ThaiArcheep.com

ปลากัด สีสันสดใสสายเลือดนักสู้

                ปลากัด เป็นปลาสวยงามที่มีผู้คนนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายด้วยความสวยที่เป็นเอกลักษณ์ของปลากัด และความเป็นนักสู้ในสายเลือด พร้อมทั้งวิธีการดูแลปลากัดก็ไม่ยากเหมือนกับปลาสวยงามชนิด จากเหตุผลข้างต้นทำให้ปลากัดเป็นปลาที่มีผู้นิยมเลี้ยงมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยต่างประเทศจะเลี้ยงปลากัดว่า Siamese fighting fish

ปลากัดเป็นปลา

ปลากัดเป็นปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงกันมาก

ปลากัด ถือว่าเป็นปลาสวยงามประจำถิ่น ซึ่งสามารถพบได้ทั่วประเทศไทยตามห้วย หนอง คลอง บึง หรือแอ่งน้ำ ซึ่งปลากัดเป็นปลาที่มีลักษณะเด่นในตัว เราสามารถแยกปลากัดออกมาได้ 2 จำพวกด้วยกันคือ

  1. ปลากัดที่มีสายพันธุ์เพื่อการต่อสู้เรียกว่า ปลาหม้อ หรือ ปลากัดลูกหม้อ
  2. ปลากัดที่มีสายพันธุ์เพื่อเน้นเรื่องความสวยงามเรียกว่า ปลากัดจีน ปลากัดเขมร

โดยวิธีเพาะพันธุ์ปลากัดทั้งสองชนิดที่กล่าวมาแล้วเริ่มจากต้องหาปลากัดตามธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่า ปลากัดทุ่ง ซึ่งเป็นปลากัดที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ปลากัดทุ่งจะมีลักษณะสีน้ำตาลขุ่นหรือสีเทาแกมเขียว ครีบและหางสั้น หลังจากได้ปลากัดทุ่งมาเรียบร้อยแล้ว ก็นำมาเลี้ยงและผสมพันธุ์โดยคัดลักษณะที่เด่นของแต่ละตัวมาผสมพันธุ์กันซึ่งวิธีสังเกตปลากัดตัวผู้จะต้องสังเกตที่ ครีบและหางยาวกว่าปลาเพศเมียเล็กน้อย เมื่อผสมจนได้ปลากัดที่มีรูปร่างที่แข็งแรงสมส่วน ลำตัวหนาและใหญ่ขึ้น สีสันสวยสดแล้ว ปลากัดชนิดนี้จะจัดอยู่ในประเภทสายพันธุ์นักสู้ หรือที่เราเรียกว่า ปลากัดหม้อปลากัดหม้อจะเป็นปลา

ปลากัดหม้อจะเป็นปลากัดสายพันธุ์นักสู้

ส่วนการเพาะพันธุ์ปลากัดเพื่อความสวยงามก็ทำวิธีเดียวกันกับการผสมสายพันธุ์ต่อสู้ แต่เราจะเลือกปลากัดที่มีลักษณะเด่นและสวยงามมาผสมพันธุ์กันได้เรื่อย ๆจนได้สีที่โดดเด่นและมีครีบยาว ซึ่งปลากัดประเภทนี้จะเรียกว่า ปลากัดจีน หรือปลากัดเขมรปลากัดจีน เป็นปลากัด

ปลากัดจีน เป็นปลากัดสายพันธุ์ที่เน้นความสวยงาม

การเลี้ยงปลากัด

ปลากัด เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงไม่มากมาย โดยอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลากัดก็ต้องมี ขวดหรือโหลแก้วเพื่อไว้ใส่ปลากัด โดยจะเลี้ยงปลากัด 1 ตัวต่อ 1 ขวด ส่วนมากแล้วที่นิยมจะเป็นขวดเหล้า โดยนำขวดเหล้ามาล้างน้ำให้สะอาด หลังจากนั้นก็นำน้ำสะอาดที่ไม่มีการผสมครอลีนมาใส่ในขวดประมาณ ครึ่งขวดเพื่อให้อากาศได้สัมผัสกับผิวน้ำในขวดปลากัดเป็นปลาสวยงาม

ปลากัดเป็นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่าย

                หลังจากนั้นหาสถานที่ที่ไม่มีสิ่งรบกวนและศัตรูของปลากัด เช่น แมว จิ้งจก เป็นต้น สถานที่วางควรเป็นที่แสงส่องถึง มีอากาศถ่ายเท และนำกระดาษมากั้นระหว่างขวดเพื่อไม่ให้ปลากัดเห็นกัน การให้อาหารเราควรให้อาหารที่เป็นสัตว์น้ำขนาดเล็กอาทิ ลูกน้ำ หนอนแดง ไรสีน้ำตาล แต่ก็ควรให้พอดีกับปริมาณการกินของปลากัดส่วนมาแล้วจะให้ปลากัดจะกินอาหารวันละมื้อ ซึ่งเราต้องค่อยเปลี่ยนน้ำในขวดให้อย่างสม่ำเสมออาทิตย์ละ 1 ถึง 2 ครั้งการประกวดปลากัดมี

การประกวดปลากัดมีขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกปี

                ปลากัดเป็นปลาสวยงามที่มีการจัดประกวดอย่างต่อเนื่องและสามารถที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยโดยราคาปลากัดปกติก็อยู่ประมาณตัวละ 10 บาทแต่ถ้าปลาที่ประกวดและมีรางวัลติดมาด้วยก็แล้วแต่ความชอบใจของผู้ซื้อและผู้ขายเลย