ThaiArcheep.com

ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยที่เราสามารถทำเองได้ ตอนที่ 3 ตอนจบ

                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจ อาชีพเกษตรกรรม ทุกคนครับหลังจากที่ผมได้พูดถึงการขยายพันธุ์พืชแบบที่ไม่ใช่เมล็ดและแบบที่ใช้เมล็ด และแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักกินเองว่าชนิดไหนมีประโยชน์อย่างไรแล้ว วันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับปุ๋ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำเกษตรกอย่างมาก โดยที่ก่อนหน้านี้ผมเคยนำเสนอสูตรปุ๋ยต่าง ๆให้เพื่อนๆไทยอาชีพได้รู้กันไปบ้างแล้วแต่มาคราวนี้ผมจะมาพูดถึง ปุ๋ยอย่างจริงจังและทุกรายละเอียดเลย

ปุ๋ยในปัจจุบันนี้แบ่งได้ประมาณ 4 ประเภทด้วยกันคือ

 1. ปุ๋ยพืชสด ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ได้จากการไถ่กลบพืชสดที่มีคุณค่าในการบำรุงดินอย่างพืชตระกูลถั่วเป็นต้น
 2. ปุ๋ยหมัก คือปุ๋ยที่นำเอาเศษวัสดุธรรมชาติหรือของเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรมาผ่านกระบวนการหมักให้เป็นปุ๋ย
 3. ปุ๋ยคอก จะเหมือนกับปุ๋ยหมักแต่ส่วนผสมหลักของปุ๋ยคอกนั้นจะได้มาจากมูลสัตว์
 4. ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพืช

 

ซึ่งคราวนี้ผมจะมาอธิบายปุ๋ยแต่ละอย่างให้เพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจอาชีพเกษตรกรรมฟังว่าปุ๋ยแต่ละอย่างทำอย่างไร วิธีใช้แบบไหนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะถ้าเราสามารถทำปุ๋ยใช้เองได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมากมายแถมยังช่วยให้ดินไม่เสื่อมคุณภาพอีกด้วย

วิธีการกองปุ๋ยหมัก

การกอง ปุ๋ยหมัก สามารถทำได้ 4 วิธีด้วยกันคือ

ลักษณะการกองปุ๋ยหมักในหลุมลักษณะการกองปุ๋ยหมักในหลุม

 1. กองปุ๋ยหมักแบบใช้เศษพืชเพียงอย่างเดียว วิธีนี้เหมาะสำหรับกรณีที่หาซื้อมูลสัตว์ปุ๋ยเคมี หรือสารเร่งประเภทจุลินทรีย์ ในท้องถิ่นไม่ได้ วิธีนี้ให้นำเศษพืชที่มีอยู่มากองรวมกันขึ้นย่ำให้แน่นขณะเดียวกันก็รดน้ำให้ชุ่มให้น้ำแทรกซึมเข้าไปทั่ว ๆ หลังจากนั้นก็ใช้ทางมะพร้าวหรือถุงปุ๋ยเก่า ๆมาคลุมทับไว้เพื่อกันสัตว์มาคุ้ยเขี่ยและรักษาความชื้น
 2. กองปุ๋ยหมักแบบใช้เศษพืชผสมมูลสัตว์ต่าง ๆโดยใช้อัตราส่วนเศษพืช 10 ต่อ มูลสัตว์ 1 ผสมให้เข้ากันและใช้ทางมะพร้าวหรือถุงปุ๋ยเก่า ๆมาคลุมทับไว้เพื่อกันสัตว์มาคุ้ยเขี่ยและรักษาความชื้นกองปุ๋ยหมักแบบใช้เศษพืชผสมมูลสัตว์                                                                                                                                                 กองปุ๋ยหมักแบบใช้เศษพืชผสมมูลสัตว์
 3. กองปุ๋ยหมักแบบใช้เศษพืชผสมมูลสัตว์และปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนสูง ผสมส่วนผสมให้เข้ากันแลกองไว้และใช้ทางมะพร้าวหรือถุงปุ๋ยเก่า ๆมาคลุมทับไว้เพื่อกันสัตว์มาคุ้ยเขี่ยและรักษาความชื้น
 4. กองปุ๋ยหมักแบบใช้สารเร่งจุลินทรีย์ สามารถใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักมีหลายชนิดด้วยกัน การกองปุ๋ยหมักแบบนี้มีข้อแม้อยู่ว่าจ้องกลับกองปุ๋ยหมักบ่อย ๆทุก ๆ 7 ถึง 10 วันประมาร 4 ถึง 5 ครั้ง

