ThaiArcheep.com

พริกไทยอ่อนพืชเศรษฐกิจที่ราคาไม่เคยตกต่ำมานับสิบๆ ปี

                หากจะกล่าวถึง พริกไทยอ่อน พวกเราชาวไทยเป็นต้องเคยลิ้มลองรสชาติอันจัดจ้านเผ็ดร้อนของมันกันมาแล้วแทบทั้งนั้น แต่ทราบกันหรือไม่ว่าพริกไทยอ่อนนั้นเป็นพืชที่มีประโยชน์และสรรพคุณมากมายเหลือคณานับ แถมมันยังเป็นพืชที่ราคางามและราคาไม่เคยตกต่ำลงมามากๆ จนทำให้เกษตรกรต้องบอบช้ำและเจ็บหนักจากการปลูกมันเลย 

 พริกไทยอ่อนอาหารที่อยู่

พริกไทยอ่อนอาหารที่อยู่คู่ครัวไทยมานานแสนนาน

                ที่ พริกไทย อ่อนเป็นพืชที่มีราคาสูงก็เนื่องมาจากมันเป็นอาหารที่มีความต้องการในการบริโภคสูงมาก อีกทั้งการปลูกพริกไทยอ่อนอาจจะดูเป็นพืชนอกสายตาจึงทำให้มีผู้เพาะปลูกน้อย เพราะแหล่งใหญ่ที่มีการปลูกพริกไทยกันมากนั่นก็คือทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะปลูกเป็นพวกพริกไทยแห้ง ส่วนพริกไทยอ่อนก็มักจะปลูกในกลุ่มผู้ปลูกเดิมๆ ไม่ค่อยมีการขยายพื้นที่ในการปลูกเท่าไหร่นัก ทั้งๆ ที่ความต้องการในตลาดไม่เคยลดน้อยถอยลงแต่อย่างใด นั่นจึงเป็นสาเหตุให้มันน่าที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่านำไปเพาะปลูกเพื่อทำกำไรนั่นเอง

 การปลูกพริกไทย

การปลูกพริกไทยอ่อนต้องทำค้างเพื่อให้ต้นพริกไทยมีที่ยึดเกาะ

วิธีการปลูกพริกไทยอ่อน 

การปลูก พริกไทยอ่อนจะต้องเลือกใช้พริกไทยพันธุ์ซีลอนเนื่องจากเป็นพริกไทยที่นิยมบริโภคเป็นพริกไทยสด และต้องปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขังสูงจากระดับน้ำทะเล 0-1200 เมตร มีความลาดเอียง 0-25 องศา แต่ถ้าลาดเอียงมากกว่า 15 องศา ควรทำขั้นบันไดเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โดยพริกไทยอ่อนจะปลูกได้ในดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำได้ดี ความลึกของหน้าดินมากกว่า 50 เซนติเมตร มีความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 5.5-6.5

ส่วนวิธีการปลูกการเตรียมกิ่งพันธุ์ทำได้ 2 วิธี คือ วิธีแรก ตัดจากค้างที่สมบูรณ์เหนือพื้นดิน 50 เซนติเมตร ตัดเป็นท่อนยาว 5-6 ข้อ ตัดกิ่งแขนง ข้อที่ 1-3 ดอก แล้วนำไปปลูกหลุมละ 20 กิ่ง วิธีที่ 2 นำกิ่งพันธุ์ที่ตัดเป็นท่อนแล้ว ปักชำในถุงพลาสติก ขนาด 9×14 นิ้ว ประมาณ 2-3 เดือน พริกไทยจะงอกรากและแตกยอด จึงย้ายปลูกในแปลง โดยระยะการปลูกพันธุ์ซีลอนจะอยู่ที่ 2.25 x 2.25 หรือ 2.25 x 2.5 เมตร โดยในเรื่องของการปักค้างให้ใช้ค้างไม้แก่นหรือค้างปูนซีเมนต์ ขนาด 4x4x4 เมตร ฝังลึก 50-60 เซนติเมตร กลบดินให้แน่น หลังจากนั้น   ขุดหลุมขนาด  40×50 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร ค้างละ 1 หลุม ห่างจากโคนค้าง 15 เซนติเมตร ผสมดินกับปุ๋ยอินทรีย์แท้ เกรดAAA ตรายักษ์เขียว สูตร 2 (แถบเขียว) อัตรา (ดิน) 3 : (ยักษ์เขียว)1 แล้วใส่ในหลุมประมาณครึ่งหลุม นำยอดพันธุ์ที่เตรียมไว้ปลุกหลุมละ 2 กิ่ง ให้ปลายยอดเอนเข้าหาค้าง   กลบดินให้แน่นรดน้ำให้ชุ่ม ใช้วัสดุพลางแสง ประมาณ 3-4 เดือน หรือจนกว่าพริกไทยจะตั้งตัวได้ ส่วนการเก็บผลผลิตจะเก็บหลังพริกไทยติดผล 3-4 เดือน

 พริกไทยอ่อนเป็นพืช

พริกไทยอ่อนเป็นพืชที่ไม่ต้องดูแลมาก มีอายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน ไม่ต้องมาปลูกบ่อยๆ

                สำหรับการดูแลรักษาพริกไทยอ่อนนั้นจะต้องทำการตัดแต่ง ให้ปุ๋ย รดน้ำ และหมั่นตรวจดูโรคหรือแมลงศัตรูพืชให้ดี โดยการรดน้ำหลังปลูกควรรดน้ำทุกวันหรือวันเว้นวัน และเมื่อพริกไทยตั้งตัวได้แล้วให้ลดเหลือ 2-3 วันต่อครั้ง แต่เมื่อพริกไทยให้ผลผลิตแล้ว ควรให้ 3-4 วันต่อครั้งตามสภาพดินฟ้าอากาศ

ในอาหารไทยที่มีรส

ในอาหารไทยที่มีรสเผ็ดร้อนมักจะมีพริกไทยอ่อนเข้าไปร่วมแจมเสมอ

                ราคาปกติของพริกไทยอ่อนจะอยู่ที่ 300-400 บาทต่อกิโลกรัม แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งราคาพริกไทยอ่อนจะถีบตัวขึ้นไปอีกเป็นประมาณ 450-600 บาทต่อกิโลกรัมอีกด้วย เพราะฉะนั้น หนทางในการที่จะทำกำไรจากพริกไทยอ่อนนั้นยังไปได้สวย แต่ติดอยู่ที่การลงทุนในช่วงแรกจะมีราคาสูงหน่อยจากการลงทุนทำค้างซึ่งนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พริกไทยอ่อนยังมีเกษตรกรผู้ปลูกน้อยอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเอง

 การลงทุนในครั้งแรก

การลงทุนในครั้งแรกของการปลูกพริกไทยอ่อนอาจจะสูงแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่จะได้ในภายหน้าถือว่าคุ้มแน่นอน

 พริกไทยอ่อนมีสรรพคุณ

พริกไทยอ่อนมีสรรพคุณที่โดดเด่นหลายอย่างและหนึ่งในนั้นคือมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย