ThaiArcheep.com

ปลาใบมีดโกน หางชี้ฟ้า หน้าทิ่มดิน

                ในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลมีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่ ซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเหล่านี้มีลักษระหน้าตาและการดำรงชีวิตอยู่ตามสภาพธรรมชาติของท้องทะเล ในทะเลมีสัตว์หลากหลายชนิดที่มนุษย์เราไม่รู้จักและมีสัตว์อีกหลากหลายชนิดมีหน้าตาที่แปลกประหลาดไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปที่พบเห็นกันในท้องทะเล ซึ่ง ปลาใบมีดโกน หรือ ปลาข้างใส ก็เป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่มีหน้าตาที่แปลกประหลาดกว่าปลาชนิดอื่น ๆและมีลักษณะการว่ายน้ำที่แตกต่างจากปลาทั่วไปที่พบเห็นได้ในทะเล

ปลาใบมีดโกน หางชี้ฟ้า

ปลาใบมีดโกน หางชี้ฟ้า หน้าทิ่มดิน

                ด้วยสาเหตุเบื้องต้นทำให้ ปลาใบมีดโกน เป็นปลาที่ได้รับความสรใจจากผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงปลาสวยงาม ด้วยความแปลกของรูปร่างและวิธีการว่ายน้ำ ทำให้ปลาใบมีดโกนโดยจับเพื่อการค้ามากยิ่งขึ้น ปลาใบมีดโกนในธรรมชาติเลยลดจำนวนลงและเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ทำให้กรมประมงได้ทำการพัฒนาและเพาะเลี้ยงปลาใบมีดโกนเพื่อการค้าจนเป็นผลสำเร็จในที่สุดปลาใบมีดโกนมีเอกลักษณ์

ปลาใบมีดโกนมีเอกลักษณ์ที่โดนเด่น

ลักษณะและการดูแลปลาใบมีดโกน

ปลาใบมีดโกน มีชื่อสากลว่า razorfish หรือ shrimpfish เป็นปลาที่ไม่ได้มีการพัฒนาร่างกายมาตั้งแต่หลายล้านปีที่แล้ว เนื่องจากลักษณะตัวที่ บางเฉียบ ปากมีลักษณะเป็นท่อ เกล็ดพัฒนาเหมือนเกราะบางใสหุ้มตัว ว่ายน้ำหัวทิ่มลงลำตัวตั้งฉากกับพื้นตลอดเวลา ลำตัวยาวประมาณ 12 เซนติเมตร ซึ่งลักษณะตัวที่เล็กเราจะพบปลาใบมีดโกนในธรรมชาติอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งก็ไม่แน่เสมอไปเพราะบ้างครั้งเราก็เห็นปลาข้างใสเพียงตัวหรือสองตัวเท่านั้น ด้วยรูปร่างที่มีลักษณะเฉพาะทำให้ปลาชนิดนี้สามารถที่จะหลบหลีกจากศัตรูตามธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปลาใบมีดโกนสามารถอาศัยอยู่ในธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยลักษณะของปลาใบมีดโกน

ลักษณะของปลาใบมีดโกน หรือ ปลาข้างใส

                ในปัจจุบันมีความนิยม ปลาใบมีดโกน เป็นจำนวนมากและราคาของปลาใบมีดโกนต่อตัวก็อยู่ในราคาที่สูง จึงทำให้มีผู้ที่ลักลอบจับปลาข้างใสตามธรรมชาติมากขึ้น เป็นผลให้จำนวนประชากรของปลาใบมีดโกนมีจำนวนน้อยลงกรมประมงได้ทำการเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์ปลาชนิดนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันกรมประมงสามารถเพาะพันธุ์ปลาใบมีดโกนจนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในอนาคตปลาชนิดนี้จะเป็นปลาสวยงามเศรษฐกิจตัวใหม่อย่างแน่นอนปลาใบมีดโกนเป็นที่นิยม

ปลาใบมีดโกนเป็นที่นิยมมากในหมู่คนเลี้ยงปลาสวยงาม

                การเลี้ยงปลาใบมีดโกนต้องมีความเอาใจใส่ที่สูงเพราะปลาใบมีดโกนมีความเบาะบางต่อสถาพแวดล้อมอย่างมาก ซึ่งกรมประมงได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเพาะเลี้ยงปลาใบมีดโกนเพื่อการค้า และผู้ที่ชื่นชอบ มาศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงได้ ซึ่งกรมประมงจะสอนวิธีเลี้ยงตั้งแต่การเพาะพันธุ์ การให้อาหาร ศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาใบมีดโกนให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในระบบน้ำหมุนเวียน พัฒนารูปแบบวิธีการเพาะพันธุ์ในโรงเพาะฟัก สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการอยู่อาศัยของปลาชนิดนี้ สาเหตุที่กรมประมงเพาะเลี้ยงปลาใบมีดโกนก็เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศของท้องทะเล และปลาที่ได้จากกรมประมงจะเป็นปลาที่มีความแข็งแรง สมบูรณ์ ผิดกับปลาที่จับได้ตามธรรมชาติที่มีความบอบช้ำจากการจับและส่วนมากก็จะตายลง ซึ่งผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาดูงานก็สามารถที่จะติดต่อไปที่กรมประมงได้ โดยติดต่อที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทร สาคร กรมประมง 0-3485-7136 หรือ 0-3442-6220