ThaiArcheep.com

ปลาไหล คู่แข่งน้อย ความต้องการสูง

                ปลาไหล ถือว่าเป็นสัตว์น้ำอีกชนิดหนึ่งที่มีความต้องการในตลาดที่สูง เนื่องจากปลาไหลที่มีอยู่ท้องตลาดเป็นปลาไหลที่หาได้ตามธรรมชาติ เนื่องจากเวลานี้ธรรมชาติได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทำให้จำนวนปลาไหลในธรรมชาติก็ลดน้อยลงไปด้วย เป็นผลให้ราคาปลาไหลสูงตามไปด้วย

ปลาไหลเป็นสัตว์

ปลาไหลเป็นสัตว์น้ำที่มีความต้องการในตลาดที่สูงมาก

                ปลาไหลเป็นปลาที่นิยมนำมาประกอบอาหาร เนื่องจากเนื้อของปลาไหลนั้นมีรสชาติที่อร่อย และไม่มีก้าง จึงเป็นปลาที่ผู้บริโภคนิยมรับประทาน โดยการเลี้ยงปลาไหลในเชิงพาณิชย์นั้นยังไม่มีเลี้ยงมากมายนัก เกษตรกรที่เลี้ยงปลาไหลจะใช้วิธีการเลียนแบบธรรมชาติเป็นหลัก

การเลี้ยงปลาไหล

การเลี้ยง ปลาไหล เป็นเรื่องที่ยากเพราะต้องเลียนแบบธรรมชาติให้เหมือนกับที่อยู่อาศัยของปลาไหลให้มากที่สุด ซึ่งวิธีการในการเลี้ยงปลาไหลมีอยู่หลายแบบด้วยกัน คือ

  1. การเลี้ยงปลาไหลในบ่อดิน บ่อปูน หรือถังพลาสติก
  2. การเลี้ยงปลาไหลในวงยางในรถจักรยานยนต์

การเลี้ยงปลาไหลแบบวิธีที่ 1 จะเป็นการเลี้ยงแบบเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งการเลี้ยงแบบนี้สามารถที่จะเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์และเลี้ยงเพื่อขายเนื้อได้และเป็นวิธีที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดในปัจจุบัน แต่การเลี้ยงแบบในวงยางในรถยนต์นั้นจะเลี้ยงปลาไหลแบบขังเดี่ยว โดยเลี้ยงปลาไหล 1 ตัวต่อยางใน 1 วงซึ่งการทดลองเลี้ยงปลาไหลในยางในก็ให้ผลเป็นที่น่าพอใจปลาไหลมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่าแบบที่ 1 พร้อมทั้งมีการเลี้ยงที่ง่ายกว่าวิธีที่ 1ปลาไหลมีวิธีเลี้ยงหลากหลาย

ปลาไหลมีวิธีเลี้ยงหลากหลายแบบซึ่งสามารถเลือกวิธีการเลี้ยงให้เหมาะกับสถานที่ได้

การเลี้ยง ปลาไหล ในบ่อดิน บ่อปูน และถังพลาสติก ซึ่งในบทความนี้ขอยกตัวอย่างการเลี้ยงปลาไหลในบ่อปูนที่มีขนาด ยาว 5 เมตร กว้าง 50 เซนติเมตรและสูง 1 เมตร  ทุกครั้งที่จะเลี้ยงปลาไหล เราจะต้องเตรียมบ่อปูนให้สะอาดเสียก่อน หลังจากนั้นก็ใส่ขี้เลน หรือโคลนลงไปในบ่อโดยให้มีความสูงประมาณ 5 เซนติเมตรและนำหญ้าแห้งมากลบทับลงไปอีกประมาณ 10 เซนติเมตร เมื่อเอาหญ้าแห้งทับลงไปก็ตามด้วยขี้เลนอีกครั้งโดยให้สูงประมาณ 5 เซนติเตรเหมือนกับในตอนแรก หลักจากนั้นก็ใส่น้ำให้สูงจากขี้เลนประมาณ 10 ถึง 15 เซนติเมตร และนำผักตบชวา ผักบุ้งมาใส่บริเวณผิวน้ำเพื่อเป็นการเลียนแบบธรรมชาติการเลี้ยงปลาไหลในบ่อปูน

