ThaiArcheep.com

ปลูกลำไยเพชรเวียงพิงค์ ดีกว่าปลูกยาง

                ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสินค้าเกษตรหลายอย่างอยู่ในช่วงที่ราคาตกต่ำอย่างมาก หนึ่งในสินค้าที่เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างข้าว และยางพารา ก็มีราคาตกต่ำเช่นกัน แต่ในวิกฤตก็มีโอกาสเช่นกันเพราะการทำเกษตรในช่วงสินค้าเกษตรตกต่ำนั้นเราจำเป็นต้องหาสินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด มีจุดเด่นในสินค้าเกษตรนั้นๆโดยที่ไม่มีสินค้าเกษตรอื่นๆมีเหมือนกัน หนึ่งในสินค้าเกษตรที่มีคุณสมบัติดังกว่าก็คือ ลำไยเพชรเวียงพิงค์ ลำไยสายพันธุ์นี้เป็นลำไยที่มีจุดเด่นเป็นของตัวเองนั้นคือ มีผลขนาดใหญ่กว่าลำไยชนิดอื่น ๆซึ่งผลของลำไยชนิดนี้อาจจะเทียบเท่ากับเหรียบ 10 บาทเลยทีเดียว มีรสชาตที่หวานฉ่ำ เนื้อขาวใสกรอบ และมีเมล็ดเล็ก ด้วยจุดเด่นนี้เองทำให้กลุ่มผู้บริโภคผลไม้ต่างนิยมลำไยพันธุ์นี้อย่ามากซึ่งมีราคาอยู่ในท้องตลาดอยู่ที่ 90 บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียว

1ลำไยเพชรเวียงพิงค์เป็น

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/126883

ลำไยเพชรเวียงพิงค์เป็นลำไยที่น่าปลูกชนิดหนึ่ง

                ลำไยเพชรเวียงพิงค์ นั้นมีข้อดีอีกอย่างก็คือเก็บผลผลิตได้ไวกว่าการปลูกยาง เกษตกรที่อยู่จังหวัดตรัง ได้ทำการตัดยางแล้วปลูกลำไยเพชรเวียงพิงค์ได้บอกว่า ปลูกลำไยสามารถเก็บผลผลิตได้เร็วกว่าการปลูกยางเมื่อเทียบกับอายุการเก็บผลผลิตแล้วกว่ายางจะได้กรีด ลำไยเพชรเวียงพิงค์ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว 3 รุ่นซึ่งสามารถสร้างเม็ดเงินได้มากกว่า 4 ล้านบาท ซึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี เกษตรกรท่านนี้ยังบอกอีกว่าทุนที่ลงไปได้คืนหมดแล้วแนวโน้มของตลาดลำไยเพชรเวียงพิงค์ก็ยังดีอย่างต่อเนื่องมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อถึงสวนเลยทีเดียว2ลำไยเพชรเวียงพิงค์

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/126883

ลำไยเพชรเวียงพิงค์สามารถปลูกได้ในภาคใต้

การปลูกลำไยเพชรเวียงพิงค์

การปลูก ลำไยเพชรเวียงพิงค์ นั้นก็เหมือนกับการปลูกลำไยทั่วไปคือต้องมีการใส่ปุ๋ยบำรุงดินอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงแรกเกษตรกรจำเป็นต้องกำจัดวัชพืชด้วยการถากโคนต้นเพื่อไม่ให้หญ้าหรืวัชพืชไปแย่งปุ๋ยของต้นลำไย การกำจัดวัชพืชนั้นจะเน้นในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์จะไม่เน้นใช้ยาฆ่าหญ้าอย่างเด็ดขาดเพราะจะมีผลระยะยาวทำให้ต้นลำไยไม่สมบูรณ์ได้ การทำเกษตรแบบอินทรีย์นั้นยังช่วยให้ระบบนิเวศในพื้นที่ที่ปลูกสมบูรณ์ที่มีทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่า ซึ่งแมลงที่เป็นคุณในการผสมเกสรให้กับดอกลำไยก็มีเช่นกัน3การปลูกลำไยเพชรเวียง

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/126883

การปลูกลำไยเพชรเวียงพิงค์นั้นควรเน้นเป็นเกษตรอินทรีย์

                ซึ่งการปลูกลำไยเพชรเวียงพิงค์นั้นจำเป็นต้องปลูกอย่างมีระบบการให้น้ำจะให้วันเว้นวัน การใส่ปุ๋ยก็ต้องใส่อย่างสม่ำเสมอ มีการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นลำไยออกดอกส่วนมากแล้วจะทำการตัดกิ่งในช่วงของเดือนมีนาคม เพื่อให้ต้นลำไยแตกช่อดอก ระหว่างน้ำจะต้องมีการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชที่มารบกวนด้วย ซึ่งจะใช้การสุ่มตรวจการระบาดภายในไร่อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรที่จังหวัดตรังท่านนี้ใช้สปอร์ไลท์ในการเรียกแมลงในตอนกลางคืนและให้ค้างคาวมากินแมลง หลังจากนั้นก็นำตะข่ายมาดักค้างคาวไม่ให้มากินผลลำไย นอกจากนั้นยังแขวนลูกเหม็นหรือปลาร้าเพื่อไล่ค้างคาวอีกด้วย และยังใช้กลิ่น่ในการล่อแมลงวันทองป้องกันผลผลิตเสียหายด้วยวิธีธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งวิธีการต่าง ๆในการป้องกันแมลงซึ่งเป็นศัตรูพืชนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ที่ปลูกลำไย4เพียงปลูกลำไยเพชรเวียงพิงค์ไป

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/126883

เพียงปลูกลำไยเพชรเวียงพิงค์ไป 4 ปีก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว

ตลาดลำไยเพชรเวียงพิงค์

ความต้องการของตลาดสำหรับ ลำไยเพชรเวียงพิงค์ นั้นมีจำนวนมากด้วยจุดเด่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและลำไยพันธุ์เพชรเวียงพิงค์ยังให้ผลผลิตที่สูงมากต่อไร่ โดยส่วนมากแล้วจะเก็บเกี่ยวในช่วงปีใหม่และตรุษจีน ซึ่งราคาที่พ่อค้ามารับหน้าสวนจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 70 บาทแต่ถ้าขายปลีกจะตกอยู่ที่ 90 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ทำให้เกษตรกรมีกำไรเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียว5ลำไยเพชรเวียงพิงค์มีจุดเด่น

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/126883

ลำไยเพชรเวียงพิงค์มีจุดเด่นที่ลูกใหญ่เมล็ดเล็ก รสชาติหวานฉ่ำ เนื้อขาวใสกรอบ6ความต้องการในตลาดมีสูง

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/126883

ความต้องการในตลาดมีสูงสำหรับลำไยเพชรเวียงพิงค์