ThaiArcheep.com

ปลูกถั่วเหลืองในนาข้าวเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ในคราวนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวในการปลูก ถั่วเหลือง ในนาข้าวในช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เพราะยังไงก็ดีกว่าการปล่อยที่นาเอาไว้เปล่าๆ โดยไม่ได้ทำอะไรเลย ซึ่งนั่นก็เหมือนเป็นการหายใจทิ้งไปวันๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด ถั่วเหลืองจัดเป็นซุปเปอร์ฟู้ด

ถั่วเหลืองจัดเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนั่นก็คือมันเป็นอาหารที่เน้นย้ำทางด้านคุณค่าทางโภชนาการที่ช่วยในการควบคุมน้ำตาล แป้ง และไขมันได้เป็นอย่างดีถ้ากินอย่างสม่ำเสมอ

                ถั่วเหลือง เป็นธัญพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก จนถึงขั้นที่มันได้รับการจัดอันดับให้เป็นอาหารซุปเปอร์ฟู้ดซึ่งมีความหมายว่ามันเป็นอาหารที่เน้นย้ำทางด้านคุณค่าทางโภชนาการที่ช่วยในการควบคุมน้ำตาล แป้ง และไขมันได้เป็นอย่างดีถ้ากินอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมันยังสามารถนำมาแปรรูปได้มากมายหลายอย่าง อาทิเช่น นมถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง เต้าหู้ ซอสถั่วเหลือง เต้าเจี้ยว โปรตีนเกษตร เบเกอรี่ ฯลฯ ดังนั้นมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเลยทีเดียว การปลูกถั่วเหลืองนอกจากจะ

การปลูกถั่วเหลืองนอกจากจะสามารถขายผลผลิตได้แล้ว มันยังเป็นการบำรุงดินในพื้นที่นั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

วิธีการปลูกถั่วเหลืองในนาข้าว
             ในการปลูก ถั่วเหลือง จะต้องทำการปรับสภาพของดินให้มีความเหมาะสมเสียก่อน โดยต้องให้มีค่า pH อยู่ที่ประมาณ 5.5-6.5 และควรปลูกในช่วงเดือนธันวาคม-ต้นเดือนมกราคม ซึ่งในการปลูกหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีมี 2 วิธี คือ การปลูกแบบหยอดเมล็ด โดยวิธีนี้ต้องตัดตอซังข้าวให้หมด แล้วนำตอซังข้าวที่ตัดและฟางข้าวมาปูให้ทั่วพื้นที่ หลังจากนั้นให้ทำการเผาเพื่อเป็นการกำจัดวัชพืช แล้วระบายน้ำเข้านาให้ชุ่มแต่อย่าให้ท่วมขัง แล้วทำการไถดะก่อน 1 ครั้ง แล้วยกร่องโดยให้สันร่องกว้างประมาณ 1 เมตร ต่อจากนั้นใช้ไม้แหลมเจาะดินให้เป็นหลุม ให้มีระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ 20 ซม. ลึก 3-5 ซม. โดยใน 1 ร่องให้ปลูกถั่วเหลือง 2 แถว หลังจากนั้นหยอดเมล็ดถั่วเหลืองลงหลุม แล้วกลบปากหลุมให้เรียบร้อย หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ ให้ระบายน้ำเข้าพอให้ดินชุ่มแล้วระบายน้ำออกทันที ประมาณ 1 สัปดาห์เมล็ดจะเริ่มงอก ส่วนอีกวิธีคือ การปลูกแบบหว่าน ซึ่งวิธีนี้จะช่วยประหยัดแรงงานได้ดี โดยวิธรนี้จะทำการไถดะและยกร่องเหมือนวิธีหยอดเมล็ดแต่ไม่ต้องตัดซังข้าว แต่ให้ทำการฉีดพ่นยาคุมวัชพืชชนิดดูดซึม แล้วหว่านเมล็ดถั่วเหลืองลงแปลง ต่อจากนั้นตัดซังข้าวเพื่อให้มันคุมเมล็ดที่หว่านลงไป ระบายน้ำเข้าแปลงเพื่อให้ดินชุ่ม หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ เมล็ดพันธุ์ที่หว่านไปจะงอก ซึ่งพองอกแล้วให้ระบายน้ำเข้าแปลงอีกครั้งให้ดินชุ่ม เท่านี้ก็เสร็จสิ้นในเรื่องของการปลูก  ถั่วเหลืองมีชื่อเรียกหลาย

ถั่วเหลืองมีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น ถั่วพระเหลือง ถั่วแระ ถั่วแม่ตาย มะถั่วเน่า ฯลฯ

              การดูแลรักษาในกรณีปลูกแบบหยอดเมล็ดนั้น ให้พ่นยาเพื่อคุมการเติบโตของวัชพืชภายใน 40 วัน จากนั้นอีก2 สัปดาห์ให้ระบายน้ำเข้าแปลง พอเริ่มแตกใบอ่อนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ให้ระบายน้ำเข้าแปลงอีกครั้งให้ชุ่ม ถั่วเหลืองจะเริ่มผลิดอกและฝัก ในช่วงนี้อาจมีแมลงมารบกวนบ้าง ให้นำไม้ไผ่มาปักไว้บริเวณหัวแปลง ท้ายแปลง และกลางแปลง เพื่อให้นกมาเกาะและเมื่อนกมองเห็นแมลงศัตรูพืชเหล่านั้นมันก็จะมากัดกินซึ่งเป็นการกำจัดแมลงโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีเลยสักนิดเดียว และสิ่งสำคัญต้องดูแลแปลงอย่าให้แห้งเกินไป พอประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคมก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ส่วนการดูแลในกรณีที่ปลูกแบบหว่านก็ทำเช่นเดียวกันยกเว้นการพ่นยาเพื่อคุมวัชพืชเพราะการปลูกด้วยวิธีนี้เราได้พ่นยาคุมวัชพืชไปตั้งแต่แรกแล้วนั่นเอง    ถั่วเหลืองเป็นธัญพืชที่มีประโยชน์

ถั่วเหลืองเป็นธัญพืชที่มีประโยชน์สูงมากดังนั้นมันจึงเป็นธัญพืชขวัญใจคนรักสุขภาพอย่างแท้จริง

ทุกวันนี้การปลูกถั่วเหลืองในประเทศไทยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศดังนั้นจึงต้องมีการนำเข้าถั่วเหลืองเข้ามาใช้ภายในประเทศ เพราะถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีความต้องการที่จะนำเข้าไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักในโรงงานอุตสาหกรรมที่แปรรูปถั่วเหลืองหลายประเภท ดังนั้นการปลูกถั่วเหลืองจึงมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่กว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับนาข้าวได้เป็นอย่างดีเพราะถั่วเหลืองเป็นพืชบำรุงดินที่ดีมากอีกชนิดหนึ่งเช่นกัน ถั่วเหลืองสามารถนำมา

น้ำนมถั่วเหลืองเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก น้ำนมถั่วเหลืองเป็นเครื่องดื่ม

ถั่วเหลืองสามารถนำมาแปรรูปได้มากมาย อย่างเช่น เต้าหู้ นมถั่วเหลือง ซอสถั่วเหลือง ฯลฯ