ThaiArcheep.com

ปลูกยางนาขายรายได้ดีเหมือนออมเงินไว้ใช้ในอนาคต

พืชเศรษฐกิจที่เราต้องการเอามานำเสนอในวันนี้ เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงได้ถึง 50 เมตร อีกทั้งมันยังมีค่าเปรียบประดุจดั่งทอง ซึ่งมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกไปเสียจาก ยางนา ไม้ที่มีค่าเทียบเท่ากับไม้สักทอง ยิ่งในปัจจุบันราคาของยางนาจะสูงกว่าราคาของไม้สักทองเสียด้วยซ้ำ           

ยางนาให้มูลค่าทางเศรษฐกิจ

ยางนาให้มูลค่าทางเศรษฐกิจมาก เพราะเมื่อมีอายุ 20 ปี จะมีมูลค่าถึง 15,000-25,000 บาท

                ยางนา เป็นไม้อเนกประสงค์ เพราะแทบทุกส่วนสามารถนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยน้ำมันยางสามารถนำมาใช้เป็นสมุนไพร ส่วนเนื้อไม้เหมาะสำหรับใช้สอยทั่วไปเฉกเช่นกับไม้สักทอง อีกอย่างที่น่าสนใจก็คือยางนาเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อไม้มาก แต่มันเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก ดังนั้นหากจะทำไม้จะต้องทำการขออนุญาตให้เรียบร้อยเสียก่อน มีการเปรียบเทียบว่าการปลูก

มีการเปรียบเทียบว่าการปลูกยางนาเหมือนเป็นการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ

วิธีการปลูกยางนา
การขยายพันธุ์ ยางนา โดยมากแล้วทำโดยการเก็บเมล็ดมาเพาะกล้าไม้ แล้วย้ายปลูกลงแปลงในช่วงฤดูฝน การขยายพันธ์โดยวิธีอื่นอาจทำได้ เช่น วิธีตัดชำ หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แต่ค่าใช้จ่ายสูงจึงไม่นิยมมากนัก ส่วนการเตรียมพื้นที่ปลูกยางนานั้นพื้นที่ปลูกควรเป็นพื้นที่ที่มีร่มเงาอยู่ก่อนแล้ว เพราะไม้ยางนาต้องการร่มเงาเพื่อการเติบโตในช่วงของ 3 ปีแรก หากปลูกไม้ยางนาในพื้นที่โล่งแจ้งโดยตรงจะมีอัตราการรอดตายน้อย การเตรียมพื้นที่ปลูกจึงต้องมีการวางแผนอย่างมีระบบ ดังนี้ คือ ในช่วงปีแรกของการปลูกยางนา จะต้องเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกไม้หรือพืชให้ร่มเงาก่อนไม้ที่จะเป็นร่มเงานี้ควรจะเป็นพันธุ์ไม้ที่โตเร็ว ประเภทพืชตระกูลถั่ว หรือปลูกพืชควบโดยระบบวนเกษตร เช่น แคฝรั่ง กล้วย ถั่วแระ พืชชนิดหลังให้ร่มเงาได้ดีและสามารถเก็บขายหรือเป็นอาหารได้ด้วย ยิ่งกว่านั้นสามารถบำรุงดินได้ เมื่ออายุประมาณ 3 ปี ถั่วแระ จะตายไปเองโดยไม่ต้องตัดออก เป็นระยะเวลาที่ไม้ยางนาตั้งตัวได้ไม่ต้องการร่มเงาอีกต่อไปแล้ว ช่วงปีที่สองของการปลูกยางนา หลังจากพืชร่มเงาสร้างร่มเงาได้เพียงพอแล้ว จึงเตรียมพื้นที่ปลูกกล้าไม้ยางนา โดยการไถพรวนพื้นที่ระหว่างพืชร่มเงาได้อย่างเต็มที่ เพราะมีระยะห่าง 4 เมตร หรือ 8 เมตร หากไม่ไถพรวนพื้นที่ก็อาจปลูกยางนาได้เช่นกัน แต่อัตราการเจริญเติบโตเมื่อย้ายกล้าลงปลูกใหม่ ๆ จะสู้การตรียมพื้นที่ปลูกโดยการไถพื้นที่ไม่ได้ โดยระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 4 x 4 เมตร จะทำให้อัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดี หลุมปลูกควรมีขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ก้นหลุมควรมีดินผิวที่ร่วนซุย หรือถ้าทำได้ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมไว้ สำหรับพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งปริมาณน้ำฝนต่ำกว่า 1,200 มิลลิเมตร ต่อปี ควรใช้โพลีเมอร์ใส่ก้นหลุมๆ ละ 1 ช้อนโต๊ะ เพื่อช่วยดูดซับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน และเป็นแหล่งความชื้นให้กล้าไม้ยางนาในช่วงฤดูแล้งได้ เมื่อย้ายปลูกแล้วควรกลบหลุมให้ได้ระดับผิวดิน อย่าให้น้ำขัง แต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งควรกลบหลุมให้เป็นแอ่งเล็ก ๆ รอบโคนต้นเพื่อรับน้ำฝน แต่อย่าให้เป็นหลุมจนน้ำขังแช่โคน มิเช่นนั้นจะทำให้กล้าไม้ตายได้ และการย้ายกล้าไม้ไปปลูกควรทำในช่วงต้นฤดูฝนประมาณ เดือนกรกฎาคมหรือปลายเดือนมิถุนายน เพื่อให้กล้าไม้เจริญเติบโตได้เต็มที่ในช่วงเวลาประมาณ 5 เดือนที่มีฝนตก ผลของยางนาเมื่อแก่แล้วจะหลุด

