ThaiArcheep.com

ปุ๋ยคอก ปุ๋ยจากมูลสัตว์

                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจ อาชีพเกษตรกรรม ทุกคนครับหลังจากที่ผมได้พูดถึงการขยายพันธุ์พืชแบบที่ไม่ใช่เมล็ดและแบบที่ใช้เมล็ด และแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักกินเองว่าชนิดไหนมีประโยชน์อย่างไรแล้ว วันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับปุ๋ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำเกษตรกอย่างมาก โดยที่ก่อนหน้านี้ผมเคยนำเสนอสูตรปุ๋ยต่าง ๆให้เพื่อนๆไทยอาชีพได้รู้กันไปบ้างแล้วแต่มาคราวนี้ผมจะมาพูดถึง ปุ๋ยอย่างจริงจังและทุกรายละเอียดเลย

ปุ๋ยในปัจจุบันนี้แบ่งได้ประมาณ 4 ประเภทด้วยกันคือ

  1. ปุ๋ยพืชสด ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ได้จากการไถ่กลบพืชสดที่มีคุณค่าในการบำรุงดินอย่างพืชตระกูลถั่วเป็นต้น
  2. ปุ๋ยหมัก คือปุ๋ยที่นำเอาเศษวัสดุธรรมชาติหรือของเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรมาผ่านกระบวนการหมักให้เป็นปุ๋ย
  3. ปุ๋ยคอก จะเหมือนกับปุ๋ยหมักแต่ส่วนผสมหลักของปุ๋ยคอกนั้นจะได้มาจากมูลสัตว์
  4. ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพืช

 

ซึ่งคราวนี้ผมจะมาอธิบายปุ๋ยแต่ละอย่างให้เพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจอาชีพเกษตรกรรมฟังว่าปุ๋ยแต่ละอย่างทำอย่างไร วิธีใช้แบบไหนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะถ้าเราสามารถทำปุ๋ยใช้เองได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมากมายแถมยังช่วยให้ดินไม่เสื่อมคุณภาพอีกด้วย

ปุ๋ยคอก ปุ๋ยจากมูลสัตว์

ปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งได้มาจากการเลี้ยงสัตว์ และได้มีการนำไปใช้ในทางการเกษตรอย่างแพร่หลายเป็นเวลานานหลายปีแล้ว ปุ๋ยคอกไม่เพียงแต่จะให้อินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเท่านั้น แต่ยังช่วยให้โครงสร้างของดินที่เสื่อมโทรมกลับมาดีขึ้นอีกด้วย ดินที่ได้รับการใส่ปุ๋ยคอกบ่อย ๆจะเป็นดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชทำให้ดินมีระบายน้ำได้ดีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ช่วยเพิ่มความคงทนให้แก่เม็ดดินเป็นการลดการชะล้างพังทลายของดินและช่วยรักษาหน้าดินไว้

ปุ๋ยจากมูลสัตว์ หรือปุ๋ยคอกปุ๋ยจากมูลสัตว์ หรือปุ๋ยคอก

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งธาตุอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ซึ่งมีผลทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ของจุลินทรีย์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ในดิน อีกด้วย

คุณค่าทางอาหารของปุ๋ยคอก

สำหรับคุณค่าอาหารพืชของ ปุ๋ยคอก นั้นจะแตกต่างกันไปตามแหล่งวิธีการเลี้ยงและรักษา ถ้ามองในแง่ของธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมแล้วจะมีค่อนข้างน้อย ยกเว้นมูลสุกร มูลไก่ และมูลค้างคาวซึ่งค่อนข้างจะมีธาตุอาหารหลักอยู่สูง

ปุ๋ยคอกจากขี้หมูปุ๋ยคอกจากขี้หมู

แต่ข้อดีของมูลสัตว์คือจะให้ธาตุอาหารรองได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน และธาตุอาหารเสริม เช่นเหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดีนัม และคลอรีน นอกเหนือจากนั้นยังให้ฮอร์โมนและสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิดต่าง ๆที่จำเป็นสำหรับพืชอีกมากมายอีกด้วย

ปุ๋ยคอก ที่ได้จากมูลสัตว์ปุ๋ยคอก ที่ได้จากมูลสัตว์

วิธีใส่ปุ๋ยคอก

ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนปุ๋ยจากมูลไส้เดือน

  1. ใส่รองก้นหลุม เป็นวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
  2. ใส่ในร่องรอบรัศมีพุ่ม สำหรบในสวนไม้ยืนต้น ซึ่งการให้ปุ๋ยคอกควรให้ตามกิ่งที่ยื่นออกไปเป็นพุ่ม
  3. ใส่แบบหว่าน สำหรับสวนผลไม้ที่โตแล้ว
  4. กองใต้ร่มเงาใช้สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ที่มี C/N สูง สลายตัวได้ช้ากับพืชที่ต้องการคุณภาพผลผลิต
  5. ใส่แบบหว่านแล้วสับกลบ เหมาะสำหรับพืชอายุสั้น
  6. ใส่ในร่องแถวปลูกพืชเป็นวิธีประหยัดและมีคุณภาพ เหมาะสำหรับพืชที่ปลูกเป็นแถวทั้งพืชอายุสั้นและอายุยาว