่ ซึ่ง 3 อย่างที่กล่างมานี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเลี้ยงปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ เมื่อทำได้อย่างที่บอกปลากระเบนแบล็คไดมอนด์จะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด

3ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์

ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์เลี้ยงไม่ยากสิ่งสำคัญอยู่ที่น้ำต้องสะอาดอุณหภูมิต้องได้

                การผสมพันธุ์ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์นั้นสามารถทำได้ทั้งผี ตัวผู้จะมีอัตราการผสมพันธุ์ตลอดทั้งปี เมื่อตัวเมียท้องจะตั้งท้องประมาณ 3 ถึง 4 เดือน โดยครั้งหนึ่งจะให้ลูกประมาณ 2 ถึง 4 ตัวหลังจากคลอดลูกแล้วตัวผู้ก็จะทำการผสมพันธุ์ต่อทันที ซึ่งอัตราการให้ลูกเฉลี่ยของตัวเมียจะอยู่ที่ปีละ 3 ถึง 4 ครั้งต่อปี

4ตลาดของปลากระเบนแบล็ค

ตลาดของปลากระเบนแบล็คไดมอนด์กำลังไปได้สวย

การตลาดปลากระเบนแบล็คไดมอนด์

ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ จัดอยู่ในปลากระเบนสวยงามสาเหตุที่ 3 ประเทศ จีน ไตหวัน ญี่ปุ่น นิยมซื้อไปเลี้ยงเพาะมีความเชื้อเรื่องของหยินหยาง แต่เพราะสภาพอากาศในบ้านเมืองของ 3 ประเทศนี้ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ จึงทำให้มีการตายเกิดขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการสั่งซื้อเข้ามาอยู่เรื่อย ๆนั่นเอง ราคาของลูกปลากระเบนชนิดนี้จะอยู่ที่ หลักหมื่นแต่ถ้าซื้อเป็นคู่จะอยู่ที่หลักแสน นอกจากนั้นปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ที่โตเต็มวัยพร้อมผสมพันธุ์ซึ่งจะต้องมีอายุได้ 3 ปี มีราคาสูงถึงตัวละ 4 แสนบาทเลยทีเดียว อายุเฉลี่ยของปลากระเบนชนิดนี้จะอยู่ที่ 10 ถึง 15 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ในการเลี้ยงด้วย

5ช่วงแรกในการเลี้ยงปลากระเบน

ช่วงแรกในการเลี้ยงปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ควรเริ่มเลี้ยงแต่น้อยก่อนเพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีเลี้ยงที่ถูกต้อง

6ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์เป็นปลา

ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์เป็นปลาที่ต้องการมากที่ประเทศ จีน ไตหวัน และญี่ปุ่น