ThaiArcheep.com

ปูนา สัตว์น้ำที่หลายคนหลงลืม

                ปูนา เป็นสัตว์น้ำจืดที่คนไทยนิยมบริโภคชนิดหนึ่ง แต่ในปัจจุบัน ปูนาตามธรรมชาตินั้นหายากเนื่องจากการทำเกษตรในปัจจุบันนั้น มีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรทำให้สัตว์น้ำตามธรรมชาติหลายชนิดต้องล้มตายไป รวมถึงปูนาด้วยเช่นกัน

ปูนา เป็นสัตว์น้ำที่

ปูนา เป็นสัตว์น้ำที่พบได้ทั่วประเทศไทย

                แต่ในปัจจุบัน ปูนา ที่จับได้ตามธรรมชาติมีสารเคมีปนเปื้อนทำให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจที่จะบริโภคปูนา ถึงกระนั่นเองความต้องการบริโภคปูนาก็ยังมีอยู่ต่อเนื่อง ทำให้ราคาของปูนาในปัจจุบันอยู่ที่ 50 บาทต่อกิโลกรัม แต่ถ้าเป็นหน้าฝนปูนาจะมีราคาลดลงเนื่องจากปูนาตามธรรมชาติจะมีเยอะขึ้นซึ่งราคาตกอยู่ที่ 20 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้มีการทำฟาร์มปูนาเพื่อเลี้ยงปูนาในเชิงพาณิชย์สาเหตุที่ปูนาตามธรรมชาติ

สาเหตุที่ปูนาตามธรรมชาติลดน้อยลงเพาะเกษตรกรใช้สารเคมีมากขึ้น

วิธีเลี้ยงปูนา

ปูนา เป็นสัตว์น้ำจืดขนาดเล็กที่จะพบได้ทั่วไปในประเทศไทย การอยู่อาศัยของปูนาจะขุดรูในบริเวณที่น้ำไม่ท่วมถึง เช่นตามคันนา คันคู หรือคันคลอง โดยปูนาจะเลือกขุดรูใกล้บริเวณแหล่งน้ำ และแหล่งอาหาร ซึ่งการเลี้ยงปูนานั้นเราจะต้องเลียนแบบวิธีธรรมชาติ

วิธีการเลี้ยงปูนาส่วนมากแล้วจะเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ซึ่งสามารถที่จะดูแลควบคุมสภาพแวดล้อมและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย ซึ่งการเลี้ยงปูนานั้นจะมีทั้งแบบเลี้ยงในบ่อวงซีเมนต์ซึ่งอัตราการเลี้ยงปูนาในบ่อวงซีเมนต์จะอยู่ที่ 10 ถึง 15 ตัว โดยใน 1 บ่อจะปล่อยทั้งตัวผู้และตัวเมียไว้ในบ่อเดียวกัน แต่ถ้ามีขนาดบ่อซีเมนต์ที่ใหญ่ก็สามารถเพิ่มจำนวนปูนาได้ แต่สิ่งที่ต้องเน้นมากที่สุดการปล่อยปูนา อย่าปล่อยมากจนเกินไปเพราะปูนาจะกัดกันตายได้การเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ไม่ใช่

การเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ต้องดูแลความสะอาดของบ่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ

                ลักษณะภายในบ่อของปูนาจะต้องเลียนแบบธรรมชาติมากที่สุดด้วยการนำดินจากคันนามาใส่ไว้ในบ่อประมาณ 30 เซนติเมตร หลังจากนั้นก็นำพืชน้ำ อาทิ ผักบุ้ง มาปลูก พร้อมกับเศษกิ่งไม้ใบหญ้ามาใส่ไว้ในบ่อแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำ แหล่งน้ำเป็นสิ่งที่ปูนาไม่สามารถขาดได้โดยเราสามารถนำน้ำใส่กะละมังพลาสติกไปวางไว้ในบ่อเลี้ยงปูนาได้ และนำเศษกิ่งไม้ใส่ลงไปด้วยเพื่อให้ปูนาได้เดินลงไปกินน้ำภายในบ่อจะสร้างสภาพแวดล้อม

ภายในบ่อจะสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการอาศัยของปูนา

ส่วนเรื่องอาหารที่นำมาเลี้ยงปูนานั้นจะเป็นอาหารเม็ดที่ใช้เลี้ยงปลาดุกชนิดเม็ดเล็กมาคลุกเคล้ากับข้าวสวยหุงสุกและนำไปโปรยในบ่อเพาะเลี้ยงปูนา เราควรกะปริมาณการให้อาหารที่ใช้เลี้ยงปูนาให้พอดีกับการกินของปูนา เพราะถ้ามากไปอาจจะให้เกิดเชื้อโรค และอาจจะทำให้ปูนาเป็นโรคได้ ส่วนมากแล้วการให้อาหารปูนาจะให้ช่วงเวลาตอนเย็นเพราะปูนาตามนิสัยแล้วจะออกหากินในเวลากลางคืนปูนานอกจากจะขาย

ปูนานอกจากจะขายแบบสดๆแล้วยังสามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่าง

เราสามารถจับปูนาขายได้ในช่วงหน้าหนาวซึ่งเป็นช่วงที่ปูนาตามธรรมชาติหาได้ยาก และราคาปูนานั้นจะตกอยู่ที่ 50 ถึง 60 บาทต่อกิโลกรัมโดยจะมีแม่ค้ามารับถึงที่ แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนซึ่งเป็นช่วงที่ปูนาออกมาจับคู่ตามะรรมชาติราคาปูนาจะตกอยู่ที่ 20 ถึง 30 บาทต่อกิโลกรัม