ThaiArcheep.com

พืชเมืองหนาวในดินแดนจันทบูรณ์

                การทำอาชีพทุกอย่างย่อมที่จะหาจุดเด่นให้กับธุรกิจเสมอเพื่อเป็นจุดแข็งของธุรกิจ เช่นเดียวกับการทำอาชีพเกษตรกรรมเหมือนกันที่จำเป็นต้องสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองเช่นกัน เช่นการปลูกพืชเมืองหนาวในสถานที่ที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะปลูกได้อย่างภาคตะวันออก ภาคที่มีพื้นที่ติดทะเลซะเป็นส่วนใหญ่อากาศโดยรวมก็จะร้อนชื้น ซึ่งไม่เหมาะกับพืชเมืองหนาวเลย แต่ก็มีเกษตรท่านหนึ่งคิดนอกกรอบไม่คิดตามคนอื่นและได้ลองพิสูนจ์ความเชื่อของตัวเองว่าพื้นที่โปร่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีก็สามารถปลูกพืชเมืองหนาวอย่าง สตรอเบอร์รี่ ได้เช่นกัน

1การทำเกษตรต้องมี

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/142005

การทำเกษตรต้องมีการลองผิดลองถูกเสมอ

                พี่เกษตกรท่านนี้ได้เล็งเห็นแล้วว่า พื้นที่โปร่งน้ำร้อนมีอากาศและอุณหภูมิคล้าย ๆกับภาคเหนือของไทย และในพื้นที่ก็มีการปลูกผลไม้เมืองหนาวอย่าง ลำไยได้ด้วย พี่ท่านนี้เลยลงมือปลูกสตรอเบอร์รี่จนเป็นผลสำเร็จทำให้เมื่องจันทบุรีกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกสตรอเบอร์รี่ได้เหมือนกับพื้นที่ทางภาคเหนือ2การคิดนอกกรอบเป็นหนทาง

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/142005

การคิดนอกกรอบเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ

การปลูกสตรอเบอร์รี่ในจังหวัดจันทบุรี

การปลูก สตรอเบอร์รี่ ในจังหวัดจันทบุรีนั้นก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนกับการปลูกอยู่ทางภาคเหนือเพราะต้องมีการดูแลมากกว่า อาทิเช่นในช่วงหน้าร้อนจะต้องมีการกางสแลมบังแดดให้กับต้นสตรอเบอร์รี่ด้วย โดยการปลูกสตรอเบอร์รี่ที่นี่จะเน้นการปลูกแบบอินทรีย์ จะไม่ใช้สารเคมีในการฆ่าแมลงแต่จะเน้นในการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยคอกในการบำรุงดิน พร้อมกันนั้นยังใช้สารสกัดจากสมุนไพรในการไล่แมลงศัตรูพืชอีกด้วย3สตรอเบอร์รี่ก็สามารถปลูกในภาค

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/142005

สตรอเบอร์รี่ก็สามารถปลูกในภาคตะวันออกได้นะเออ

                การปลูก สตรอเบอร์รี่ ที่นี่จะเน้นเรื่องของการทำเกษตรปราณีต จะสังเกตได้ว่าสตรอเบอร์รี่ในแปลงปลูกที่โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีนี้จะปลูกในกระถางสีขาวเพื่อการจัดการให้เป็นระบบ อาทิ การควบคุมวัชพืชการดูแลการรดน้ำและใส่ปุ๋ยสามารถทำได้อย่างเป็นระบบ โดยพันธุ์สตรอเบอร์รี่ที่เกษตรกรท่านนี้เลือกนำมาปลูกจะเป็นสตรอเบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80 สิ่งสำคัญที่พี่ท่านี้ยังแนะนำในการปลูกสตรอเบอร์รี่นอกพื้นที่ภาคเหนือก็คือเรื่องของน้ำที่ใช้ในการดูแลต้นสตรอเบอร์รี่ต้องมีเพียงพอ4การดูแลสตรอเบอร์รี่ในพื้นที่นี้จะต้อง

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/142005

การดูแลสตรอเบอร์รี่ในพื้นที่นี้จะต้องมีการดูแลและเอาใจใส่ที่มากกว่าที่ภาคเหนือ

                การวางแผนการปลูกก็เป็นสิ่งที่สำคัย สตรอเบอร์รี่ที่นี่จะเก็บเกี่ยวผลผลิจในเดือนมีนาคมจนถึงเมษายน โดยเริ่มปลูกสตรอเบอร์รี่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมีนาคมถึงจะเก็บผลผลิตได้ นอกจากรายได้จากการขายผลสตรอเบอร์รี่ที่เป็นสตรอเบอร์รี่ปลอดสารพิษแล้วยังสามารถเพาะพันธุ์สตรอเบอร์รี่ขายได้อีกด้วย โดยพี่เกษตรกรท่านนี้ขายไหลสตรอเบอร์รี่ต้นละ 25 บาท5สตรอเบอร์รี่อินทรีย์ที่นี่มีราคา

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/142005

สตรอเบอร์รี่อินทรีย์ที่นี่มีราคา 400 บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียว

                ซึ่งนอกจาการปลูกสตรอเบอร์รี่แล้วในพื้นที่นี้ยังมีการปลูกเมลอนพันธุ์พิเศษซึ่งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยพี่ท่านนี้ตั้งชื่อว่า เมลอนหวานจัน ซึ่งราคาต่อลูกอยู่ที่ 5,000 บาทต่อลูก โดยพี่ท่านนี้จะปลูกเมลอนการตามสั่งจองเมลอน ถ้าไม่มีการสั่งจองก็จะไม่ปลูก ซึ่งเมลอนพันธุ์นี้มีปลูกที่นี่ที่เดียวของประเทศไทย6นอกจากสตรอเบอร์รี่แล้วจะมี

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/142005

นอกจากสตรอเบอร์รี่แล้วจะมีการปลูกเมลอนพันธุ์พิเศษอีกด้วย

                จะเห็นได้ว่าเราเพียงมองต่างมุมเราก็จะเห็นอะไรหลายอย่างที่สามารถเป็นไปได้ เหมือนกับพี่เกษตรกรท่านนี้ที่สามารถปลูกพืชเมืองหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออกได้เพียงสังเกต คิดไตรครองและลงมือทำความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน