ThaiArcheep.com

ผักกระเฉดชะลูดน้ำปลูกไม่ยาก

                ผักกระเฉด เป็นผักที่มีความนิยมนำมาประกอบอาหารโดยเฉพาะแกงส้ม ที่ต้องมีผักกระเฉดเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งการปลูกผักกระเฉดในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งแต่ละพื้นที่ได้พยายามหาวิธีและกระบวนการในการผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุด โดยแต่ละพื้นที่จะมีเคล็ดลับในการปลูกที่แตกต่างกันไปในบทความนี้จะขอนำเสนอการปลูกผักกระเฉดที่เพิ่มมูลค่าให้กับผักกระเฉดให้มีมูลค่าที่มากขึ้น พร้อมกันนั้นก็ได้สร้างความแตกต่างให้กับผักกระเฉดในพื้นที่นี้ไม่ให้เหมือนใครอีกด้วยการปลูกผักกระเฉดนี้เราเรียกว่า ผักกระเฉดชะลูดน้ำ นั้นเอง

1ผักกระเฉดเป็นผักที่ทำเงินให้กับ

ผักกระเฉดเป็นผักที่ทำเงินให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

กระบวนการปลูกผักกระเฉดชะลูดน้ำ

วิธีการปลูก ผักกระเฉดชะลูดน้ำ เป็นวิธีที่ได้จากการสังเกตของชาวบ้าน เมืองเก่า กบินนทร์บุรี ซึ่งได้ประสบภัยธรรมชาติในปี 2526 ซึ่งพื้นที่ของเมืองเก่า ถูกน้ำท่วมทุกพื้นที่ซึ่งระหว่างที่น้ำท่วมอยู่นั้นชาวบ้านได้สังเกตว่าผักกระเฉดที่อยู่ในน้ำมีลักษณะที่แตกต่างจากผักกระเฉดทั่วไป ซึ่งผักกระเฉดทั่วไปนั้นจะมีปล้องสั้น มีฟองขาว ๆห่อหุ้มผักกระเฉดไว้ซึ่งฟองขาว ๆนี้เราจะเรียกว่านมผักกระเฉด พร้อมกันนั้นมีรากและก้านใบที่แข็ง เหนียว ผิดกับผักกระเฉดที่จมน้ำที่มีปล้องที่ยาว ไม่มีนมผักกระเฉด พร้อมกันนั้นรสชาติยังกรอบ อร่อยอีกด้วยซึ่งนี่เองเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านพยายามเลียนการปลูกผักกระเฉดที่จมน้ำ

2วิธีการปลูกผักกระเฉดวิธีการปลูกผักกระเฉดมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกัน

                จนสุดท้ายก็สำเร็จด้วยการนำผักกระเฉดที่พร้อมเก็บขายน้ำมามัดเป็นฟอน ๆ โดยมัดให้มีขนาดที่พอเหมาะไม่มากไม่น้อยจนเกินไป หลังจากนั้นก็นำผักกระเฉดที่มัดเป็นฟอน ๆไปผูกติดกับหลักไม้แล้วปักลงไปในน้ำซึ่งเป็นบ่อที่เตรียมไว้อีกบ่อหนึ่ง ซึ่งน้ำในบ่อนี้ต้องเป็นน้ำที่ใส ขนาดที่แสงอาทิตย์สามารถส่องถึงผักกระเฉดที่อยู่ในน้ำได้ ซึ่งสาเหตุที่ต้องให้ผักโดดแสงแดดเพื่อป้องกันไม่ให้ผักกระเฉดใต้น้ำเน่า หลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ 2 คืน

3ผักกระเฉดชะลูดน้ำเกิดผักกระเฉดชะลูดน้ำเกิดจากการช่างสังเกตของเกษตรกร

                ผลที่ได้รับจากปลูกผักกระเฉดด้วยวิธีนี้ก็คือ นมผักกระเฉดจะเปื่อยจนหลุดออกมาเอง และผักกระเฉดที่อยู่ในน้ำก็พยายามที่จะดันตัวเองให้มาเจอแดดทำให้ปล้องของผักกระเฉดที่ปลูกด้วยวิธีนี้มีทำให้ปล้องผักกระเฉดมีความยาวกว่าผักกระเฉดที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไป นอกจากนั้นรสชาติจะอร่อย กรอบกว่าการปลูกผักกระเฉดด้วยวิธีอื่น ๆ

4ผักกระเฉดชะลูดน้ำเป็นการปลูกผักกระเฉดชะลูดน้ำเป็นการปลูกที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

                ข้อดีของการปลูกผักกระเฉดชะลูดน้ำนั้นก็คือ ทำให้ผักกระเฉดมีปล้องที่ยาวกว่าผักกระเฉดทั่วไปและจะไม่มีนมผักกระเฉดติดอยู่ที่ผักกระเฉด พร้อมกันนั้นยังมีรสชาติที่อร่อย กรอบ ซึ่งกระบวนการผลิตของชาวบ้าน เมืองเก่า กบินทร์บุรีนั้นจะปลูกผักกระเฉดชะลูดน้ำด้วยแนวทางผักปลอดสารพิษ ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช โดยจะหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และใช้สารสะเดาในการกำจัดศัตรูพืช

ตลาดของผักกระเฉดชะลูดน้ำ

ตลาดของ ผักกระเฉดชะลูดน้ำ นั้นส่วนมากแล้วจะเป็นร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวและร้านขายผักในพื้นที่แม้ว่าผักกระเฉดชะลูดน้ำจะมีราคาที่สูงกว่าผักกระเฉดทั่วไปในท้องตลาด แต่ความต้องการก็ยังมากกว่ากำลังการผลิต ซึ่งการปลูกผักกระเฉดชะลูดน้ำนั้นถือได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผักกระเฉดในอีกทางหนึ่งด้วย

5ตลาดของผักกระเฉดชะลูดตลาดของผักกระเฉดชะลูดน้ำถือว่ายังสดใส

6จุดเด่นของผักกระเฉดจุดเด่นของผักกระเฉดชะลูกน้ำคือปล้องยาว ไม่มีนมผักกระเฉด