ThaiArcheep.com

ปลูกส้มโอกินเองไม่ยากอย่างที่คิด

                ถ้าพูดถึง ส้มโอ เพื่อนๆไทยอาชีพที่ชอบกินผลไม้เป็นอาหารหลักก็ต้องบอกว่าเป็นผลไม้หนึ่งใน 10 ที่มีรสชาติอร่อย ซึ่งส้มโอที่มีชื่อเสียงนั้นจะเป็นส้มโอนครปฐม แต่ช่วงที่เกิดน้ำท่วมหนัก ปี 2554 ทำให้ส้มโอพันธุ์ดีเกือบจะสูญพันธุ์ไปเพราะว่าต้นส้มโอส่วนมากที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมจมน้ำตายเกือบหมด  ส้มโอนครปฐมจะมีลักษณะเด่นก็คือ รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อแห้งไม่แฉะ และแกะง่าย ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของส้มโอนครปฐม

ปลูกส้มโอในกระถางปลูกส้มโอในกระถาง

                วันนี้ผมจะมาพูดถึง อาชีพเกษตรกรรม ที่เพื่อนๆไทยอาชีพสามารถทำเองที่บ้านได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่เยอะแยะอะไรเลย ส้มโอ แม้ว่าจะเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และส่วนมากจะต้องปลูกในพื้นที่กว้าง แต่สมัยนี้เราสามารถที่จะปลูกส้มโอในกระถางหรือในภาชนะที่จำกัดได้แล้ว โดยใช้การขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เมล็ด ไม่ใช้เพศ เป็นหลัก นอกจากการขยายพันธุ์แบบนี้จะช่วยให้เราสามารถปลูกส้มโอไว้กินได้แล้วเรายังสามารถที่จะทำให้ส้มโอออกผลผลิตนอกฤดูได้อีกต่างหากเรียกว่ามีกินกันทั้งปีเลยละครับ

การจำแนกพันธุ์ส้มโอแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

หน้าตาของส้มโอขาวแตงกวาหน้าตาของส้มโอขาวแตงกวา

พันธุ์การค้าหลัก ได้แก่

 1. พันธุ์ขาวพวง
 2. ขาวแป้น
 3. ขาวทองดี
 4. ขาวใหญ่
 5. บางขุนนนท์

พันธุ์การค้าเฉพาะแห่ง

 1. ปัตตาเวีย
 2. ขาวแตงกวา
 3. ขาวแก้ว
 4. ขาวหอม
 5. ขาวน้ำผึ้ง

หน้าตาของส้มโอขาวน้ำผึ้งหน้าตาของส้มโอขาวน้ำผึ้ง

ซึ่งแต่ละพันธุ์จะมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปครับเท่าที่ผมได้อ่านมาก็มีพันธุ์ที่นิยมบริโภคกันก็คือ

ขาวพวง ลักษณะผล ค่อนข้างใหญ่ ผลกลมสูง มีจุก สีเป็นเขียวอมเหลือง รสชาติหวานอมเปรี้ยว

ขาวน้ำผึ้ง ลักษณะผล ค่อนข้างใหญ่ ผลกลมแป้นไม่มีจุก สีเป็นเขียวเข้ม รสชาติเปรี้ยวอมหวาน

ขาวแตงกวา ลักษณะผลใหญ่ ผลกลมสูง ไม่มีจุดเด่นชัด สีเขียวเข้ม รสชาติเปรี้ยวอมหวาน

ขาวใหญ่ ลักษณะผลใหญ่ ผลกลมสูง ไม่มีจุดเด่นชัด สีเขียวอมเหลือง รสชาติหวานจัด

ขาวทองดี ลักษณะผลใหญ่ ผลกลมสูง ไม่มีจุดเด่นชัด สีเขียวเข้ม รสชาติหวานฉ่ำ

ขาวจีบ ลักษณะผลโตปานกลางผลใหญ่ ผลกลมสูง มีจุกและจีบที่ขั้วผล สีเขียวอมเหลือง รสชาติหวานอมเปรี้ยว

ขาวแป้น ลักษณะผล ค่อนข้างใหญ่ ผลกลมสูง มีจุก สีเป็นเขียวอมเหลือง รสชาติเปรี้ยวอมหวาน

อุปกรณ์ที่ใช้การปลูกส้มโอในกระถาง

 1. ต้นพันธุ์ ส้มโอ ซึ่งเป็นต้นพันธุ์ที่แข็งแรงไม่กลายพันธุ์
 2. กระถางพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติดเมตร หรือจะเป็นวัสดุเหลือใช้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน
 3. วัดสุปลูกซึ่งต้องเตรียมดินดำหรือหน้าดิน 1 ส่วน แกลบดิบ 2 ส่วน มูลวัวหรือมูลควาย 1 ส่วน นำส่วนผสมทุกอย่างมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
 4. เศษกระเบื้องรองก้นกระถาง

กระถางพลาสติกขนาด 20 นิ้วที่จะมาทำการปลูกส้มโอกระถางพลาสติกขนาด 20 นิ้วที่จะมาทำการปลูกส้มโอ

ขั้นตอนการปลูกส้มโอในกระถาง

 1. เตรียมกระถางตามที่เราต้องการใช้กระเบื้องหรือเศษกระถางเก่าปิดรูก้นกระถางโดยปิดตรงกลางเพื่อช่วยในการระบายน้ำได้ดีและช่วยให้ง่ายต่อการเปลี่ยวกระถางในครั้งต่อไป
 2. ใส่วัสดุปลูกรองก้นกระถาง 1 ใน 3 ส่วนของกระถาง
 3. ตัดรากที่คดงอของส้มโอออก จะทำให้ส้มโอแตกใบอ่อนเร็วขึ้น
 4. นำส้มโอลงปลูกในกระถางโดย สงให้ต้นส้มโอตั้งตรงใส่ดินที่เหลือให้เต็มขอบกระถาง เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย