ThaiArcheep.com

ปลูกแครอท ไม่ยากอย่างที่คิด

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซค์ ไทยอาชีพ.คอม แหล่งรวมคำแนะนำเรื่องอาชีพและช่องทางทำเงินในรูปแบบต่างๆ

ทั้งเฟรนไชนส์ และ อาชีพอิสระ อาชีพเกษตรกรรม โดยที่สามารถนำไปต่อยอดไอเดียเพื่อสร้างรายได้เสริม

ได้หลากหลาย เรามีข้อมูลหลากหลายให้ได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง  ซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมานำเสนอ และ

แนะนำให้เป็นอีกทางเลือก และ วันนี้เราขอนำเสนอให้รู้จักกับ

การปลูกแครอท

096

การเตรียมแปลง
  1. ขุดดินให้มีความร่วนซุยและลึก ประมาณ 1 ฟุต
2. ไถพรวนผสมดินกับป๋ยหมักชีวภาพประมาณ 2 กก.ผสมแกลบดำ 1 ถุง อาหารสัตว์ต่อ  1 ตร.ม.
3. ดินไม่ควรมี กรวด หิน เศษไม้ จะทำให้หัวแครอท คด งอ

การปลูกและการดูแลรักษา
1. แปลงกว้าง  1 เมตร ปลูกได้ 3 แถว ใช้ไม้ขีดเป็นร่องเล็ก ๆ ตามแนวยาวของแปลง ควรผสมทราย แล้วนำมาหยอด
กลบด้วยแกลบดำ หรือ ดินละเอียด  คลุมฟางบาง ๆ รดน้ำให้ชุ่ม
2. พอต้นแครอทโตประมาณ 5-7 ซม. ให้ถอนต้นที่ถี่ออก ให้ห่างกัน 2-3 ซม. ต่อต้น
3. พอโตประมาณ 15 ซม. ถอดต้นออก ห่างกัน 7 ซม. ต่อต้น
4. เติมปุ๋ยหมักชีวภาพระหว่างแถว  300 กรัมต่อ 1 ตร.ม. ทุก ๅ 20 วัน
5. แครอทจะมีปัญหาทางหัวถูกทำลายจาก เสี้ยนดินและเน่าเสีย ควรรดน้ำหมักสะเดาผสมน้ำสกัดชีวภาพ
อยู่สม่ำเสมอ ทุกๆ 3-5 วัน
6. ถ้าแครอทเฝือใบ คือใบงาม แต่หัวมีขนาดเล็กให้หักก้านใบ โดยสวมรองรองเท้าเหยียบยอดและ
ก้านใบของเครอทให้ล้มลง เพื่อลดการลำเลียงอาหารไปเลี้ยงใบระยะที่แครอทกำลังจะลงหัว

ขอบคุณคลิปจาก สถาบันการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
หวังว่าข้อมูลที่เราได้นำเสนอในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย และ หวังว่าจะสามารถเป็นอีกไอเดีย หรือ อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยให้ทุกคนสร้างอาชีพ สร้างรายได้  และ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต