ThaiArcheep.com

ปลูกแห้วขายสร้างรายได้ดีๆ ให้เกษตรกร

ถ้าเราพูดถึง แห้ว บางคนอาจจะคิดไปถึงพืชชนิดหนึ่งซึ่งมีความกรอบ ความหวาน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่บางคนอาจจะคิดไปถึงความผิดหวัง ความไม่สมหวัง ที่ใช้คำว่า แห้ว มาแทนอาการเหล่านั้น จนในช่วงหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อของมันมาเป็น สมหวัง เพื่อให้ชื่อของพืชชนิดนี้ดูมีความหมายที่เป็นมงคลมากขึ้น แต่ถึงมันจะมีชื่อว่าอย่างไรก็ตาม มันก็เป็นพืชที่อร่อย และมีคุณค่า อีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคเป็นอย่างมากจึงทำให้มันสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกได้เป็นอย่างดี

แห้วเป็นพืชที่มีความกรอบ

 

แห้วเป็นพืชที่มีความกรอบ หวาน อร่อย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

                แห้ว เป็นพืชที่ขึ้นในน้ำซึ่งมีลักษณะเหมือนข้าว โดยจะมีต้นเรียวคล้ายต้นหอม ซึ่งแต่เดิมแห้วเป็นพืชที่ขึ้นได้เองตามธรรมชาติ แต่เดี๋ยวนี้มีการปลูกแห้วเพื่อขายกันมากขึ้น โดยพื้นที่ที่ปลูกแห้วกันมากและมีชื่อเสียงก็คือ จ.สุพรรณบุรี โดยจะมีอยู่ทั้งที่ อ.ศรีประจันต์ อ.สามชุก และ อ.เมือง โดยส่วนใหญ่มักจะปลูกที่บริเวณริมแม่น้ำท่าจีน แต่อันที่จริงแห้วสามารถปลูกได้ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยกันเลยทีเดียว  

หัวแห้วภายในจะ

หัวแห้วภายในจะมีสีขาวนวล

วิธีการปลูกแห้ว

             ในการปลูก แห้ว สามารถปลูกได้ 2 วิธี ซึ่งในวิธีแรกคือการเพาะหัวแห้วลงในแปลงเพาะเสียก่อน โดยต้องให้แต่ละหัวห่างกัน 3-4 ซม. และทำการรดน้ำรวมทั้งต้องทำร่มให้กับมันด้วย จนต้นแห้วสูงประมาณ 20-30 ซม. ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วัน ก็ให้ทำการย้ายลงแปลงเพาะอีกที โดยให้มีระยะห่างอยู่ที่ 90-100 ซม. พอ 2 เดือน มันแตกหน่อก็ให้นำไปปลูกในแปลงใหญ่โดยใช้วิธีคล้ายกับการดำนา ส่วนการปลูกอีกวิธีหนึ่งก็คือการนำเอาหัวแห้วลงปลูกในแปลงปลูกเลย โดยถ้ามีเนื้อที่ไม่มากให้ขุดหลุมปลูกลึก 10-12 ซม. แต่ถ้ามีพื้นที่มากอาจจะใช้เครื่องปลูกเหมือนในต่างประเทศก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยยังไม่นิยมใช้เครื่องปลูกอย่างในประเทศอื่นๆ แต่มักจะใช้แรงงานคนในการปลูกมากกว่า 

แห้วสามารถนำมา

แห้วสามารถนำมาทำแห้วกระป๋องเพื่อจำหน่ายได้อีกด้วย

              การให้น้ำกับแห้วนั้นเมื่อปลูกแห้วแล้วจะต้องทำการทดน้ำเข้าไปให้ท่วมแปลงประมาณ 24 ชม. แล้วระบายออกเมื่อต้นแห้วสูงประมาณ 20-30 ซม. จากนั้นปล่อยให้ระดับน้ำมีความสูงอยู่ที่ 10-15 ซม. และเมื่อต้นแห้วสูงขึ้นก็ให้ทดน้ำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนการกำจัดวัชพืช ถ้าก่อนปลูกกำจัดไว้ดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกำจัดอีก

แห้วสามารถใช้เป็นส่วนประกอบ

 

แห้วสามารถใช้เป็นส่วนประกอบของทับทิมกรอบได้อีกด้วย

 ในการปลูกแห้วเพื่อขายนั้นนับว่าเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้มันยังช่วยสร้างอาชีพที่เกี่ยวข้องได้อีกหลายอย่าง เช่น การให้เช่าพื้นที่เพื่อขุดหาแห้ว อาชีพหั่นแห้ว และอาชีพการแปรรูปแห้วเพื่อขาย ซึ่งแต่ละอาชีพก็สามารถสร้างรายได้ที่ดีไม่แพ้การปลูกแห้วขายเช่นเดียวกัน ดังนั้นอย่าไปกลัวคำว่าแห้วเพราะถ้าปลูกแล้วเราเชื่อว่าท่านจะสมหวังมากกว่าแห้วอย่างแน่นอน

แห้วมีลักษณะการปลูกเหมือน

แห้วมีลักษณะการปลูกเหมือนข้าวดังนั้นบางครั้งชาวนาจึงปลูกแห้วในช่วงที่ไม่ได้ปลูกข้าวเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง

ตะโก้ก็เป็นขนมอีกชนิดหนึ่ง

 

ตะโก้ก็เป็นขนมอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำแห้วเข้าไปเป็นส่วนประกอบ