ThaiArcheep.com

ปลูกกระถินณรงค์ใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะ

เรื่องราวของพืชในวันนี้ที่ทุกท่านจะได้รับชมกันนั้นเป็นเรื่องของ กระถินณรงค์ ที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบว่ามันสามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง เพราะโดยทั่วไปเรามักจะเห็นว่ามันถูกปลูกไว้ตามสถานที่ราชการ ข้างทาง และตามสวนป่าต่างๆ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะกระถินณรงค์เป็นไม้ที่โตเร็ว เหมาะสำหรับปลูกเพื่อให้ร่มเงา แต่อันที่จริงแล้วกระถินณรงค์ยังมีประโยชน์ทางด้านอื่นอีกซึ่งเรากำลังจะบอกให้ท่านได้ทราบกันในต่อไปนี้

กระถินณรงค์เป็นต้นไม้ที่

 

กระถินณรงค์เป็นต้นไม้ที่โตเร็วและเหมาะสำหรับปลูกไว้เพื่อให้ร่มเงา

                ประโยชน์ของ กระถินณรงค์ นอกจากการให้ร่มเงานั้น ก็มีการนำมาใช้เป็นไม้ค้ำยันในงานก่อสร้าง รวมทั้งใช้เป็นเสาไม้สำหรับทำโรงเรือนหรือที่พักชั่วคราว นอกจากนี้มันยังใช้ทำกระดาษ แปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่างๆ หรือใช้สำหรับการก่อสร้างบ้าน ส่วนเปลือกของมันก็สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนังได้เพราะว่ามันมีสารแทนนินจำนวนมาก และลำต้นรวมทั้งกิ่งของมันก็สามารถนำมาทำฝืน และเผาเพื่อใช้เป็นถ่านได้ดีอีกด้วย

ดอกของกระถินณรงค์มี

 

ดอกของกระถินณรงค์มีสีเหลืองสวยงามดังนั้นตามสถานที่ต่างๆ มักจะปลูกไว้เพื่อใช้เป็นไม้ประดับอีกด้วย

วิธีการปลูกกระถินณรงค์

             สำหรับการเพาะต้นกล้าของ กระถินณรงค์ นั้นต้องนำเมล็ดห่อผ้าและไปแช่น้ำร้อน 30-60 วินาที แล้วจึงนำมาวางไว้ให้เย็น และจึงนำไปแช่น้ำ 2-3 ชม. แล้วจึงสามารถนำไปเพาะได้ โดยให้นำไปเพาะในถุง ซึ่งวัสดุเพาะจะใช้จะใช้ดินผสมกับวัสดุอินทรีย์เกษตร เช่น ขี้เลื่อย แกลบ ขี้เถ้า หรือปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจะใช้ในอัตราส่วนของดินกับอินทรียวัตถุคือ 1:1 หรือ 1:2 และเมื่อนำเมล็ดลงเพาะแล้วให้วางไว้บริเวณที่มีแดดรำไร และให้รดวันแบบพอชุ่มละ 1-2 ครั้ง/วัน ทุกวันหลังจากนั้น 10-15 วันเมล็ดจะเริ่มงอก พอต้นกล้ามีความสูงประมาณ 10-15 ซม. หรือมีอายุ 50-80 วัน ก็ย้ายลงแปลงปลูกได้ โดยให้มีระยะห่างระหว่างต้น 3-4 เมตร ซึ่งจะทำให้ได้คุณภาพไม้ที่ดี                  

การปลูกกระถินณรงค์

การปลูกกระถินณรงค์นิยมเพาะต้นกล้าในถุงเสียก่อนที่จะนำไปปลูกลงแปลงปลูก 

              การดูแลรักษาต้นกระถินณรงค์ในช่วง 1-2 ปีแรก ต้องดูแลเรื่องการกำจัดวัชพืชเป็นอย่างดี ยิ่งในช่วงปีแรกที่ต้นกล้ายังไม่โตพอ เพราะหากมีวัชพืชมากมันจะทำการแย่งแดดแย่งน้ำซึ่งเสี่ยงที่จะทำให้ต้นกล้าตายได้ง่าย ซึ่งการกำจัดวัชพืชก็มักจะใช้การไถพรวนดินทั้งแปลง โดยในช่วง 1-2 ปีแรกให้ไถพรวน 2-3 ครั้ง/ปี แต่ในช่วงปีที่ 3 หากต้นกระถินณรงค์มีพุ่มที่ใหญ่มากพอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไถพรวนอีก ส่วนทางด้านการใส่ปุ๋ยอาจจะใส่ในช่วง 1-2 ปีแรก หลังจากนั้นก็ไม่จำเป็น

ตามข้างทางและสถานที่

 

ตามข้างทางและสถานที่ราชการเรามักจะเห็นมีการปลูกกระถินณรงค์เอาไว้เพราะมันให้ได้ทั้งร่มเงาและความสวยงาม

 ด้วยความที่กระถินณรงค์มีประโยชน์ในหลายเรื่องตามที่ได้กล่าวไปในช่วงแรก มันจึงสามารถนำมาปลูกเพื่อประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ได้ดี ไม่ใช่เพียงแค่ปลูกไว้ให้ร่มเงา หรือปลูกไว้ตามข้างทางอย่างที่หลายๆ คน เข้าใจเท่านั้น ด้วยเหตุนี้หากใครอยากจะหันมาปลูกกระถินณรงค์ในตอนนี้ก็นับว่ายังไม่สายเกินไปที่จะใช้มันพื่อช่วยทำเงินสร้างครอบครัวให้กับตนเอง

กระถินณรงค์สามารถ

 

กระถินณรงค์สามารถนำไปขายให้โรงงานกระดาษ ใช้ทำไม้ก่อสร้าง ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ และยังใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย

เก้าอี้ซึ่งแปรรูปมาจากไม้กระถิน

 

เก้าอี้ซึ่งแปรรูปมาจากไม้กระถินณรงค์