ThaiArcheep.com

ปลูกปอเทืองสร้างรายได้เสริมแถมยังไถกลบใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้อีกด้วย

เมื่อความแล้งเข้ามาเยือน เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทำนาข้าวหรือปลูกพืชผลชนิดอื่นที่ต้องการใช้น้ำจำนวนมากก็มักจะต้องน้ำตาตกเพราะผลผลิตที่เคยได้รับกลับไม่ได้เหมือนอย่างเคย ดังนั้นการปลูกพืชทางเลือกที่ทนแล้งจึงกลายมาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดของเกษตรกร และพืชที่น่าสนใจในเวลานี้ก็คือ ปอเทือง พืชที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรยามหน้าแล้ง แถมเมื่อนำมาไถกลบจะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดคุณภาพดี ที่สามารถบำรุงดิน และลดต้นทุนค่าปุ๋ยให้กับเกษตรกรได้อย่างไม่น่าเชื่อ 

ปอเทืองเป็นพืชตระกูล

ปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่วที่นิยมนำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสด

                ปอเทือง เป็นพืชตระกูลถั่ว  ลักษณะเป็นไม้พุ่มความสูง 100–300 เซนติเมตร ลำต้นกลม ใบยาวเรียวแหลม ดอกสีเหลือง  ฝักเป็นรูปทรงกระบอก  เมล็ดคล้ายรูปไตสีน้ำตาล ความยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร มี 10 -20 เมล็ด/ฝัก ปอเทืองเป็นพืชที่ใช้ต้นทุนในการปลูกต่ำและทนแล้ง โดยนอกจากเก็บเมล็ดพันธุ์ขายแล้วยังสามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อใช้ปรับคุณภาพดินได้ ดังนั้นมันจึงเป็นพืชทางเลือกใหม่ในวิกฤตแล้งเช่นนี้ ทุ่งปอเทืองมีความสวยงาม

ทุ่งปอเทืองมีความสวยงามด้วยดอกที่เหลืองอร่ามไปทั่วทุ่ง

วิธีการปลูกปอเทืองในนาข้าว
การเตรียมดินและการปลูก ปอเทือง มี 2 วิธี คือ ปลูกโดยไม่ต้องเตรียมดิน ซึ่งทำโดยก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว  ใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทืองหว่าน 1–2 วัน จึงใช้รถเก็บเกี่ยวข้าว วิธีนี้จะสูญเสียเมล็ดพันธุ์มากจากการกลบของฟางข้าว หรือหลังการเก็บเกี่ยวข้าวใช้เมล็ดปอเทืองหว่านตามร่องรถเกี่ยวข้าวแล้วกระจายฟางข้าวให้ทั่วแปลง หรือจะเก็บฟางข้าวไว้เลี้ยงสัตว์ก็ได้ วิธีนี้จะได้ใช้พื้นที่มากขึ้น อีกวิธีหนึ่งคือการปลูกโดยการเตรียมดินทำได้โดยใช้รถไถขณะดินมีความชื้นอยู่ แล้วหว่านเมล็ดปอเทือง จะคราดกลบหรือไม่ก็ได้ ถ้าคราดกลบจะงอกได้สม่ำเสมอและเจริญเติบโตดี ส่วนการเก็บเกี่ยวผลผลิต   มี 2 วิธี คือ ใช้รถเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยว แต่ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะลำต้นของมันมีความแข็งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรได้ และสำหรับเกษตรกรจะได้ผลผลิตค่อนข้างต่ำจึงไม่คุ้มต่อการลงทุน และอีกวิธีคือการใช้เคียวเกี่ยวผึ่งแดดไว้ 3–4 แดด นำมาใส่กระสอบแล้วทุบให้ฝักแตก หรือนำมากองบนผ้าใบ บนตาข่าย บนลานแล้วใช้รถย่ำในบริเวณแปลงนาได้เลย ผลผลิตเฉลี่ย 80-120  กิโลกรัมต่อไร่  ราคาเฉลี่ย  20 – 25 บาทต่อกิโลกรัม ราคาของปอเทืองอยู่ที่

ราคาของปอเทืองอยู่ที่ประมาณ 20-25 บาท/กิโลกรัม

การดูแลรักษาปอเทืองนั้น หลังการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองแล้วประมาณ 3–5 วัน จะงอกโดยอาศัยความชื้นที่มีอยู่ในดิน ไม่ต้องให้น้ำ เมื่ออายุ 50–60 วัน ดอกเริ่มบานจากข้างล่างก่อน หลังดอกร่วงโรยจะติดฝักจากข้างล่างก่อนเช่นเดียวกัน ฝักจะแก่เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 120–130 วัน ศัตรูที่สำคัญได้แก่หนอนผีเสื้อจะเจาะฝักกินเมล็ดข้างใน เมื่อไถกลบปอเทืองจะกลา

เมื่อไถกลบปอเทืองจะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี โดยชาวนาไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงอีกต่อไป

              นอกจากประโยชน์ของปอเทืองที่เราได้กล่าวไปแล้วนั้นมันยังมีประโยชน์แฝงอีกอย่างนั่นก็คือสามารถจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้คนได้ไปเที่ยวชมความสวยงามได้คล้ายๆ กับทุ่งทานตะวัน เพราะทุ่งปอเทืองก็มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแต่อย่างใด อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างให้เกษตรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขายของที่ระลึก ขายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย เพราะฉะนั้นการปลูกปอเทืองมีแต่ได้กับได้ แล้วจะไม่ให้มันเป็นที่น่าสนใจได้อย่างไรจริงมั้ยทุกๆ คน ทุ่งปอเทืองสามารถ

ทุ่งปอเทืองสามารถสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้อีกด้วย ถ่ายรูปกับทุ่งปอเทือง

ถ่ายรูปกับทุ่งปอเทืองช่างงดงามไม่น้อยเลยทีเดียว