ThaiArcheep.com

ฟักทองตอนกิ่ง ให้ผลเร็วไม่กลายพันธุ์

                ฟักทอง ก็ถือว่าเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีการกลายพันธุ์ไม่แพ้กับมะละกอเลย ฟักทองเป็นอาหารที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยเพราะว่าใช้ทำได้ทั้งของคาวและของหวานและมีสรรพคุณมากมายในการดูแลสุขภาพร่างกาย วันนี้ผมเลยมานำเสนอ อาชีพเกษตรกรรม ที่ว่าด้วยวิธีการขยายพันธุ์ฟักทองโดยไม่ใช้เมล็ดมาฝากกันครับ

การตอนกิ่งฟักทองทำให้ผลผลิตเหมือนกับต้นแม่ทุกอย่างการตอนกิ่งฟักทองทำให้ผลผลิตเหมือนกับต้นแม่ทุกอย่าง

ถ้าพูดถึง ฟักทอง และการตอนกิ่งฟักทองนั้นคงต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนไทยเลย เพราะเมื่อสมัยก่อนคนโบราณเขาก็มีการตอนกิ่งฟักทองเหมือนกันแต่วิธีอาจจะดูบ้าน ๆและสะดวกไปหน่อยผลที่ได้เลยไม่แน่นอนเหมือนกับการตอนกิ่งในปัจจุบัน วิธีสมัยก่อนที่เขาทำการตอนกิ่งฟักทองก็คือ เขาเอาดินไปกลบตรงข้อตาของต้นฟักทอง ไม่นานข้อนั้นก็จะเกิดรากและกลายเป็นต้นใหม่ ที่มีคุณสมบัติและลักษณะเด่นเหมือนกับต้นแม่ทุกอย่างและให้ผลผลิตที่รวดเร็วกว่าการปลูกด้วยเมล็ดซะด้วย

แต่การตอนกิ่งฟักทองในสมัยนี้จะมีความแน่นอนกว่าด้วยการใช้ถุงพลาสติกหุ้มไปที่ข้อต่อของฟักทองโดยในถุงพลาสติกจะมีดินที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว และก่อนที่จะหุ้มพลาสติกก็มีการกรีดต้นฟักทองให้เป็นแผลก่อนเพื่อให้รากเกิดได้ง่ายขึ้น

ลักษณธการตอนกิ่งฟักทองลักษณะการตอนกิ่งฟักทอง

ข้อดีของการตอนกิ่งฟักทอง

การตอนกิ่งฟักทองช่วยให้ประหยัดค่าเมล็ดพันธุ์ การขยายพันธุ์ในลักษณะนี้จะทำให้ผลและเนื้อเหมือนกับต้นแม่พันธุ์ทุกอย่าง ไม่กลายพันธุ์เหมือนกับการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด หรือช่วยให้ได้ผลผลิตจากบางพันธุ์ที่ปลูกด้วยเมล็ดครั้งแรกที่ติดผล แต่ขยายพันธุ์ในรุ่นต่อไปไม่ติดผล การตอนฟักทองสามารถตอนได้ทุกพันธุ์ เมื่อผ่านการตอนแล้วทำการปลูกลงดินในช่วงวันที่ 25 ของการตอน ลูกฟักทองจะออกดอกและพร้อมผสมเกสรในช่วงวันที่ 45 วันหลังจากการนั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย

นำมีดมาคว้านที่กิ่งหลังจากนั้นก็เอาดินห่อไว้ได้เลยนำมีดมาคว้านที่กิ่งหลังจากนั้นก็เอาดินห่อไว้ได้เลย

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนการตอนกิ่งฟักทอง

 1. มีดเล็กที่ต้องมีความคมมาก ๆ
 2. เชือกหรือยางหรืออะไรก็ได้ที่สามารถมัดให้แน่นได้
 3. ถุงพลาสติกขนาด 3×5 นิ้ว
 4. ขี้เถ้าดำ
 5. ดินร่วน

ฟักทองสามารถตอนกิ่งได้เหมือนกันฟักทองสามารถตอนกิ่งได้เหมือนกัน

วิธีการตอนกิ่งฟักทอง

 1. เลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีคุณลักษณะเด่นที่เราต้องการและไม่เป็นโรค การตอนกิ่งฟักทองนั้นควรที่จะเลือกตอนในเวลาเย็น ๆ โดยตอนตั้งแต่ปลายของกิ่ง ฟักทอง เข้าหาโคน โดยที่ตอนจากปลายและเว้นไปอีก 2 ข้อ ข้อที่ 3 ก็ทำการตอนกิ่งฟักทอง อีกได้จนถึงโคน โดยส่วนมากแล้วฟักทองหนึ่งย่าน จะตอนได้ 5 ต้น
 2. ก่อนที่จะตอนควรที่จะตัดใบบริเวณขอที่ตอนออก เพื่อไม่ให้กีดขวางเวลาหุ้มถุงวัสดุและสะดวกในตอนที่กรีดย่าน
 3. โดยเริ่มจากการกรีดย่านให้เป็นแผลยาวไมลึกมา โดยกรีดระหว่างข้อที่ตอน
 4. เอาขี้เถ้าดำมาใส่ถุงแล้วใช้มีดผ่าตรงกลางถุง รดน้ำให้ชุ่มนำไปทาบกับข้อของย่านฟักทอง ให้ข้ออยู่ตรงกลางถุง มัดเชือกให้แน่น ในพื้นที่ฝนตกน้อย อาจจะนำวัสดุมาบังแสงแดดให้กับถุงพลาสติกที่หุ้มด้วยเพื่อไม่ให้ความชื้นระเหยไปได้อย่างรวดเร็ว หรืออาจจะเอาน้ำรดให้พอชุ่มก็ได้
 5. เมื่อมัดถุงเสร็จแล้วก็ให้บากตรงท่อน้ำเลี้ยงถัดจากถุงชำ
 6. หลังจากนั้น 1 ถึง 2 วันรากจะเดินจะรากเต็มถุงก็สามารถที่จะตัดเอาไปปลูกได้แล้ว กิ่งพันธุ์ในช่วงปลายย่านจะเริ่มงอกรากดีก่อนส่วนที่ถัดเข้าไปหาโคน เมื่อตัดไปปลูกส่วนที่ตอนถัดมาจากปลายจะเริ่มออกรากดีขึ้นไล่กันมาตามลำดับ