ThaiArcheep.com

ปลูกองุ่นแดงขายรายได้ดีราคาไม่มีตก

ข้อมูลที่จะนำมาให้ทุกท่านได้ทำการศึกษาเรียนรู้สำหรับวันนี้เป็นเรื่องของผลไม้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยและทั่วโลก และผลไม้ชนิดนี้คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกไปเสียจาก องุ่นแดง ผลไม้ที่มีรสชาติดี อีกทั้งยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมากมาย เพราะฉะนั้นจะรออะไรเข้าไปสู่อาณาจักรของผลไม้อย่างองุ่นแดงกันได้เลย

องุ่นแดงเป็นผลไม้

 

องุ่นแดงเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

                องุ่นเป็นผลไม้ที่มีขายกันตลอดทั้งปี เพราะมันเป็นที่ต้องการของตลาดมาโดยตลอดและไม่เสื่อมความนิยมลงเลยแม้แต่น้อย แต่เนื่องมาจากองุ่นเป็นพืชที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อโรคพืชและศัตรูพืชอยู่สักหน่อยเกษตรกรจึงต้องคอยดูแลเอาใจใส่มากกว่าพืชชนิดอื่นพอสมควร แต่ก็เนื่องด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้องุ่นมีราคาดีและไม่มีในเรื่องของการเกิดช่วงราคาตกต่ำมาแต่ไหนแต่ไร

องุ่นเป็นผลไม้ที่มีราคา

 

องุ่นเป็นผลไม้ที่มีราคาดีอีกทั้งยังมีขายตลอดทั้งปี

วิธีการปลูกองุ่นแดง

             ในการปลูก องุ่น หากอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมถึงให้ทำการยกร่องโดยให้แปลงกว้าง 6 เมตร และให้สูงกว่าแนวระดับน้ำท่วมเดิม 50 ซม. ส่วนความยาวตามต้องการ ขนาดร่องน้ำให้กว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร ในการปลูกควรปลูกแถวเดียวตามยาวโดยให้เว้นระยะห่างระหว่างหลุมอยู่ที่ 3-3.50 เมตร แต่ถ้าเป็นการปลูกในพื้นที่ดอนก็ให้ไถพรวนเพื่อเป็นการกำจัดศัตรูพืชและเพื่อให้ดินร่วนซุย ซึ่งระยะปลูกควรอยู่ที่ 3×4 – 3.50×5 เมตร สำหรับหลุมปลูกให้มีความกว้าง ยาว ลึก 50 ซม. แล้วทำการผสมปุ๋ยคอก ดิน และปุ๋ยร๊อคฟอสเฟตเข้าด้วยกันให้มีความสูง 2 ใน 3 ของหลุม หลังจากนั้นให้น้ำต้นกล้าลงปลูกแล้วกลบดินโดยกดบริเวณโคนต้นให้แน่น ปักไม้ยึดและผูกเชือกเพื่อกันลมโยก หาฟางหรือหญ้าแห้งมาคลุม และทำการรดน้ำ พร้อมทั้งต้องทำร่มเงาเพื่อช่วยพลางแดดให้กับมันด้วย

องุ่นสามารถนำไปรับประทาน

องุ่นสามารถนำไปรับประทานสดและแปรรูปได้หลากหลาย

              เมื่อปลูก องุ่นแดง ไปแล้วประมาณ 1 ปี จะต้องทำค้างให้กับมันเพราะองุ่นแดงเป็นพืชที่ต้องการการยึดเกาะ สำหรับการใส่ปุ๋ยก็ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะมันจะช่วยให้องุ่นแดงมีผลผลิตมากและเติบโตได้ดี ดังนั้นจึงควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักทุกๆ ปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5-10 กก./ต้น ส่วนปุ๋ยเคมีควรให้ในระยะเลี้ยงเถา และระยะให้ผลแล้ว อีกทั้งยังควรให้ธาตุอาหารเสริมอีกด้วย นอกจากนี้การให้น้ำก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะองุ่นเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก จึงไม่ควรปล่อยให้แห้งเพื่อผลผลิตที่ดีขององุ่นแดง

น้ำองุ่นเป็นผลิตภัณฑ์

 

น้ำองุ่นเป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

 นอกจากการที่องุ่นแดงเป็นพืชที่มีราคาดีและราคาไม่มีตกแล้ว เนื่องจากในการปลูกองุ่นแดงสามารถสร้างความสวยงามให้กับทัศนียภาพโดยรอบได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงได้มีการนำไร่องุ่นมาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นช่องทางการขายองุ่นและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทำมาจากองุ่นแดงได้เป็นอย่างดีอีกช่องทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นการปลูกองุ่นแดงจึงน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวจริงมั้ยท่านทั้งหลาย 

ไร่องุ่นมีความสวยงามจึง

 

ไร่องุ่นมีความสวยงามจึงมีการจัดทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในบางแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งก็ได้รับความนิยมมากทีเดียว

ไวน์องุ่นแดงเป็นการ

 

ไวน์องุ่นแดงเป็นการแปรรูปอีกอย่างขององุ่นแดง