การเลี้ยงปลาไหลในบ่อปูน ซึ่งสามารถเลี้ยงแบบเพาะพันธุ์และขายเนื้อได้

โดยการเลี้ยงปลาไหลในอีกวิธีหนึ่งในบ่อปูนก็คือการใช้ท่อพีวีซี(PVC)ในการเลี้ยงโดยกรรมวิธีในการเลี้ยงจะแตกต่างจากวิธีเลี้ยงในบ่อปูนวิธีแรกเพียงเราไม่ต้องใส่ขี้เลนลงไป เพียงนำท่อพีวีซีลงไปแทนเพื่อเป็นที่อยู่และที่หลบภัยให้กับปลาไหล หลังจากเตรียมบ่อปูนเรียบร้อยแล้วเราควรคัดเลือกปลาไหลที่มีขนาดเท่ากันลงไปในบ่อ เพื่อกันไม่ให้ปลาไหลกินกันเอง โดยจะให้อาหารวันละครั้ง อาหารของปลาไหลอาจจะเป็นปลาเล็กหรือเศษเนื้อปลาก็ได้เช่นกัน นอกจากนั้นเราควรสังเกตน้ำในบ่อที่เลี้ยงว่ามีสภาพเน่าเสียหรือเปล่า โดยปกติแล้วจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุก ๆ 2 อาทิตย์แต่ถ้าน้ำเน่าเสียก่อนก็สามารถที่จะเปลี่ยนน้ำได้ทันทีการเลี้ยงปลาไหลใน

การเลี้ยงปลาไหลในยางในรถจักรยานยนต์

การเลี้ยงปลาไหลด้วยยางในรถยนต์ สิ่งแรกในการเลี้ยงปลาไหลด้วยวิธีนี้ก็คือต้องทำความสะอาดยางในรถยนต์ให้ไม่มีกลิ่นด้วยการแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 15 วันหลังจากนั้นก็ตัดบริเวณจุกสูบลมออกพร้อมกับเจาะรูเล็กรอบยางใน และก็นำท่อพีวีซี 4 ทางขนาด 1 นิ้วมาเป็นช่องใส่อาหารด้วยการนำยางในที่ตัดแล้วมาเสียบเข้าที่ท่อพีวีซีอย่างละข้าง ส่วนด้านล่างของท่อพีวีซีก็บีบให้เข้าหากัน ด้านบนจะเป็นที่ใส่อาหารให้กับปลาไหล โดยการเลี้ยงวิธีนี้จะให้ปลาไหลที่มีขนาดใหญ่กว่าวิธีแรกการเลี้ยงปลาไหลในบ่อดิน

การเลี้ยงปลาไหลในบ่อดิน

การเลี้ยงปลาไหลทั้ง 2 วิธีนั้นสามารถที่จะนำไปใช้และประยุกต์ให้เข้ากับสถานที่ที่มีอยู่ได้ หลังจากเลี้ยงปลาไหลได้ 4 เดือนก็สามารถที่จะจับปลาไหลนำมาขายออกสู่ตลาดได้ ราคาปลาไหลในตลาดจะขึ้นอยู่กับขนาดตัวซึ่งจะเริ่มต้นที่ 80 บาทจนถึงหลักร้อยบาทเลยทีเดียว ในปัจจุบันปลาไหลยังนิยมเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์เพื่อนำลูกปลาไหลไปขายเพื่อการทำบุญซึ่งลูกปลาไหล 1 ตัวจะมีราคาอยู่ที่ 10 บาทต่อตัว