ThaiArcheep.com

ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยน้ำชีวภาพ

สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจ อาชีพเกษตรกรรม ทุกคนครับหลังจากที่ผมได้พูดถึงการขยายพันธุ์พืชแบบที่ไม่ใช่เมล็ดและแบบที่ใช้เมล็ด และแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักกินเองว่าชนิดไหนมีประโยชน์อย่างไรแล้ว วันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับปุ๋ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำเกษตรกอย่างมาก โดยที่ก่อนหน้านี้ผมเคยนำเสนอสูตรปุ๋ยต่าง ๆให้เพื่อนๆไทยอาชีพได้รู้กันไปบ้างแล้วแต่มาคราวนี้ผมจะมาพูดถึง ปุ๋ยอย่างจริงจังและทุกรายละเอียดเลย

ปุ๋ยในปัจจุบันนี้แบ่งได้ประมาณ 4 ประเภทด้วยกันคือ

 1. ปุ๋ยพืชสด ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ได้จากการไถ่กลบพืชสดที่มีคุณค่าในการบำรุงดินอย่างพืชตระกูลถั่วเป็นต้น
 2. ปุ๋ยหมัก คือปุ๋ยที่นำเอาเศษวัสดุธรรมชาติหรือของเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรมาผ่านกระบวนการหมักให้เป็นปุ๋ย
 3. ปุ๋ยคอก จะเหมือนกับปุ๋ยหมักแต่ส่วนผสมหลักของปุ๋ยคอกนั้นจะได้มาจากมูลสัตว์
 4. ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพืช

 

ซึ่งคราวนี้ผมจะมาอธิบายปุ๋ยแต่ละอย่างให้เพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจอาชีพเกษตรกรรมฟังว่าปุ๋ยแต่ละอย่างทำอย่างไร วิธีใช้แบบไหนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะถ้าเราสามารถทำปุ๋ยใช้เองได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมากมายแถมยังช่วยให้ดินไม่เสื่อมคุณภาพอีกด้วย

ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพหรือ น้ำหมักชีวภาพ นั้นเป็นสิ่งที่เกษตรกรทุกคนต่างก็ต้องรู้จัก เพราะเป็นหนึ่งในปุ๋ยที่เราต้องรู้จักเพราะมีคุณประโยชน์มากมาย โดยผู้ที่บุกเบิกเรื่องนี้ในประเทศไทยก็คือ ผอ.พึ่งพิศ ดุลยพัชร์ อดีตผู้อำนวยการกองพัฒนาการบริหารงานเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรและทีมงาน

ผักที่ควรจะทำปุ๋ยหมักชีวภาพควรที่จะสับให้ละเอียดผักที่ควรจะทำปุ๋ยหมักชีวภาพควรที่จะสับให้ละเอียด

โดย ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ จะช่วยในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตร ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้แก่การสร้างดินโดยจุลินทรีย์ ธาตุอาหารของพืชในดินและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งในการทำการเกษตรธรรมชาตินั่น จุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักปุ๋ยจะเข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญโดย คนจะมีหน้าที่ทำให้จุลินทรีย์มีความแข็งแรงและมีมากเพียงพอที่จำทำให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตและทำหน้าที่ได้ดีขึ้นนั้นเอง

ส่วนมากแล้วปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่คนไทยนิยมทำกันก็มีอยู่ 7 ประเภทครับ

การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากหอยเชอรี่การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากหอยเชอรี่

 1. การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากพืชสด
 2. การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากหอยเชอรี่
 3. การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากปลา
 4. การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลสัตว์
 5. การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะในครัวเรือน
 6. การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรรวมมิตร

ข้อควรระวังในการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากปลาการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากปลา

 1. ในระหว่างการหมักห้ามปิดผาภาชนะที่ใช้หมักโดยสนิทชนิดที่ไม่มีอาการเข้าได้เพราะอาจจะเกิดการระเบิดได้ เนื่องจากในระหว่างที่มีการหมักจะเกิดก๊าซขึ้นมาจำนวนมากเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทนซึ่งเป็นการที่ติดไฟได้ทั้งนั้น
 2. หากมีการใช้น้ำประปา ในการหมักจะต้องต้มให้สุกหรือตากแดดเพื่อไล่คลอรีนที่มีอยู่ในน้ำประปาออกก่อนเพราะอาจจะไปทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักได้
 3. พืชบางอย่างไม่ควรที่จำนำมาการหมัก เช่น เปลือกส้ม เพราะส้มจะมีน้ำมันที่ผิวเปลือก ทำให้เปลือกของส้มมีพิษต่อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายในสภาพปลอดอากาศ
 4. ภาชนะที่ใช้หมักต้องไม่ใช้ภาชนะที่เป็นโลหะ เพราะปุ๋ยน้ำชีวภาพจะมีฤทธิ์เป็นกรด ซึ่งจะกัดกร่อนโลหะให้ผุกร่อนได้

จากที่ผมแนะนำเกี่ยวกับปุ๋ยมาทั้ง 4 แบบแล้วในบทความต่อไปผมจะมาแนะนำสูตรในการทำปุ๋ยให้เพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจในเรื่องราวของการทำปุ๋ยหมักใช้เองนั้นได้รู้กันครับ