ThaiArcheep.com

ปลูกทุเรียนขายสร้างความร่ำรวยได้ด้วยตัวเอง

ทุเรียน ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ เพราะมีรสชาติที่อร่อยล้ำ แต่เรื่องกลิ่นนั้นถ้าสำหรับคนที่ชอบรับประทานก็คงจะบอกว่ามันหอมหวนชวนหิวเป็นอย่างยิ่ง แต่สำหรับคนที่เกลียดกลิ่นทุเรียนแล้ว กลิ่นของมันแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ปวดเศียรเวียนเกล้าได้ง่ายๆ กันเลยทีเดียว 

ทุเรียนผลไม้ที่หลายคนติดใจใน

ทุเรียนผลไม้ที่หลายคนติดใจในรสชาติแต่บางคนกลับเกลียดมันเข้าไส้

                ทุเรียน เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในบริเวณที่มีอากาศร้อนชื้น โดยทุเรียนเป็นผลไม้อันดับต้นๆ ที่มีผู้นิยมชื่นชอบเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ อีกทั้งมันก็เป็นผลไม้ที่มีราคาสูงลิบลิ่ว ดังนั้นอาชีพการปลูกทุเรียนขายจึงสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจนถึงขั้นเป็นเศรษฐีได้นั่นเอง ถึงทุเรียนจะเป็นผลไม้ราคา

ถึงทุเรียนจะเป็นผลไม้ราคาแพงแต่ความนิยมในการบริโภคกลับมีแต่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

วิธีการปลูกทุเรียน
การเตรียมพื้นที่ปลูกทำโดยหากเป็นพื้นที่ดอนให้ไถพรวน ปรับพื้นที่ให้เรียบ และขุดร่องระบายน้ำภายในสวน ถ้าเป็นพื้นที่ดอนที่เคยปลูกไม้ยืนต้นมาก่อน ไม่ต้องไถพรวน แต่ถ้าหากเป็นพื้นที่ลุ่มที่เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังไม่มากให้นำดินมาเทกองตามผังปลูกสูงประมาณ 0.75-1.20 เมตร แล้วปลูกทุเรียนบนสันกลางของกองดิน แต่ถ้าพื้นที่นั้นมีน้ำท่วมขังมากให้ยกร่องสวนให้มีขนาดสันร่องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ร่องน้ำสวนให้มีขนาดสันร่อง กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ร่องน้ำกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร มีระบบระบายน้ำเข้า-ออกเป็นอย่างดี โดยวิธีการปลูกจะต้องทำการเลือกต้นพันธุ์ที่มีต้นแข็งแรง ตรงตามพันธุ์ ต้นตอเป็นพันธุ์พื้นเมือง ทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่า ระบบรากไม่ขดหรืองอ มีใบหนาและเขียวเข้ม ซึ่งในเรื่องระยะปลูกนั้นหากปลูกระบบสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะปลูกระหว่างแถวและต้น 8×8 เมตร หรือ 10×10 เมตร แต่ถ้าปลูกระบบแถวกว้างต้นชิด ระยะปลูกระหว่างแถวและต้น 10×5 เมตร หรือ 12×6 เมตร ซึ่งในการปลูกจะมีแบบเตรียมหลุมปลูก ซึ่งทำโดยขุดหลุมกว้าง ยาว ลึก ประมาณ 50x50x50 เซนติเมตร ผสมดินปลูกด้วยหญ้าแห้ง ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี ตากดินไว้ระยะหนึ่งจนดินยุบตัวคงที่ เติมดินผสมลงไปอีกจนเต็ม ปลูกต้นพันธุ์ในหลุมให้รอยต่อระหว่างต้นพันธุ์และต้นตออยู่สูง กว่าระดับดิน กลบดินรอบต้นพันธุ์ให้แน่น ส่วนอีกแบบนั่นก็คือ แบบนั่งแท่นหรือยกโคก ทำโดยไม่ต้องขุดหลุมปลูก แต่ทำโดยให้วางต้นพันธุ์แล้วขุดดินมากลบจนอยู่ในระดับเดียวกับผิวดินของต้นพันธุ์ ในลักษณะลาดเอียงออกไปโดยรอบรัศมีประมาณ 1 เมตร กลบดินให้แน่น ทุเรียน 1 ต้น สามารถให้ผลได้

ทุเรียน 1 ต้น สามารถให้ผลได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกร

              การดูแลรักษาทำได้โดยการพรางแสงสำหรับต้นเล็กโดยใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ทางมะพร้าว ปักเป็นกระโจมคร่อมต้น ทุเรียน หรือใช้ตาข่ายพรางแสง หรือปลูกต้นไม้โตเร็วระหว่างแถวทุเรียนให้มีระยะห่างระหว่างต้น ของไม้โตเร็ว ที่สามารถแผ่ทรงพุ่มพรางแสงให้ต้นทุเรียนได้ประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ เช่น กล้วย และทองหลาง เป็นต้น นอกจากนี้การให้ปุ๋ยก็มีส่วนทำให้ทุเรียนเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการใส่ปุ๋ยให้ใส่ปุ๋ยคอก อัตราเป็นบุ้งกี๋ต่อต้น (2.25 กิโลกรัม = 1 บุ้งกี๋) คิดเป็น 2 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม (เมตร) ต่อการใส่ 1 ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง โดยใส่ปุ๋ยเคมี-อินทรีย์ตราบัวทิพย์ สูตร 2 อัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้นต่อปี คิดเป็นเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม(เมตร) เช่นต้นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร ใช้ปุ๋ย 1 กิโลกรัม โดยแบ่งใส่ 2-4 ครั้ง ส่วนการให้น้ำระบบการให้น้ำที่เหมาะสมคือการให้น้ำแบบหัวเหวี่ยงเล็ก ซึ่งความต้องการน้ำของทุเรียนต้นเล็กอยู่ที่ประมาณ 0.6 เท่าของค่าอัตราการระเหยน้ำ (มิลลิเมตรต่อวัน) คูณด้วยพื้นที่ใต้ทรงพุ่ม เช่น ในภาคตะวันออก เมื่ออัตราการระเหยน้ำวันละ 3.8-5.7 มิลลิเมตร มีพื้นที่ใต้ทรงพุ่ม 1 ตารางเมตร เท่ากับการให้น้ำ 2.3-3.4 ลิตรต่อต้นต่อวันนั่นเอง ถึงภายนอกของทุเรียนจะมี

ถึงภายนอกของทุเรียนจะมีหนามแหลมน่ากลัว แต่เนื้อในกลับเหลืองอร่ามสวยงามดุจทองคำ

          เราเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ลิ้มรสชาติอันหวานมันแสนอร่อยของทุเรียนเข้าไปเป็นต้องติดใจกันทุกราย ดังนั้นไม่ว่าทุเรียนจะมีราคาที่สูงลิบขนาดไหน ก็มีคนเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อที่จะได้ลิ้มรสอันน่าพิสมัยของมัน แถมที่สำคัญมันยังเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายอีกทั้งยังมีสารอาหารจำนวนมาก จึงไม่แปลกเลยที่เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนขายจะสร้างฐานะที่มั่นคงได้ด้วยผลไม้ชนิดนี้ เนื้อทุเรียนมีเส้นใยอาหาร

เนื้อทุเรียนมีเส้นใยอาหารมาก อีกทั้งยังมีวิตามินซีสูงอีกด้วย ทุเรียนสามารถนำมาแปรรูป

ทุเรียนสามารถนำมาแปรรูปได้มากมาย อาทิเช่น ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ข้าวเหนียวทุเรียน ฯลฯ