ผลของยางนาเมื่อแก่แล้วจะหลุดร่วงลงจากต้น ซึ่งแต่เดิมเด็กๆ ตามชนบทมักจะนำมาโยนเล่นกันอย่างสนุกสนาน

              การดูแลรักษายางนาหลังจากย้ายกล้าลงปลูกประมาณ 2 เดือน ควรทำการปลูกซ่อมต้นที่ตายในทันที ซึ่งถ้าใช้กล้าไม้ที่มีอายุเท่าๆ กัน ก็จะทำให้สามารถเจริญเติบโตได้ไล่เลี่ยกัน ฉะนั้นการเพาะเมล็ดในแต่ละปีจึงควรมีการเพาะเมล็ดเผื่อการซ่อมแซมด้วย โดยสำหรับกล้าไม้ที่จะใช้ปลูกซ่อมในแต่ละปีต้องเตรียมไว้ประมาณ 30 % ของกล้าไม้ที่ปลูก ส่วนกล้าไม้ที่เตรียมไว้และเก็บไว้เพื่อปลูกในปีต่อไปนั้น ส่วนใหญ่รากจะแทงทะลุถุงพลาสติกลงไปในดิน เมื่อย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่หรือโยกย้ายถุงกล้าจะทำให้รากขาดหรือระบบรากได้รับความกระทบกระเทือน เมื่อนำไปปลูกหรือปลูกซ่อมอาจตายได้ จึงควรปลูกซ่อมเสียก่อนในระยะ 1-2 เดือนดังกล่าวแล้ว ยิ่งกว่านั้นการปลูกซ่อมในระยะนี้ กล้าไม้จะได้รับน้ำฝนเพียงพอต่อการตั้งตัวด้วย ส่วนการกำจัดวัชพืช เนื่องจากการปลูกยางนาภายใต้ร่มเงาไม้อื่นปัญหาเรื่องวัชพืชจึงไม่รุนแรงมากนัก อาจทำการกำจัดวัชพืชเพียงปีละ 2 ครั้ง คือ ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม และในเดือนกุมภาพันธ์อีกครั้งหนึ่ง การกำจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคนทำเพียงการตัดวัชพืชให้ขาดต่ำใกล้ระดับผิวดิน หากแรงงานมีพอจึงใช้จอบถากรอบโคนต้นและปรับผิวดินให้เป็นแอ่งเล็กๆ สำหรับรับน้ำฝนด้วย  ผลของยางนาเมื่อแก่จะ

ผลของยางนาเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล

          การปลูกยางนานั้นต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยผลผลิตนานถึง 15-20 ปี แต่มันก็เป็นการรอคอยที่คุ้มค่าเพราะราคาของยางนานั้นจะอยู่ที่ 15,000-25,000 บาท/ต้น ดังนั้นหากต้องการที่จะใช้พื้นที่ว่างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ มาสร้างรายได้ ซึ่งเหมือนเป็นการเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคตหล่ะก็ การปลูกนาก็นับว่าเป็นวิธีการเก็บออมเงินที่ดีมากๆ เลยทีเดียว ไม้ยางนาแปรรูปสามารถ

ไม้ยางนาแปรรูปสามารถนำมาใช้ทำประโยชน์ได้มากมาย ความใหญ่โตของไม้

ความใหญ่โตของไม้ยางนาที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