ThaiArcheep.com

ผักเชียงดา ต้านเบาหวาน

                โรคภัยไข้เจ็บในโลกเราที่มาเบียดเบียนเรานั้นมีมากมายหลายอย่าง เราควรที่จะรักษาสุขภาพของเราการรักษาสุขภาพที่เห็นได้ชัดนั้นก็ควรที่จะเริ่มจากการกินเป็นหลักก่อน ดังนั้นการกินอาหารที่ปลอดจากสารพิษจึงเป็นสิ่งที่เราควรทำอย่างยิ่ง อาชีพเกษตรกรรม ที่ผมแนะนำมาก็เน้นเรื่องของการปลูกผักกินเองที่ไม่ใช้สารเคมี

วันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆไทยอาชีพได้รู้จักกับผักชนิดหนึ่งที่เป็นผักที่ถูกจัดอยู่ในตระกูลไม้เลื้อยซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านเบาหวานและเป็นผักที่ขึ้นอยู่ตามบ้านเราด้วย เป็นผักพื้นเมืองของทางภาคเหนือ ซึ่งคนเหนือนิยมที่จะรับประทานผักชนิดนี้อย่างมากเลย ผักชนิดนี้มีชื่อว่า”ผักเชียงดา”

ลักษณะของผักเชียงดาลักษณะของผักเชียงดา

ผักเชียงดา ชื่อก็บ่งบอกของแหล่งที่มาอยู่แล้วว่าต้องเป็นของดีของทางเหนือซึ่ง ผักเชียงดาเป็นไม้เลื้อยริมรั้วที่ชาวภาคเหนือนิยมปลูกไว้ริมรั้วบ้านในหน้าร้อนรสชาติของผักจะดีกว่าในหน้าฝน เป็นพืชที่มีอายุยืน ทนแล้งได้เป็นอย่างดี มีการแตกแขนงได้มากแตกยอดได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียว

ผักเชียงดา ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งผักภาคเหนือมักนำมาปรุงอาหารร่วมกับผักอื่น ๆอยู่เสมอ โดยเฉพาะแกงแค อาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือจะเห็นได้ว่าจะมีผักเชียงดาเป็นส่วนผสมหลักในแกงแค แกงเเคจะเป็นการนำเอาผักที่มีประโยชน์หลาย ๆอย่างมารวมกันอยู่ในหม้อเดียวกัน ซึ่งรสชาติของแกงแคถ้าใครได้กินแล้วจะติดใจกันทุกคนเลยทีเดียว

ผักเชียงดานับเป็นผักที่ปลูกง่าย และเป็นผักที่หาได้ตามธรรมชาติ ลักษณะการดำรงอยู่จะเหมือนกับตำลึงที่ธรรมชาติค่อยดูแลเราไม่ต้องดูแลอะไรมากมายและขึ้นได้ดีในทุกสภาพดิน

การปลูกผักเชียงดา

ผักเชียงดา จะเป็นผักที่นิยมการปลูกด้วยการปักชำโดยการตัดเถาที่แก่พอสมควรมาปักชำ โดยเถาแก่ที่ทำการตัดมานั้นควรมีความยาวประมาณ 1 ศอก นำไปปักชำในถุงที่เตรียมไว้ก่อน พอเริ่มมีรากแตกออกมาและแทงยอดอ่อนก็ค่อยนำไปปลูกที่ในกระถางหรือสถานที่ที่จะปลูกก็ได้

ต้นผักเชียงดาต้นผักเชียงดา

ในการย้ายลงมาปลูกในกระถางหรือบริเวณที่เราอยากจะปลูกนั้นเราควรที่จะใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมเสมอก่อนที่จะเอาดินมาใส่ในกระถางหรือในหลุม เอากล้าที่มีรากมาปักชำ พร้อมทำค้างไว้สำหรับให้ผักเชียงดาเกาะด้วยนะครับ

การดูแลผักเชียงดา

การดูแลผักเชียงดาควรที่จะรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเช้าเย็น และควรที่จะใส่ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับการรดน้ำ โดยสูตรที่ใช้ในการรดนั้นต้องเป็นสูตรบำรุงดินทุก ๆ 10 วันในช่วงแรกที่ทำการใส่ปุ๋ยตั้งแต่ปลูก

ทำค้างแบบง่าย ๆให้ผักเชียงดาทำค้างแบบง่าย ๆให้ผักเชียงดา

พอผักโตขึ้นมาหน่อยก็ค่อย ๆใส่ทุก 20 ถึง  30 วันตัดกิ่งพุ่มอย่าให้ทึบมากไป และเด็ดใบแก่ทิ้ง เพื่อให้เกิดพุ่มและแตกยอด โดยหมั่นฉีดพ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพสูตรบำรุงใบ

การเก็บผักเชียงดา

ผักเชียงดาที่มีอายุประมาณ 8 เดือน ก้สมารถที่จะเก็บยอดกินได้แล้วละครับ

ผัดผักเชียงดาผัดผักเชียงดา

ประโยชน์ของผักเชียงดา

ผักเชียงดา  ส่วนมากชาวบ้านจะใช้ในการรักษาหวัดและลดน้ำตาลในเลือด ผักเชียงดาถูกใช้เป็นยารักษาเบาหวานในอินเดียและประเทศในแถบเอเชียมานานกว่า 2000 ปีแล้ว มีสาระสำคัญคือ gymnemic acid ซึ่งทำหน้าที่ทำลายน้ำตาลหรือเป็นผู้ฆ่าน้ำตาลนั่นเอง