ThaiArcheep.com

ปลูกบัวเพื่อขายฝักสด สร้างรายได้อย่างงาม

                บัว เป็นพืชที่ต้องอาศัยอยู่ในน้ำ เป็นพืชที่สามารถพบเห็นได้ทุกที่ในประเทศไทยและเป็นพืชที่นิยมนำดอกมาไหว้พระตามเทศกาลมงคลต่าง ๆอยู่เป็นประจำหลายคนเลยคิดว่าบัวสามารถสร้างผลผลิตและเก็บดอกขายได้เพียงอย่างเดียว แต่บัวยังสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่าเก็บดอกขายเกษตกรหลายรายเพิ่มมูลค่าให้กับบัวที่ปลูกด้วยการก็บส่วนต่าง ๆของบัวขายเหมือนกับเกษตกรรายหนึ่งที่เก็บฝักสดของบัวขายได้เงินเป็นกอบเป็นกำ

1บัวเป็นพืชที่สามารถ

บัวเป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

การปลูกบัวเพื่อเก็บฝักสดขาย

การปลูก บัว เพื่อเก็บฝักสดขายนั้นจะมีกรรมวิธีในการปลูกเหมือนกับการทำนาบัวทั่วไปคือต้องเตรียมดินให้มีธาตุอาหารให้พร้อมกันด้วยการพลิกดินแล้วตากให้แห้งประมาณ 7 ถึง 10 วันหลังจากนั้นก็ลงปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักและปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินก่อนจะแปรงดินให้มีระดับที่เสมอกันและปล่อยนำเข้าแปลงปลูกบัวให้มีความสุงประมาณ 30 เซนติเมตร สาเหตุที่ต้องมีระดับน้ำประมาณ 30 เซนติเมตรนั้นก็เพื่อการเก็บฝักสดขายได้ง่าย เพราะถ้าระดับสูงเกินไปเมื่อเราใส่ปุ๋ยและฮอร์โมนต่าง ๆบัวจะไม่ค่อยตอบสนองกับปุ๋ยและฮอร์โมนที่ใส่ไป นอกจากนั้นยังมีผลกระทบกับความหวานของเมล็ดบัวอีกด้วย

2นอกจากดอกบัวแล้วฝัก

นอกจากดอกบัวแล้วฝักสดยังสามารถขายได้ด้วย

                เมื่อได้ระดับน้ำเป็นที่เรียบรอ้ยแล้วก็นำไหลบัวมาปลูกในระยะห่างระหว่างต้นพอสมควร ให้สามารถปลูกไหลบัวได้ประมาร 100 ถึง 200 ไหล่ต่อ 1 ไร่ โดยวิธีการปลูกก็จะปลูกเหมือนกับการดำนาโดยการนำไหลบัวมาปักดำในแปลงปลูก

3การปลูกบัวนั้นไม่ยากสามารถ

การปลูกบัวนั้นไม่ยากสามารถทำได้ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำ

การดูแลระว่างการปลูกเราต้องคอยถอนวัชพืชที่ขึ้นในน้ำอยู่เสมอเพราะวัชพืชเหล่านี้จะมาแย่งธาตุอาหารต่าง ๆที่จำเป็นสำหรับบัว ซึ่งการกำจัดศัตรูพืชนั้นเราจะเน้นในเรื่องของสารอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาตและสุขภาพของผู้ปลูกเมื่อย่างเข้าหน้าหนาวแล้วเกษตกรควรจะปล่อยน้ำออกและทำการไถแปรอีกรอบเพื่อปลูกข้าวเพราะช่วงหน้าหนาวบัวจะไม่ค่อยให้ผลผลิต ที่สำคัญที่สุดคือการปลูกบัวเป็นเหมือนกับเป็นการเพิ่มธาตุอาหารในดินให้อุดมสมบูรณ์ ช่วยให้การปลูกข้าวในช่วงหน้าหนาวไม่ต้องมีการใส่ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเนื่องจากต้นข้าวมีความอุดมสมบูรณ์และแข็งแรง

4ตลาดความต้องการ

ตลาดความต้องการของบัวนั้นมีเยอะมาก

หลังจากทำนา 1 รอบก็จะไถต่อซังข้าวให้เป็นปุ๋ยของนาบัวอีกทีหนึ่งซึ่งทุกอย่างจะเกื้อหนุนกัน น้ำที่ถ่ายออกจากแปลงบัวก่อนที่จะทำนาก็จะนำไปไว้อีกบ่อหนึ่งเพื่อนำไปเลี้ยงกุ้งฝอย เรียกได้ว่าน้ำที่ใช้สามารถนำกลับมาใช้งานได้ทั้งหมดวิธีนี้เป็นวิธีที่ให้ธรรมชาติเกื้อหนุนกันนั่นเอง

ตลาดของฝักบัวสด

ผลผลิตต่อไร่จะต่ออยู่ที่ 10,000 ฝักต่อไร่ ซึ่งจะให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาด หลังจากปลูกไปได้ประมาณ 2 เดือนก็จะสามารถเก็บ ฝักบัวสด ออกจำหน่ายได้แล้วซึ่งราคาของฝักบัวสดสำหรับการส่งขายตลาดจะอยู่ที่ 2 บาท แต่ถ้านำไปขายเองจะสามารถขายได้ในราคา 5 บาทเลยทีเดียว ซึ่งอาชีพปลูกบัวขายฝักสดเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสดใจสำหรับคนที่มองหาอาชีพเกษตรกรเพราะตลาดมีความต้องการและระยะเวลาในการเก็บผลผลิตไม่นานเกินไป

5ฝักบัวสดสามารถ

ฝักบัวสดสามารถแปรรูปได้หลายอย่าง

6บัวสามารถขายดอก

บัวสามารถขายดอก ขายฝักบัวสด และไหลบัวได้