ThaiArcheep.com

ผักหวานป่า จากป่าสู่เมือง

                สำหรับคนที่กำลังมองหาอาชีพเกษตรกรรมที่ให้ผลตอบแทนคุ้มกับที่ลงแรงไป ก้ต้องมองหาพืชที่มีความสามารถที่จะแข่งขันในตลาดได้และผู้บริโภคต้องการพืชชนิดนั้นด้วย ซึ่งหนึ่งในพืชผักที่ผู้บริโภคนิยมทานมากที่สุด และมีราคาสูงถึง 300 บาทต่อกิโลกรัม เห็นจะหนีไม่พ้น ผักหวานป่า ซึ่งชื่อของผักชนิดนี้ก็ระบุอยู่แล้วว่าเป็นพืชที่เกิดขึ้นภายในป่า ในสทัยก่อนที่ยังไม่มีการเพาะพันธุ์ผักหวานป่า คนเก็บผักหวานป่าก็ต้องเข้าไปหาในป่าซึ่งบ้างคนก็ไร้จิตสำนึกต้องการจะให้ผักหวานป่าแตกยอดอ่อน ด้วยการเผาป่าเพื่อให้ผักหว่านป่าแตกยอดอ่อนวิธีการนี้เป็นวิธีการที่แย่มาก นอกจากนั้นสาเหตุที่ผักหวานป่ามีราคาแพงนั้นก็มาจากความแน่นอนในการแตกยอดอ่อน เพราะผักหวานป่าที่อยู่ตามธรรมชาติบ้างปีก็ไม่แตกยอดอ่อนให้เก็บเหมือนกัน

?????????????

ผักหวานป่าจากป่าสู่เมือง

                ด้วยปัจจัยต่าง ๆเหล่านี้ทำให้มีผู้คนสนใจนำเมล็ดของผักหวานป่ามาเพาะพันธุ์จนสำเร็จทำให้ในปัจจุบันมีเกษตรกรหลายรายยึดอาชีพการปลูกผักหวานป่าเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมควบคู่ไปกับการปลูกพืชหลัก

2ผักหวานป่าจะมีให้เก็บเป็นผักหวานป่าจะมีให้เก็บเป็นฤดูกาล

การปลูกผักหวานป่า

ผักหวานป่า ถือได้ว่าเป็นผักที่มีรสชาติอร่อยเป็นที่ติดอกติดใจของใครหลายคน ซึ่งผักหวานป่านั้นนิยมนำไปประกอบอาหาร ด้วยความต้องการของตลาดที่สูงทำให้เกษตรกรชาวขอนแก่นได้ทำการคิดค้นหาวิธีปลูกผักหวานป่าในสวนผลไม้ของตัวเอง ด้วยการซื้อเมล็ดพันธุ์จากคนที่เข้าไปเก็บของป่า โดยลุงคนนี้รับซื้อในราคาเมล็ดละ 2 บาท ได้ทำการเพาะในถุงดำซึ่งดินที่ใช้เพาะพันธุ์นั้นต้องมีการผสมปุ๋ยชีวภาพให้มีธาตุอาหารในดินด้วย

3การเพาะผักหวานป่าในช่วงแรก

การเพาะผักหวานป่าในช่วงแรกจะเพาะจากเมล็ดที่เก็บได้จากแหล่งธรรมชาติ

                นิสัยของผักหวานป่านั้นจะเป็นพืชที่ต้องการพืชพี่เลี้ยง ชอบอยู่ในบริเวณที่มีแสงลำไลจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเลือกเฟ้นสถานที่ในการปลูกซึ่งเกษตรกรควรหาบริเวณที่มีพืชพี่เลี้ยงซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้น จากคำแนะนำของลุงเกษตรกรชาวขอนแก่นแนะนำว่า พืชพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดของผักหวานป่าก็คือ ตะขบ แคร์บ้าน และมะขามเทศ หลังจากที่เบี้ยผักหวานโตได้ซักระยะก็นำไปลงในแปลงปลูก เราควรขุดหลุมให้มีความลึกเท่าถุงเพาะช่วงเวลาการแกะถุงเพาะต้องระวังไม่ให้ดินแตกเพื่อป้องกันไม่ให้รากของผักหวานป่าขาด หลังจากปลูกผักวานป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เอาสแลมมาบังแดดให้กับต้นผักหวานป่าที่ปลูกด้วย แต่ถ้าบริเวณนั้นมีต้นไม้ใหญ่และมีแสงแดดที่ไม่จัดมากนักก็ไม่จำเป็นต้องใช้สแลมก็ได้ การดูแลก็ควรมั่นใส่ปุ๋ยชีวภาพและรดน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนมากแล้วจะรดน้ำ 3 วัน ต่อ 1 ครั้ง โดยเราสามารถสังเกตจากหญ้ารอบ ๆบริเวณปลูกก็ได้ถ้ามีอาการขาดน้ำแปลว่าถึงเวลารดน้ำแล้ว

4การดูแลผักหวานป่าไม่

การดูแลผักหวานป่าไม่ยากที่สำคัญต้องมีไม้พี่เลี้ยง

ตลาดของผักหวานป่า

ผักหวานป่า จะให้ผลผลิตในเดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งก่อนหน้าเดือนมีนาคมนั้นผักหวานป่าจะเริ่มผลัดใบและแตกยอดอ่อน โดยช่วงที่เก็บผลผลิตนั้นราคาของผักหวานอ่อนในช่วงเดือนมีนาคมจะอยู่ที่ 300 บาทต่อกิโลกรัม แต่เมื่อย่างเข้าเดือนท้ายๆของการเก็บเกี่ยวผักหวานป่าจะมีราคาลดลงอยู่ที่ 170 ถึง 180 บาทต่อกิโลกรัมนอกจากรายได้จากการขายผักหวานป่าแล้ว เกษตรกรยังสามารถหารายได้จากการเพาะพันธุ์ผักหวานป่าขายได้ด้วย ซึ่งต้นอ่อนขายได้ต้นละ 15 บาทเลยทีเดียว

5ผักหวานป่าปีหนึ่งจะ

ผักหวานป่าปีหนึ่งจะเก็บขายได้ครั้งหนึ่ง

6ผักหวานป่ามีราคาที่สูงเมื่อ

ผักหวานป่ามีราคาที่สูงเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่น ๆ