ThaiArcheep.com

ปลูกคื่นช่ายแก้จนสำหรับคนชอบเสี่ยง

ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราจะขอกล่าวถึงการปลูกพืชที่มีความเสี่ยงในการลงทุนค่อนข้างสูง และดูแลค่อนข้างยากอยู่สักหน่อย แต่ถ้าทำการปลูกจนประสบความสำเร็จรับรองว่าเงินทองจะมากองตรงหน้าอย่างนับกันแทบไม่ไหวเลยทีเดียว เพราะพืชที่เรากล่าวถึงในที่นี้ก็คือ คื่นช่าย ผักที่เราๆ ท่านๆ ต่างคุ้นหน้าคุ้นตามันเป็นอย่างดี เนื่องจากทุกบ้านต้องเคยใช้นำมาประกอบอาหารและเคยกินกันมาแล้วอย่างแน่นอนคื่นช่ายมีรูปร่างลักษณะคล้าย

คื่นช่ายมีรูปร่างลักษณะคล้ายผักชีดังนั้นมันจึงมีอีกชื่อว่าผักชีฝรั่ง

                หากเราไปเดินตลาดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตคงไม่พลาดที่จะต้องเห็นคื่นช่ายขายอยู่ตามที่นั้นๆ ดาษดื่นไปหมด ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากคนไทยนิยมบริโภค คื่นช่าย เป็นอย่างมาก และมันก็เป็นวัตถุดิบในอาหารหลากหลายอย่าง ซึ่งที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะคื่นช่ายเป็นผักที่นิยมนำไปประกอบอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวของอาหารนั้นๆ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความหอมให้กับน้ำซุป หรืออาหารอื่นๆ ที่นำมันเข้าไปใช้ในการประกอบอาหารอีกด้วย คื่นช่ายเป็นผักที่มีโรครบกวน

คื่นช่ายเป็นผักที่มีโรครบกวนจำนวนมากดังนั้นในการปลูกมันจึงต้องหมั่นดูแลรักษาเป็นอย่างดี

วิธีการปลูกคื่นช่าย
สำหรับการปลูก คื่นช่าย หากจะปลูกเพื่อการพาณิชย์จะนิยมปลูกในแปลง โดยการเตรียมแปลงก็ต้องทำการยกร่องขนาด 1-2 เมตร ส่วนความยาวก็ตามความเหมาะสมของพื้นที่ จากนั้นไถพรวนดินรวมทั้งกำจัดวัชพืชแล้วตากดินไว้ 5-10 วัน จากนั้นทำการใส่ปุ๋ยซึ่งควรจะใส่ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีแต่ใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่น้อยกว่า หลังจากนั้นไถกลบดินและตากดิน 2-3 วัน เพื่อเตรียมปลูก

ในการปลูกจะใช้วิธีหว่านเมล็ดก็ได้ เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก โดยหว่าน 0.5-1 กก./ไร่ หรือจะใช้วิธีหยอดเมล็ดแทนการหว่านก็ได้เช่นกัน โดยให้ระยะห่างของหลุมอยู่ที่ 10-15 ซม. และหยอด 3-5 เมล็ด/หลุม เมื่อดำเนินการในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วให้คราดเกลี่ยดินเล็กน้อยแล้วจึงนำฟางข้าวมาคลุมบาง แล้วทำการรดน้ำให้ชุ่ม ปลาผัดคื่นช่ายเป็นอาหารที่

ปลาผัดคื่นช่ายเป็นอาหารที่เลิศรสและมีความหอมหวลชวนรับประทานเป็นอย่างมาก

             ส่วนการดูแลรักษาอย่างที่เราได้บอกไปในตอนแรกว่าคื่นช่ายเป็นพืชที่ดูแลค่อนข้างยาก แต่ถ้าได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี มันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างงาม โดยในเรื่องของการให้น้ำนั้นสามารถให้น้ำตั้งแต่การหว่านเมล็ดครั้งแรกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว วันละ 1-2 ครั้ง เช้าเย็น ทางด้านการให้ปุ๋ยต้องเน้นที่ธาตุอาหารไนโตรเจนเป็นหลัก ส่วนธาตุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมก็ให้รองลงมา สิ่งสำคัญในการดูแลคื่นช่ายต้องคอยป้องกันและกำจัดโรคที่จะเกิดกับคื่นช่าย อย่างเช่น โรคใบจุดไหม้ที่เกิดจากแบคทีเรีย โรคต้นและใบไหม้ นอกจากนี้ยังมีโรคต้นเหลือง โรคก้านใบแตก และโรคอีกสารพัด ซึ่งก็ต้องให้ยาตามอาการ และถ้าหากเกิดโรคขึ้นเชื้อของโรคจะอยู่ในดินอีกเป็นปีๆ ดังนั้นจึงควรมีการเว้นเพื่อพักช่วงการปลูกซึ่งอาจจะทำโดยการปลูกพืชชนิดอื่นไปก่อนในช่วงระหว่างรอนั่นเอง  คื่นช่ายเป็นผักที่มีราคาดียิ่งในช่วง

คื่นช่ายเป็นผักที่มีราคาดียิ่งในช่วงหน้าฝนจะมีราคาถึง 100-120 บาท/กิโลกรัม เลยทีเดียว

ซึ่งจากการที่คื่นช่ายเป็นพืชที่ค่อนข้างเสี่ยงกับการเป็นโรคมาก ดังนั้นจำนวนผู้ปลูกคื่นช่ายจึงน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการบริโภคและความต้องการของตลาด และอีกสิ่งที่ทำให้คื่นช่ายมีปริมาณน้อยนั่นก็เพราะเกษตรกรผู้ปลูกจำเป็นต้องพักแปลงเพื่อให้หมดเชื้อของโรคที่อยู่ในดิน ซึ่งก็ทำให้ลดจำนวนผู้ปลูกลงไปโดยปริยาย เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจหากเราไปซื้อคื่นช่ายที่ตลาดแล้วได้คื่นช่ายแค่ต้นเล็กๆ ต้นเดียวในราคา 10 บาท เพราะมันเป็นสัจธรรมที่ว่า สิ่งใดมีน้อยสิ่งนั้นก็ยิ่งมีค่านั่นเอง ปูผัดคื่นช่ายเป็นเมนู

ปูผัดคื่นช่ายเป็นเมนูที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง น้ำที่คั้นจากคื่นช่ายช่วยให้

น้ำที่คั้นจากคื่นช่ายช่วยให้นอนหลับสบายเพราะมีฤทธิ์เป็นยากล่อมประสาท