ThaiArcheep.com

ปลูกไม้กฤษณาไม้มูลค่าสูง

เคยได้ยินกันมาบ้างไหมว่า น้ำมันหอมระเหยจาก ไม้กฤษณา มีราคาสูงที่สุดในโลก จนหลายคนเรียกมันว่า ไม้ทองคำ ด้วยเหตุนี้ไม้กฤษณาจึงเป็นพืชที่น่าลงทุนอีกชนิดหนึ่งและกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมอย่างสูง ดังนั้นในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของไม้กฤษณาไม้มูลค่าสูงที่อาจพลิกชีวิตของเกษตรกรให้กลายมาเป็นเศรษฐีได้โดยไม่ยาก ไม้กฤษณาสามารถนำมา

ไม้กฤษณาสามารถนำมาสกัดเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลากหลายประการ

                ไม้กฤษณา เป็นไม้หอมที่มีคุณค่ามาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่ ครั้งพุทธกาลโดยเป็นหนึ่งในของหอมธรรมชาติ 4 อย่าง ที่เรียกว่า จตุชาติสุคนธ์ ที่ใช้เผาและประพรมในพิธีกรรมต่างๆ เป็นเครื่องประทินผิวและใช้เข้าเครื่องยาหอมมาแต่อดีต รวมทั้งส่งเสริมเป็นเครื่องราชบรรณาการและเป็นสินค้าออกที่ขึ้นชื่อของสยาม ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไม ณ ปัจจุบันมันจึงมีราคาสูงเป็นอย่างมาก ผลกจากการศึกษาพบว่าการ

ผลกจากการศึกษาพบว่าการสร้างกฤษณาเป็นกระบวนการรักษาบาดแผลของต้นกฤษณา

วิธีการปลูกไม้กฤษณา
สำหรับการปลูกสวนป่า ไม้กฤษณา อาจปลูกในลักษณะของสวนป่าเชิงเดี่ยว หรือปลูกแบบวนเกษตร ที่นำปลูกไม้กฤษณาร่วมกับไม้ยืนต้นชนิดอื่น เช่น สวนยางพารา สวนไม้ผล สวนไม้ป่า เป็นต้น ควรปลูกในพื้นที่เนินไม่มีน้ำท่วมขัง และดินมีการระบายน้ำดี ตลอดจนควรมีความชื้นพอสมควร โดยการปลูกเป็นสวนป่าเชิงเดี่ยว จะใช้ระยะปลูกประมาณ 2-4 เมตร และในรูปแบบวนเกษตรจะปลูกระหว่างแถวของไม้ชนิดอื่น และมีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 2-4 เมตร
การปลูกกฤษณาควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ก่อนปลูกควรขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่พอสมควร ประมาณ 30x30x30 เซนติเมตร รวมทั้งควรปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และกล้าที่ปลูกควรสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร เพื่อช่วยให้กฤษณาเจริญเติบโตในช่วงแรกได้ดี สำหรับการปลูกในที่โล่งแจ้งอาจมีการปลูกพืชพี่เลี้ยงเพื่อให้ร่มเงากล้ากฤษณา เช่น กล้วย หรืออาจใช้ตาข่ายพลาสติกสีดำช่วยกำบังแสงก็ได้ ไม้กฤษณาสามารถ

ไม้กฤษณาสามารถนำมาทำเป็นธูปได้

             สำหรับการใส่ปุ๋ยนั้นหากในพื้นที่ดินไม่อุดมสมบูรณ์ ควรมีการใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ เช่น มูลวัว ในช่วงกล้าอายุ 1-3 ปี ประมาณ 3-4 ครั้งต่อปี อัตราส่วน 1-2 กก.ต่อต้น หลังจากนั้น 3 ปี อาจใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 3-5 กก.ต่อต้น ทางด้านปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช ในช่วงอายุ 1-3 ปี ต้นกฤษณาจะมีแมลงศัตรูพืชที่สำคัญได้แก่ หนอนกินใบ โดยจะกัดกินใบอ่อนแทบหมดลำต้น จึงควรฉีดยากำจัดหนอน เช่น เซปวิน 85 เป็นต้น หลังจากกฤษณามีอายุมากขึ้นจะไม่ค่อยพบโรคและแมลงศัตรูพืช ไม้กฤษณาสามารถนำมาแกะสลัก

ไม้กฤษณาสามารถนำมาแกะสลักเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ได้อีกด้วย

              แต่เนื่องจากไม้กฤษณาเป็นไม้หวงห้ามประเภท ข ตามกฎหมายป่าไม้ ซึ่งอยู่ในพวกไม้หายาก ไม้ประเภทนี้ไม่อนุญาตให้ตัดฟันหรือทำไม้ออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษ การเก็บหากฤษณาที่เป็นอยู่จึงผิดกฎหมาย และมักทำในลักษณะลักลอบ เพราะต้นกฤษณาที่เกิดจากการปลูกสร้างสวนป่าปัจจุบัน ยังเติบโตไม่เพียงพอที่จะนำออกมาใช้ได้ ดังนั้นการที่จะปลูกไม้กฤษณาในเชิงพาณิชย์จะต้องศึกษารายละเอียดทางด้านกฎหมายให้ดีด้วยก่อนการตัดสินใจลงทุน แต่เชื่อแน่ว่าหากผ่านขั้นตอนทางด้านกฎหมายไปได้ ไม้กฤษณาจะเป็นตัวพลิกชีวิตให้กับเกษตรกรได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียว          กฤษณาชอบความชุ่มชื่นสูง

 กฤษณาชอบความชุ่มชื่นสูง ดังนั้นจึงควรปลูกเป็นไม้ปลูกแซมสวนป่ามากกว่าเป็นไม้เบิกนำ น้ำมันหอมระเหยจากไม้กฤษณา

น้ำมันหอมระเหยจากไม้กฤษณามีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก