ThaiArcheep.com

ปลูกพริกจินดา ให้ผลผลิตสูง เป็นที่ต้องการของตลาด

ในวิถีชีวิตของเราชาวไทยสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ประเทศไทยแตกต่างไปจากประเทศอื่นนั่นก็คือในเรื่องของอาหารการกิน ซึ่งสำหรับอาหารไทยแล้วในเรื่องของความจัดจ้านเผ็ดร้อนนั้นต้องไม่เป็นสองรองใคร ดังนั้นสิ่งที่คนไทยขาดไม่ได้นั่นก็คือพริก แต่พริกที่เราจะนำมากล่าวถึงในวันนี้ก็คือ พริกจินดา พริกที่เป็นที่ต้องการของตลาดไม่ว่าจะมาในรูปของพริกสด หรือพริกแห้ง นอกจากนี้มันยังมีการนำไปแปรรูปในรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย  

พริกจินดาเป็นพริกที่สามารถ

 

พริกจินดาเป็นพริกที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด

                พริกจินดา เป็นพริกที่มีรสชาติเผ็ดกลาง มีผลโต สีสันสวยงาม โดยเมื่อยามที่ผลยังอ่อนอยู่จะมีสีเขียวแก่ แต่เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม เมื่อเก็บผลผลิตแล้วสามารถอยู่ได้นาน ทนทานไม่เหี่ยวง่าย สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทุกชนิดตามที่ต้องการ มันจึงเป็นที่ถูกอกถูกใจเหล่าพ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจหากจะเห็นเจ้าพริกชนิดนี้ในแทบจะทุกแผงที่ขายผัก ตลอดจนซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าก็ยังมีพริกจินดามาวางขาย

พริกจินดาเมื่อยังอ่อน

 

พริกจินดาเมื่อยังอ่อนจะมีสีเขียวแก่ แต่เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม

วิธีการปลูกพริกจินดา
             การเตรียมดินสำหรับปลูก พริกจินดา ให้ไถดินและตากแดดไว้ 10 วัน แล้วใช้ปุ๋ยคอกโรยให้ทั่ว ต่อด้วยการไถกลบ เมื่อมีฝนตกให้ทำการไถแปร สำหรับการเพาะกล้าให้แช่เมล็ดพันธุ์ไว้ 1 คืน แล้วให้ใช้ผ้าขาวบางห่อเมล็ดแล้วเก็บไว้ในที่ชุ่มชื่น 2-3 วัน จึงนำไปเพาะในที่ที่เตรียมไว้ จนเมื่อต้นกล้าพริกมีใบจริงประมาณ 5 ใบ หรือมีอายุประมาณ 30 วัน ก็สามารถนำไปลงแปลงปลูกได้ โดยระยะห่างระหว่างแถวในการปลูกให้ใช้ที่ 70 ซม. ส่วนระยะห่างระหว่างต้นคือ 50 ซม. ซึ่งในการปลูกให้ทำการปักไม้ลงไปในหลุม 1 หลุมต่อต้นพริก 3 ต้น         

ในการปลูกพริกจะเริ่มในการปลูกพริกจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อพริกมีอายุประมาณ 90-100 วัน

              การดูแลรักษาในช่วงที่พริกยังเล็กอยู่ต้องให้น้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ แต่ก็ควรให้อย่างพอดีไม่แฉะจนเกินไป เราะต้นพริกอาจจะเหี่ยวและตายได้ ส่วนในช่วงที่เก็บผลผลิตควรลดปริมาณการให้น้ำลงเพื่อให้ได้พริกที่มีคุณภาพดี มีสีสันสวยสด แต่ถ้าดินแห้งจนเกินไปให้หาวัสดุมาคลุมดิน เช่น ฟางข้าว หรือหญ้าแห้ง ส่วนการให้ปุ๋ยให้ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 25-50 กก./ไร่ เพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพริก นอกจากนี้ควรมีการฉีดพ่นน้ำหมักทางใบให้กับพริกบ้างเพื่อเป็นการป้องกันศัตรูพืช

พริกจินดาเมื่อนำมา

 

พริกจินดาเมื่อนำมาทำเป็นพริกแห้งจะให้เมล็ดที่สวย ไม่หงิกงอ สีสันสวยงาม

 พริกจินดาเป็นพริกที่ให้ผลผลิตสูง และมีระยะเก็บเกี่ยวยาวนาน ดังนั้นมันจึงเป็นขวัญใจของเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้มันยังสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้ด้วยการนำมาทำเป็นพริกแห้งเพื่อส่งขายได้ เพราะพริกจินดาเมื่อนำมาทำเป็นพริกแห้งจะให้ผลผลิตที่สวยไม่หงิกงอ ด้วยเหตุนี้หากปลูกพริกจินดาและอยากที่จะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวก็ลองหันมาทำพริกแห้งส่งขายควบคู่กันไปด้วยก็น่าจะเป็นช่องทางเสริมสร้างรายได้ที่ดีอีกช่องทางหนึ่งเลยทีเดียว

พริกจินดาสามารถพริกจินดาสามารถนำมาแปรรูปเป็นพริกป่นได้

พริกจินดาเป็นส่วนประกอบ

 

พริกจินดาเป็นส่วนประกอบในอาหารหลายๆ ชนิด