ThaiArcheep.com

ปลูกต้นสาคูพืชทางภาคใต้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

เราเชื่อว่าคงจะมีหลานคนในที่นี้ที่ไม่รู้จัก ต้นสาคู และอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามันมีพืชชนิดนี้อยู่ในโลกด้วย เพราะส่วนใหญ่ถ้ากล่าวถึงสาคูทุกคนคงจะนึกไปถึงสาคูไส้หมู และสาคูที่เป็นขนมหวานกันหมด แต่ในความจริงแล้วต้นสาคูมีอยู่จริงโดยเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ทางภาคใต้ ซึ่งต้องขอบอกว่าประโยชน์ของมันนั้นมีมากมาย แต่ติดตรงที่มันยังไม่ค่อยได้รับการปลูกในเชิงพาณิชย์มากนัก ต้นสาคูพบเห็นมากในพื้นที่เขต

ต้นสาคูพบเห็นมากในพื้นที่เขตร้อน และเป็นพืชที่ต้องการปริมาณน้ำสูง

                ซึ่งอันที่จริงแล้ว ต้นสาคู ที่จะกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจของทางภาคใต้ได้ไม่ยาก เพราะแทบจะทุกส่วนของต้นสาคูนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์และขายได้ ไม่ว่าจะเป็นใบที่นำมาเย็บเป็นจากเพื่อใช้ในการสร้างบ้าน มุงหลังคา ซึ่งจากที่ได้จากต้นสาคูนี้มีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานมากกว่าจากที่ทำจากใบของใบปาล์มชนิดอื่นๆ นอกจากนี้เนื้อในของลำต้นก็สามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ และสามารถสกัดเอาแป้งจากส่วนของลำต้นได้ ซึ่งประโยชน์ของมันยังไม่หมดแค่นี้และมีอีกมากมาย ดังนั้นหากจะปลูกต้นสาคูเพื่อจำหน่ายท่านก็จะสามารถมีช่องทางสร้างรายได้และช่องทางขายได้หลายทางเลยทีเดียว ต้นสาคูที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ต้นสาคูที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นต้นสาคูที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและเหลือไม่เยอะเท่าไหร่

วิธีการปลูกต้นสาคู
             ต้นสาคู นั้นเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากเพราะฉะนั้นพื้นที่ปลูกจะต้องสามารถให้น้ำได้เพียงพอตลอดอายุการเจริญเติบโต โดยต้นสาคูจะชอบอากาศร้อนและชื้น พื้นที่สำหรับปลูกก็ต้องมีการระบายน้ำดี ซึ่งการเตรียมดินทำโดยไถและพรวนดินให้ร่วนขุดหลุมลึก 10-15 ซม. ระยะหลุมห่างกัน 35-40 ซม. ปลูกเป็นแถวระยะระหว่างแถวประมาณ 75 ซม. ซึ่งสำหรับการปลูกนั้นจะปลูกโดยใช้หัว โดยตัดเป็นท่อนสั้นๆ ยาวประมาณ 5 ซม. หรือจะปลูกด้วยหน่อก็ได้ โดยให้วางหัวที่เตรียมไว้ในหลุมแล้วกลบดินก็เป็นอันเสร็จสิ้น ในสมัยก่อนจะทำแป้งสาคู

ในสมัยก่อนจะทำแป้งสาคูจากต้นสาคูแท้ๆ แต่ในปัจจุบันแป้งสาคูแท้จะมีการทำขายน้อยมากในประเทศไทย

              หลังจากปลูกต้นสาคูแล้วควรดูแลอย่าให้มีวัชพืชแย่งอาหารต้นสาคู โดยต้องคอยกำจัดวัชพืช และเมื่อต้นสาคูออกดอกต้องคอยเด็ดทิ้งทันที เพื่อให้อาหารไปเลี้ยงหัวให้โตขึ้นแทนที่จะไปเลี้ยงดอกและเมล็ด สำหรับการการใส่ปุ๋ยจะใช้ปุ๋ยผสม 8-5-14 ในอัตราประมาณ 140 กก./ไร่ แต่เมื่ออายุประมาณ 3 เดือนครึ่ง ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีแต่อาจจะใส่ปุ๋ยคอกบ้างเล็กน้อย ทางด้านโรคและแมลงของต้นสาคูส่วนใหญ่จะไม่มีโรคและแมลงรบกวนมากนัก อาจจะมีบ้างแต่ไม่ทำความเสียหายร้ายแรงซักเท่าไหร่นัก  การผลิตแป้งสาคูแบบ

การผลิตแป้งสาคูแบบดั้งเดิม โดยการใช้ไม้ตอกตะปูขูดเอาเนื้อในของต้นสาคูไปใช้ทำแป้ง

จะเห็นได้ว่าในประเทศไทยยังมีต้นไม้ดีๆ ที่มีประโยชน์มากมายถูกหลงลืมไปอย่างน่าเสียดาย เพราะนอกจากคนในท้องถิ่นที่เห็นและรู้จักต้นไม้เหล่านี้ น้อยคนนักจะรู้ว่ามันมีดีอย่างไร และทำอะไรได้บ้าง แต่ด้วยเหตุนี้หากใครเห็นความสำคัญของมันและพอมองเห็นลู่ทางในการทำเงินจากสิ่งเหล่านี้ เขาจะกลายเป็นเศรษฐีได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเพราะมีคนเข้าร่วมแข่งขันในธุรกิจนั้นๆ ในจำนวนน้อย ซึ่งนั่นก็หมายรวมถึงการปลูกต้นสาคูเพื่อการพาณิชย์ด้วยนั่นเอง จากที่ทำมาจากใบของ

จากที่ทำมาจากใบของต้นสาคูมีความแข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าจากที่ทำมาจากใบปาล์มชนิดอื่นๆ ต้นสาคูเป็นพืชที่

ต้นสาคูเป็นพืชที่มีประโยชน์มากแต่คนรู้จักน้อย