วิธีสังเกตดูว่ากองปุ๋ยหมักใช้ได้หรือยัง

เมื่อกอง ปุ๋ยหมัก เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้นในกองปุ๋ยหมักทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นได้ ซึ่งวิธีสังเกตว่ากองปุ๋ยหมักใช้ได้หรือยังสังเกตดังนี้

กองปุ๋ยหมักแบบใช้เศษพืชเพียงกองปุ๋ยหมักแบบใช้เศษพืชเพียง

 1. สีของกองปุ๋ยหมักจะเข้มขึ้นกว่าเดิม อาจจะมีสีน้ำตาลเข้มถึงดำ
 2. อุณหภูมิกองปุ๋ยหมักและอุณหภูมิภายนอกจะใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันเล็กน้อย
 3. ถ้าใช้นิ้วบี้ตัวอย่างปุ๋ยหมักดูจะพบว่า เศษพืชจะยุ่ยและขาดออกจากกันได้ง่ายและไม่แข็งกระด้างกองปุ๋ยหมักแบบใช้สารเร่งจุลินทรีย์                                                                                                                                                              กองปุ๋ยหมักแบบใช้สารเร่งจุลินทรีย์
 4. พบต้นพืชที่มีระบบรากลึกขึ้นบนกองปุ๋ยหมักแสดงว่าปุ๋ยหมักสลายตัวดีแล้ว
 5. สังเกตที่กลิ่นชองปุ๋ยหมัก ถ้าเป็นปุ๋ยหมักที่ใช้ได้จะมีกลิ่นของดินธรรมชาติ แต่ถ้ามีกลิ่นฉุนหรือกลิ่นฟางแสดงว่าปุ๋ยหมักยังใช้ไม่ได้เนื่องจากกระบวนการการย่อยยังดำเนินการไม่เสร็จ

ตอนที่ 1 ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยที่เราสามารถทำเองได้ ตอนที่ 1

ตอนที่ 2 ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยที่เราสามารถทำเองได้ ตอนที่ 2

ตอนที่ 3 ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยที่เราสามารถทำเองได้ ตอนที่ 3 ตอนจบ

 

 

ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยที่เราสามารถทำเองได้ ตอนที่ 2

                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจ อาชีพเกษตรกรรม ทุกคนครับหลังจากที่ผมได้พูดถึงการขยายพันธุ์พืชแบบที่ไม่ใช่เมล็ดและแบบที่ใช้เมล็ด และแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักกินเองว่าชนิดไหนมีประโยชน์อย่างไรแล้ว วันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับปุ๋ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำเกษตรกอย่างมาก โดยที่ก่อนหน้านี้ผมเคยนำเสนอสูตรปุ๋ยต่าง ๆให้เพื่อนๆไทยอาชีพได้รู้กันไปบ้างแล้วแต่มาคราวนี้ผมจะมาพูดถึง ปุ๋ยอย่างจริงจังและทุกรายละเอียดเลย

ปุ๋ยในปัจจุบันนี้แบ่งได้ประมาณ 4 ประเภทด้วยกันคือ

 1. ปุ๋ยพืชสด ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ได้จากการไถ่กลบพืชสดที่มีคุณค่าในการบำรุงดินอย่างพืชตระกูลถั่วเป็นต้น
 2. ปุ๋ยหมัก คือปุ๋ยที่นำเอาเศษวัสดุธรรมชาติหรือของเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรมาผ่านกระบวนการหมักให้เป็นปุ๋ย
 3. ปุ๋ยคอก จะเหมือนกับปุ๋ยหมักแต่ส่วนผสมหลักของปุ๋ยคอกนั้นจะได้มาจากมูลสัตว์
 4. ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพืช

 

ซึ่งคราวนี้ผมจะมาอธิบายปุ๋ยแต่ละอย่างให้เพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจอาชีพเกษตรกรรมฟังว่าปุ๋ยแต่ละอย่างทำอย่างไร วิธีใช้แบบไหนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะถ้าเราสามารถทำปุ๋ยใช้เองได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมากมายแถมยังช่วยให้ดินไม่เสื่อมคุณภาพอีกด้วย

วัสดุทำปุ๋ยหมักวัสดุทำปุ๋ยหมัก

วัสดุที่ใช้ทำปุ๋ยหมัก

วัสดุที่ใช้ทำ ปุ๋ยหมัก นั้นมีอยู่หลายอย่างด้วยกันส่วนมากนั้นจะเน้นไปในเรื่องเกี่ยวกับนำวัสดุเหลือใช้ในธรรมชาติและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการทำปุ๋ยหมัก ซึ่งแบ่งได้ออมาได้ดังนี้

 1. เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ได้แก่ ฟางข้าวของเหลือจากไร่นา ต้นข้าวโพ ซังข้าวโพด ต้นถั่ว เศษวัชพืช ใบอ้อย ใบไม้ที่ร่วงหล่น
 2. เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร เช่น กากอ้อย กากสับปะรด กากมันสำปะหลัง แกลบ ขี้เลื่อยเป็นต้นอ้อยเป็นเศษวัสดุที่นำมาทำปุ๋ยหมัก                                                                                                                                                อ้อยเป็นเศษวัสดุที่นำมาทำปุ๋ยหมัก
 3. เศษขยะในครัวเรือน เช่าอาหารที่เรากินเหลือ เศษวัสดุในการทำอาหาร
 4. วัชพืชน้ำ  เช่น ผักตบชวา จอก แหน และสวะในแม่น้ำลำคลอง
 5. มูลสัตว์ รวมถึงหน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
 6. ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อใช้ในการเร่งให้เศษพืชสลายตัวเป็นปุ๋ยหมักได้เร็วยิ่งขึ้น
 7. สารเร่งประเภทจุลินทรีย์ สารตัวเร่งสำหรับผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อช่วยย่อยให้เศษพืชสลายตัวเป็นปุ๋ยหมักได้เร็วขึ้น

สถานที่ที่เหมาะสำหรับการทำปุ๋ยหมัก

เรื่องของสถานที่ในการทำ ปุ๋ยหมัก ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันที่เราต้องคิดและนึกถึงเพราะมันจะมีผลในตอนที่เราจะนำปุ๋ยหมักไปใช้งาน ควรเลือกที่จัดทำกองปุ๋ยหมักให้อยู่ใกล้กับแหล่งเศษพืชมากที่สุด หรือแหล่งที่สะสมหรือที่ทิ้งเศษพืช พยายามเลือกที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ แต่ต้องมีระยะห่างพอควรจากแหล่งน้ำที่ใช้ในการบริโภค

กองปุ๋ยต้องใกล้แหล่งน้ำและแหล่งวัสดุกองปุ๋ยต้องใกล้แหล่งน้ำและแหล่งวัสดุ

ควรเลือกที่ดอน หลีกเลี่ยงที่ลุ่มน้ำขังแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นต้องถมดินกลบพื้นที่ให้เรียบเสียก่อนทำการปุ๋ยหมัก ลานกองปุ๋ยหมักควรอยู่ใกล้กับแหล่งที่จะนำปุ๋ยหมักไปใช้เพื่อสะดวกในการขนส่ง

รูปแบบในการกองปุ๋ยหมัก

การที่จะกองปุ๋ยหมักได้นั้นก็ต้องมีรูปแบบในการกองปุ๋ยหมักเหมือนกัน โดยรูปแบบในการกองปุ๋ยหมักมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบคือ

สถานที่ทำปุ๋ยหมักต้องมีปัจจัยหลายอย่างสถานที่ทำปุ๋ยหมักต้องมีปัจจัยหลายอย่าง

 1. กองบนพื้นดินธรรมดา วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกและง่ายที่สุด เหมาะสำหรับสภาพพื้นทีที่ทราบเรียบไม่มีน้ำขังหรือน้ำท่วมถึง พื้นที่อาจจะเป็นพื้นดินธรรมดาหรือพื้นที่ซีเมนต์ก็ได้ขนาดกองควรกว้าง 2 ถึง 3 เมตร ความยาวไม่จำกัด โดยทั่วไปใช้ 4 ถึง 6 เมตร สูงประมาณ 1 ถึง 1.5 เมตร
 2. กองในคอก วิธีนี้เหมาะสำหรับการกองไว้บริเวณบ้าน เพื่อความสะดวกและความสวยงามและกันสัตว์มาคุ้ยเขี่ยทำให้บ้านทำให้บ้านเรือนสะอาด เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำปุ๋ยหมกเป็นการถาวรคือกองปุ๋ยหมักได้ตลอดทั้งปีในคอกนี้โดยลงทุนเพียงครั้งเดียวใช้ได้นานหลายปี
 3. กองในหลุม วิธีนี้เหมาะสำหรับในพื้นที่ดอนหรือลาดเทเล็กน้อยและขาดแคลนน้ำ การกองปุ๋ยหมักในหลุมจะทำให้การระเหยขอน้ำลดน้องลง ทำให้การลดการให้น้ำในระยะหลังจากที่กองเสร็จเเล้วหลุมอาจจะเป็นหลุมดินหรือหลุมซีเมนต์ก็ได้เช่นกัน

ตอนที่ 1 ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยที่เราสามารถทำเองได้ ตอนที่ 1

ตอนที่ 2 ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยที่เราสามารถทำเองได้ ตอนที่ 2

ตอนที่ 3 ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยที่เราสามารถทำเองได้ ตอนที่ 3 ตอนจบ

 

ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยที่เราสามารถทำเองได้ ตอนที่ 1

                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจ อาชีพเกษตรกรรม ทุกคนครับหลังจากที่ผมได้พูดถึงการขยายพันธุ์พืชแบบที่ไม่ใช่เมล็ดและแบบที่ใช้เมล็ด และแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักกินเองว่าชนิดไหนมีประโยชน์อย่างไรแล้ว วันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับปุ๋ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำเกษตรกอย่างมาก โดยที่ก่อนหน้านี้ผมเคยนำเสนอสูตรปุ๋ยต่าง ๆให้เพื่อนๆไทยอาชีพได้รู้กันไปบ้างแล้วแต่มาคราวนี้ผมจะมาพูดถึง ปุ๋ยอย่างจริงจังและทุกรายละเอียดเลย

ปุ๋ยในปัจจุบันนี้แบ่งได้ประมาณ 4 ประเภทด้วยกันคือ

 1. ปุ๋ยพืชสด ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ได้จากการไถ่กลบพืชสดที่มีคุณค่าในการบำรุงดินอย่างพืชตระกูลถั่วเป็นต้น
 2. ปุ๋ยหมัก คือปุ๋ยที่นำเอาเศษวัสดุธรรมชาติหรือของเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรมาผ่านกระบวนการหมักให้เป็นปุ๋ย
 3. ปุ๋ยคอก จะเหมือนกับปุ๋ยหมักแต่ส่วนผสมหลักของปุ๋ยคอกนั้นจะได้มาจากมูลสัตว์
 4. ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพืช

 

