ThaiArcheep.com

ปลูกข่าอ่อน รวมกลุ่มได้รายได้วันละพัน

                การทำเกษตรกรรมในสมัยนี้จำเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อ นอกจากการรวมกลุ่มกันปลูกพืชที่สามารถสร้างเม็ดเงินได้แล้วการรวมกลุ่มกันยังสามารถที่จะกำหนดคุณภาพของสินค้าเกษตรที่ปลูกได้ด้วย ซึ่งเกษตรกรที่คิดจะปลูกพืชเศรษฐกิจก็ควรที่จะหากลุ่มเกษตรกรที่ปลูกอยู่แล้วเพื่อไปเรียนรู้มาตรฐานในการปลูกและการตลาดของสินค้าเกษตรนั้นๆก่อน เหมือนกับกลุ่มเกษตรกรที่จังหวัดสมุทรปาราการที่ได้รวมกลุ่มกันปลูกข่าอ่อน เพื่อขายให้กับพ่อค้าคนกลางแถมยังได้ราคาดีอีกด้วย พร้อมกันนั้นกลุ่มเกษตรกรที่รวมกันปลูก ข่าอ่อน ยังได้รับการรองรับมาตราฐานจีเอพี(GAP) จากการปลูกแบบปลอดสารพิษอีกด้วย ยิ่งทำให้ขาอ่อนที่ออกจากกลุ่มเกษตกรกลุ่มนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

1ปลูกข่าพืชเศรษฐกิจที่

ปลูกข่าพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตไกล

การปลูกข่าอ่อน

สิ่งสำคัญในการปลูกข่าอ่อนนั้นก็คือความอุดมสมบูรณ์ของดิน กลุ่มเกษตรกรที่จังหวัดสมุทรปราการนั้นใช้พื้นที่ว่างบริเวณคันสระที่ใช้เลี้ยงปลามาปลูกข่าอ่อน ซึ่งได้ทำการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ อย่างต่อเนื่องสภาพดินที่ ข่า ชอบนั้นจะเป็นดินที่ร่วนซุยมีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุที่สูง ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอที่สำคัญต้องไม่ใช่ที่ที่มีน้ำขังอย่างเด็ดขาด

2ปลูกข่าจำเป็นต้อง

ปลูกข่าจำเป็นต้องเลือกพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วม

                เมื่อเตรียมดินด้วยการไถแปรพลิกดินเรียบร้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพและโรยด้วยปูนขาเพื่อกำจัดเชื้อราหลังจากนั้นก็เอาหง้าแก่ที่เตรียมไว้มาปลูก โดยเหง้าข่าที่มาปลูกนั้นควรมีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป โดยข่าพันธุ์ที่นิยมปลูกก็ควรเป็นข่าพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ปลูกไม่จำเป็นต้องเป็นข่าพันธุ์ไหน เพราะข่าทุกพันธุ์มีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างกันมาก ซึ่งระยะระหว่างต้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลูก แต่ส่วนมากแล้วจะเว้นระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถวอยู่ที่ 80 เซนติเตร หลังจากปลูกเรียบร้อยแล้วก็ควรรดน้ำในทันที ส่วนมากแล้วเกษตกรจะเลือกปลูกก่อนหน้าฝน หรือระหว่างหน้าฝนเพื่อประหยัดในการรดน้ำอีกทั้งพื้นดินมีความชุ่มชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชผลเป็นอย่างดี

3สิ่งสำคัญในการปลูก

สิ่งสำคัญในการปลูกข่าและการปลูกพืชทุกชนิดก็คือปุ๋ยหรือการบำรุงดิน น้ำต้องถึง

                ระหว่างการดูแลควรจำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ และใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ หรือปุ๋ยคอกเดือนละครั้ง จะทำให้ข่าที่ได้มีขนาดใหญ่สดสีสวย น้ำหนักดี ส่วนมากแล้วถ้าจะเก็บเป็นข่าอ่อนจะใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 4 ถึง 7 เดือน หรือถ้าจะเก็บเป็นขาแก่ก็ประมาณ 10 ถึง 12 เดือนขึ้นไป

4ข่าอ่อนจะนิยมเก็บกันประมาณ

ข่าอ่อนจะนิยมเก็บกันประมาณ 4 ถึง 7 เดือนเริ่มจากการปลูก

ตลาดของข่าอ่อน

ข่าอ่อน เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีอนาคตสดใสอย่างมากเพราะข่าอ่อนสามารถแปรรูปได้หลายอย่างและมีประโยชน์ในหลาย ๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ด้านยารักษาโรค น้ำมันหอระเหยเพื่อการบำบัด เป็นต้น ความต้องการในตลาดสำหรับข่าอ่อน นั้นมีความต้องการอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันราคาข่าอ่อนตกอยู่ที่ 40 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งราคานี้เป็นราคาที่พ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อถึงสวน และแนวโน้มของราคาก็ยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นอีกอาชีพเกษตรกรรมอีกหนึ่งอาชีพที่มีอนาคตที่สดใสอย่างมากเลยทีเดียว

5ตลาดของข่ามีความต้องการ

ตลาดของข่ามีความต้องการทั้งในและต่างประเทศ

6ข่าสามารถแปรรูปได้

 

ข่าสามารถแปรรูปได้หลายอย่างด้วยกันซึ่งเป็นข้อดีของพืชชนิดนี้

The YouTube ID of Fhi8UnBqgo0?t=7m55s is invalid.