ซึ่งคราวนี้ผมจะมาอธิบายปุ๋ยแต่ละอย่างให้เพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจอาชีพเกษตรกรรมฟังว่าปุ๋ยแต่ละอย่างทำอย่างไร วิธีใช้แบบไหนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะถ้าเราสามารถทำปุ๋ยใช้เองได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมากมายแถมยังช่วยให้ดินไม่เสื่อมคุณภาพอีกด้วย

ปุ๋ยหมัก ซึ่งใช้วัสดุธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลักปุ๋ยหมัก ซึ่งใช้วัสดุธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลัก

ปุ๋ยหมักคืออะไร

ส่วนมากแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องปุ๋ยกับคนสมัยก่อนท่านทั้งหลายก็จะบอกว่าไม่เห็นต้องใส่ปุ๋ยเลย ด้วยสาเหตุที่วิถีชีวิตการทำเกษตรสมัยก่อนได้มีการเอื้อกันอยู่ อาทิ เวลาทำนาไถ่ไร่ ก็จะใช้ควายในการไถ่ควายก็ไถ่ไปขี้ไป จึงทำให้ดินที่ปลูกมีคุณภาพและธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอ แต่สมัยนี้ไม่ได้ดำเนินการแบบสมัยก่อนเลยทำให้เราต้องใส่ปุ๋ยให้กับดินที่เราปลูกด้วยเช่นกัน

กองปุ๋ยหมักที่อยู่ในสถานที่ปิดกองปุ๋ยหมักที่อยู่ในสถานที่ปิด

ปุ๋ยหมัก คือปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ได้จากการนำเอาเศษซากพืชเช่นฟางข้าว ต้นข้าวโพด ต้นถั่วต่าง ๆ ซังข้าวโพด หญ้าแห้ง ผักตบชวา ของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนมาหมักร่วมกับมูลสัตว์ปุ๋ยเคมีหรือสารเร่งประเภทจุลินทรีย์ เมื่อหมักได้ระยะเวลาที่ต้องการแล้วเศษพืชจะเปลี่ยนสภาพจากของเดิมเป็นผงเปื่อยยุ่ย มีสีน้ำตาลในดินนำไปใส่ในไร่นาหรือพืชสวน หรือไม่ก็แปลงผักก็ได้เช่นกัน

ทำคอกผลิตปุ๋ยหมักทำคอกผลิตปุ๋ยหมัก

ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก

โรงปุ๋ยหมักที่ถูกต้องตามหลักการทำปุ๋ยโรงปุ๋ยหมักที่ถูกต้องตามหลักการทำปุ๋ย

 1. ปุ๋ยหมัก ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินโดยจะเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารที่ปลดปล่อยออกมาให้แก่ต้นพืชอย่างช้า ๆและสม่ำเสมอ
 2. ให้ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมต่าง ๆที่มีประโยชน์ต่อพืช
 3. ทำให้คุณสมบัติของดินดีขึ้น โดยทำให้ดินอุ้มน้ำหรือดูดความชื้นไว้ให้พืชได้มากขึ้น
 4. ทำให้ดินมีการระบายน้ำ และอาการถ่ายเทได้สะดวก
 5. ช่วยลดการจับตัวเป็นแผ่นแข็งของหน้าดินทำให้การงอกของเมล็ดหรือการซึมของน้ำลงไปในดินสะดวกมากยิ่งขึ้นตลาดจนช่วยในการลดการไหลของหน้าดินเวลาฝนตกหนัก
 6. ช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมโดยเป็นการนำเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือทิ้งไว้นำการมาใช้ใหม่ให้เป็นประโยชน์

ตอนที่ 1 ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยที่เราสามารถทำเองได้ ตอนที่ 1

ตอนที่ 2 ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยที่เราสามารถทำเองได้ ตอนที่ 2

ตอนที่ 3 ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยที่เราสามารถทำเองได้ ตอนที่ 3 ตอนจบ